Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Θαμνοψάλτης (Prunella modularis)

Παρατηρητής

asterochloris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 07:59 ΜΜ CET
Κοινός Θαμνοψάλτης - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Κοινός Θαμνοψάλτης (Prunella modularis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

asterochloris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 07:59 ΜΜ CET
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίσσα (Coprinopsis picacea)

Παρατηρητής

cewein

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:10 ΜΜ CET
Κίσσα - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Κίσσα (Coprinopsis picacea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lu-cas-mal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023

Περιγραφή

Turning red when cut

Chlorophyllum rhacodes - Photo (c) Kenton Kwok, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kenton Kwok
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Chlorophyllum rhacodes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janenfrancia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 07:30 ΜΜ CET
Chlorophyllum rhacodes - Photo (c) Kenton Kwok, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kenton Kwok
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Chlorophyllum rhacodes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Switzerland (Google, OSM)
Σκληρόδερμα - Photo (c) szjohnson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Switzerland (Google, OSM)
Macrolepiota procera - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Macrolepiota procera, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

achille_lenglin

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 09:18 ΠΜ CEST
Fucus vesiculosus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Fucus vesiculosus, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

achille_lenglin

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 09:18 ΠΜ CEST

Τόπος

France (Google, OSM)
Fucus spiralis - Photo (c) mscherr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mscherr
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Fucus spiralis, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvain2910

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 02:59 ΜΜ SAST

Τόπος

Brest (Google, OSM)
Agrocybe - Photo (c) Seattle.roamer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Γένος Agrocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olena5264

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Περιγραφή

ZooParc de Beauval

Κιγκλίδωμα Το Ερυθρό - Photo (c) Dave Gough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Κιγκλίδωμα Το Ερυθρό (Clathrus ruber)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίσσα (Coprinopsis picacea)

Παρατηρητής

nschwab

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 12:58 ΜΜ CET
Κίσσα - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Κίσσα (Coprinopsis picacea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίσσα (Coprinopsis picacea)

Παρατηρητής

ahparadis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 11:18 ΠΜ CET
Κίσσα - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Κίσσα (Coprinopsis picacea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλαμύδα (Mimachlamys varia)

Παρατηρητής

tanguylois

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 01:24 ΜΜ CET
Χλαμύδα - Photo (c) Jacobo Krauel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacobo Krauel
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Χλαμύδα (Mimachlamys varia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλαμύδα (Mimachlamys varia)

Παρατηρητής

tanguylois

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 01:24 ΜΜ CET
Chlamys - Photo (c) Rebecca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Γένος Chlamys, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olena5264

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 03:36 ΜΜ CET
Stropharia - Photo (c) Richard Tehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Tehan
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Γένος Stropharia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 02:50 ΜΜ CET
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 02:42 ΜΜ CET
Calocera cornea - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Calocera cornea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kilian_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 10:00 ΠΜ CET
Macrolepiota procera - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Macrolepiota procera, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurentfloresta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 03:29 ΜΜ CET
Macrolepiota procera - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Macrolepiota procera, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olena5264

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 01:11 ΜΜ CEST
Amanita phalloides - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Amanita phalloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olena5264

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021

Τόπος

Poltava (Google, OSM)
Sarcoscypha - Photo (c) cejodioya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Γένος Sarcoscypha, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olena5264

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 10:22 ΠΜ CEST
Phallus impudicus - Photo (c) Nick Weller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nick Weller
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Phallus impudicus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olena5264

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 10:34 ΠΜ CET
Mycena rosea - Photo (c) Sacha Quenet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sacha Quenet
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Mycena rosea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olena5264

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Tricholoma - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Γένος Tricholoma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olena5264

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 10:44 ΠΜ CET
Macrolepiota - Photo (c) rugbike, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Γένος Macrolepiota, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίσσα (Coprinopsis picacea)

Παρατηρητής

olena5264

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 11:56 ΠΜ CET
Κίσσα - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Κίσσα (Coprinopsis picacea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίσσα (Coprinopsis picacea)

Παρατηρητής

djgwild

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 10:02 ΠΜ GMT
Κίσσα - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Κίσσα (Coprinopsis picacea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asterochloris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 01:14 ΠΜ CEST

Τόπος

Spalena Borkovna (Google, OSM)
Paulinella chromatophora - Photo (c) Pavel Škaloud, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pavel Škaloud
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Paulinella chromatophora, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycototor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 04:31 ΜΜ CET
Lycogala epidendrum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη bogsuckers: Lycogala epidendrum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5943