Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marara_vb

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 12:57 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018

Περιγραφή

Specimens located at Essig Museum of Entomology Research, Berkeley, CA. Photo by Wyatt Dooley. @wyattd
According to the recovery plan adult flight occurs from mid-April to early July. Most collections were made between mid-May to mid-June.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icosahedron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Out today with Asa Spade, Seth Sarab and David Rawlinson; saw this anomalous blue. `