Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanna_kuzyo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 12:44 PM EEST
Strophariaceae - Photo (c) Damon Tighe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Οικογένεια Strophariaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia ssp. domestica)

Παρατηρητής

alposylaev

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 12:46 PM EET
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Jorge A. Pérez Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge A. Pérez Torres
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia ssp. domestica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia ssp. domestica)

Παρατηρητής

uabird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 12:51 PM EET
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Jorge A. Pérez Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge A. Pérez Torres
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia ssp. domestica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrey_novgorodsky

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 02:45 PM EET
Fomitopsis betulina - Photo (c) Richard Jacob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Richard Jacob
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Fomitopsis betulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leomund

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

L'viv, UA (Google, OSM)
Daedaleopsis - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Γένος Daedaleopsis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

uabird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 10:31 AM EET
Καλόγερος - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 02:26 PM EET
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

tanya6666

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 03:57 PM EET
Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

tanya6666

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 12:14 PM EET
Κότσυφας - Photo (c) Noah Fenwick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noah Fenwick
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

olena_fomina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 02:11 PM EET
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

olena_fomina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 12:46 PM EET
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

olena_fomina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 11:32 AM EET
Αλκυόνη - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

olena_fomina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 11:47 AM EET
Κάργια - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Κάργια (Corvus monedula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

olena_fomina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 11:44 AM EET
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

olena_fomina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 11:20 AM EET
Κότσυφας - Photo (c) Noah Fenwick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noah Fenwick
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olena_fomina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 12:18 PM EET
Chondrostereum purpureum - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Chondrostereum purpureum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olena_fomina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 12:18 PM EET
Flammulina - Photo (c) Patrice Baxter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patrice Baxter
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Γένος Flammulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia ssp. domestica)

Παρατηρητής

vlasta_loya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 01:30 PM EET
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Jorge A. Pérez Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge A. Pérez Torres
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia ssp. domestica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 01:02 PM EET
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirstenlykkehansen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 02:39 PM CET
Flammulina - Photo (c) Patrice Baxter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patrice Baxter
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Γένος Flammulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evaramsebner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 02:45 PM CEST
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrapompa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 11:15 AM GMT

Τόπος

Edinburgh EH10, UK (Google, OSM)
Auricularia auricula-judae - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Auricularia auricula-judae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saxicola

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 01:42 PM EET

Περιγραφή

Ant papr. klevo

Flammulina - Photo (c) Patrice Baxter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patrice Baxter
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Γένος Flammulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arkantor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 03:05 PM CET
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrence163

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:35 AM BST
Fistulina hepatica - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Fistulina hepatica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrence163

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 08:33 AM BST
Coprinus comatus - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βήχιο (Tussilago farfara)

Παρατηρητής

artgelling

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2007 03:28 PM BST

Τόπος

Ely, UK (Google, OSM)
Βήχιο - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Βήχιο (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michalsvit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023
Flammulina - Photo (c) Patrice Baxter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patrice Baxter
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Γένος Flammulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgdana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 05:03 AM CET
Fomitopsis betulina - Photo (c) Richard Jacob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Richard Jacob
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Fomitopsis betulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saskiachu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 11:50 AM CET

Τόπος

Wien, AT-WI-WS, AT (Google, OSM)
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5252