Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia ssp. domestica)

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 02:19 PM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahparadis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 03:54 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awells

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 10:42 AM EDT

Περιγραφή

Lily Pond, Harriman State Park, NY

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laszlo24

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 02:42 PM EEST

Τόπος

nagyszőlős (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timfoster

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 08:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

julia_melnyk

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 12:00 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleksandr_shynder

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 02:05 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecp26

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 02:53 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nooloo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 02:57 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Switzerland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reajack

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 03:35 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2014 02:21 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogsuckers

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 04:39 PM SAST