Νέα Αλλαγή Ταξινομικής Βαθμίδας

Αλλαγές Ταξινόμησης

Αλλαγή τύπων
Εκκαθάριση φίλτρων

Taxonomic Swap 100596 (Δημιουργήθηκε στις 25-10-2021)

Molluscabase (Αναφορά)
Προστέθηκε από jwidness στις Οκτώβριος 25, 2021 0424 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από jwidness στις Οκτώβριος 25, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100595 (Πρόχειρο)

Reference: Fitzgerald, S.J., 1998: Eighteen new species of Neotropical Plecia (Diptera: Bibionidae) and taxonomic notes on the genus.

άγνωστο
Προστέθηκε από sanpaju στις Οκτώβριος 25, 2021 0440 ΠΜ
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100594 (Πρόχειρο)

Προστέθηκε από kitty12 στις Οκτώβριος 25, 2021 0251 ΠΜ
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100593 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

MolluscaBase name details Volutharpa ... (Αναφορά)
Προστέθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 25, 2021 0204 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100592 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

Automatically generated change from https://www.inaturalist.org/taxon_changes/100591

MolluscaBase name details Volutharpa ... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 25, 2021 0200 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100591 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

Synonym.

MolluscaBase name details Volutharpa ... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 25, 2021 0159 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100590 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

Automatically generated change from https://www.inaturalist.org/taxon_changes/100589

MolluscaBase name details Ricinula La... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 25, 2021 0157 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100589 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

Synonym

MolluscaBase name details Ricinula La... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 25, 2021 0157 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100588 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

Automatically generated change from https://www.inaturalist.org/taxon_changes/100587

MolluscaBase name details Parviphos S... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 25, 2021 0153 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100587 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

MolluscaBase name details Parviphos S... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 25, 2021 0152 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100586 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

Automatically generated change from https://www.inaturalist.org/taxon_changes/100584

MolluscaBase name details Paradoxa F.... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 25, 2021 0151 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100585 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

Automatically generated change from https://www.inaturalist.org/taxon_changes/100584

MolluscaBase name details Paradoxa F.... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 25, 2021 0151 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100584 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

MolluscaBase name details Paradoxa F.... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 25, 2021 0150 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100583 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

Automatically generated change from https://www.inaturalist.org/taxon_changes/100580

MolluscaBase name details Microfusus ... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 25, 2021 0145 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100582 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

Automatically generated change from https://www.inaturalist.org/taxon_changes/100580

MolluscaBase name details Microfusus ... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 25, 2021 0145 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100581 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

Automatically generated change from https://www.inaturalist.org/taxon_changes/100580

MolluscaBase name details Microfusus ... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 25, 2021 0145 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100580 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

MolluscaBase name details Microfusus ... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 25, 2021 0145 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100579 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

Invalid alternate representation.

MolluscaBase name details Cominella (... (Αναφορά)
Προστέθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 25, 2021 0142 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100578 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

Automatically generated change from https://www.inaturalist.org/taxon_changes/100577

MolluscaBase name details Chrysodomus... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 25, 2021 0139 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100577 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

Synonym.

MolluscaBase name details Chrysodomus... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 25, 2021 0139 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από glycymeris στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100576 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

Προστέθηκε από kitty12 στις Οκτώβριος 25, 2021 0101 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από kitty12 στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100575 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

άγνωστο
Προστέθηκε από amzamz στις Οκτώβριος 25, 2021 1237 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100574 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

Ναι
Προστέθηκε από sbushes στις Οκτώβριος 24, 2021 1153 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από sbushes στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100573 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

Προστέθηκε από kitty12 στις Οκτώβριος 24, 2021 0938 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από kitty12 στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100572 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

synonym; follow POWO classification based on Snijman & Kocyan 2013

άγνωστο
Προστέθηκε από choess στις Οκτώβριος 24, 2021 0907 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από choess στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100571 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

orthographic error in epithet

άγνωστο
Προστέθηκε από choess στις Οκτώβριος 24, 2021 0854 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από choess στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100570 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από bernhardhausdorf στις Οκτώβριος 24, 2021 0651 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από bernhardhausdorf στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100569 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από vitalfranz στις Οκτώβριος 24, 2021 0602 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από vitalfranz στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 100568 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

Ambrosiodmus lecontei was synonymized with A. hagedorni by Bright (2018). See the North American Xyleborini List for evidence that this synonymy has been accepted by other specialists in this group.

A taxonomic monograph of the bark an... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από eickwort στις Οκτώβριος 24, 2021 0545 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από eickwort στις Οκτώβριος 24, 2021
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Split 100567 (Δημιουργήθηκε στις 24-10-2021)

άγνωστο
Προστέθηκε από atronox στις Οκτώβριος 24, 2021 0542 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από atronox στις Οκτώβριος 24, 2021
διάσπαση σε