Αρχεία Ημερολογίου για Ιούλιος 2022

Ιούλιος 07, 2022

Aquitaine 2022

Birding and rockpooling on and around the island of Oléron.

New species of birds:

Pluvialis squatarola - Kulík Bledý
Tringa totanus - Vodouš Rudonohý
Milvus migrans - Luňák Hnědý
Streptopelia turtur - Hrdlička Divoká
Ichthyaetus melanocephalus - Racek Černohlavý
Serinus serinus - Zvonohlík Zahradní
Cisticola juncidis - Cistovník Rákosníkový

Posted on Ιούλιος 07, 2022 0409 ΜΜ by bogsuckers bogsuckers | 325 παρατηρήσεις

Αρχεία