Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jb_from_bc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019 01:40 ΜΜ PDT
Hesperocyparis macrocarpa - Photo (c) ajpena61, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ajpena61
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Hesperocyparis macrocarpa, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sasquitch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2018 08:13 ΠΜ PST
Hesperocyparis macrocarpa - Photo (c) ajpena61, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ajpena61
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Hesperocyparis macrocarpa, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020
Hesperocyparis pygmaea - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Hesperocyparis pygmaea, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Earliest I’ve seen it in bloom

Eastwoodiella californica - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Eastwoodiella californica, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Eastwoodiella californica - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Eastwoodiella californica, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019
Eastwoodiella californica - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Eastwoodiella californica, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2019 01:53 ΜΜ PST
Corthylio calendula - Photo (c) Mark Shields, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Shields
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Corthylio calendula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022
Taricha rivularis - Photo (c) Joe Tomoleoni, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joe Tomoleoni
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Taricha rivularis, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022
Rana boylii - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Rana boylii, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022
Rana boylii - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Rana boylii, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfrn

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 01:30 ΜΜ PDT
Tharsalea helloides - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Tharsalea helloides, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 09:36 ΠΜ PST
Linum bienne - Photo (c) marinmaverick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by marinmaverick
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Linum bienne, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellebelle777

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 11:11 ΠΜ UTC
Ribes - Photo (c) ab83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Γένος Ribes, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jess332

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2019 09:27 ΠΜ UTC
Feijoa sellowiana - Photo (c) Alejandro Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Alejandro Lopez
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Feijoa sellowiana, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marara_vb

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 12:57 ΜΜ NZST
Planchonella costata - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Planchonella costata, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarasp

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 08:53 ΠΜ SAST
Streptocarpus - Photo (c) Warren McCleland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Warren McCleland
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Γένος Streptocarpus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marara_vb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 01:41 ΜΜ +13
Beilschmiedia tarairi - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Beilschmiedia tarairi, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellebelle777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 12:46 ΜΜ PDT
Lonicera involucrata - Photo (c) aekurtz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aekurtz
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Lonicera involucrata, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewu

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 01:06 ΜΜ NZST
Dacrydium cupressinum - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ben
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Dacrydium cupressinum, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewu

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 12:56 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Some kind of passiflora (?), was wrapped around a larger tree

Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfrn

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 01:30 ΜΜ PDT
Tharsalea helloides - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Tharsalea helloides [inactive], Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοντόουρη Νυφίτσα (Mustela richardsonii)

Παρατηρητής

tdselkie

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019 06:29 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found this guy in my garden. Looks like foul play.

Μακρύουρη Νυφίτσα - Photo (c) Max Omick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Max Omick
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catankerous

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 05:49 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing in disturbed soil where another plant (verydifferent) has been pulled out.

Solanoideae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Υποοικογένεια Solanoideae, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2017 01:31 ΜΜ PST

Περιγραφή

on downed log - no idea what type

Naematelia aurantia - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Naematelia aurantia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2020
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neildavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 09:55 ΠΜ PDT
Iris douglasiana - Photo (c) diskus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Iris douglasiana, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neildavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 09:54 ΠΜ PDT
Corallorhiza - Photo (c) Kevin Toomer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Toomer
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Γένος Corallorhiza, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neildavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 09:53 ΠΜ PDT
Clintonia andrewsiana - Photo (c) lakedragonfly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Clintonia andrewsiana, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debattaway

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 08:38 ΠΜ PDT
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Earliest I’ve seen it in bloom

Campanula californica - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Campanula californica [inactive], Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2020
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 11:04 ΠΜ PDT
Στάχυς - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη wyattd: Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 310