Νέα Αλλαγή Ταξινομικής Βαθμίδας

Αλλαγές Ταξινόμησης

Αλλαγή τύπων
Εκκαθάριση φίλτρων

Taxonomic Swap 143314 (Δημιουργήθηκε στις 21-05-2024)

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Μάιος 21, 2024 0720 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Μάιος 21, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143313 (Δημιουργήθηκε στις 21-05-2024)

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Μάιος 21, 2024 0701 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Μάιος 21, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143312 (Δημιουργήθηκε στις 21-05-2024)

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Μάιος 21, 2024 0651 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Μάιος 21, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143311 (Δημιουργήθηκε στις 21-05-2024)

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Μάιος 21, 2024 0643 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Μάιος 21, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143310 (Δημιουργήθηκε στις 21-05-2024)

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Μάιος 21, 2024 0629 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Μάιος 21, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143309 (Δημιουργήθηκε στις 21-05-2024)

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Μάιος 21, 2024 0351 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Μάιος 21, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143308 (Δημιουργήθηκε στις 21-05-2024)

Changed taxonomy accepted by the Mammal diversity database

Προστέθηκε από maximion στις Μάιος 21, 2024 0305 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από maximion στις Μάιος 21, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143307 (Δημιουργήθηκε στις 21-05-2024)

it's possibly the other way round, but I am not 100% sure; therefore I follow the observation numbers

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Μάιος 21, 2024 0155 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Μάιος 21, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143306 (Δημιουργήθηκε στις 21-05-2024)

άγνωστο
Προστέθηκε από suvarna στις Μάιος 21, 2024 1237 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από suvarna στις Μάιος 21, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143305 (Δημιουργήθηκε στις 21-05-2024)

άγνωστο
Προστέθηκε από suvarna στις Μάιος 21, 2024 0908 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από suvarna στις Μάιος 21, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143304 (Δημιουργήθηκε στις 21-05-2024)

As per BOA and Espeland et al 2023

Προστέθηκε από belgianbirding στις Μάιος 21, 2024 0826 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από belgianbirding στις Μάιος 21, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143303 (Δημιουργήθηκε στις 21-05-2024)

As per BOA and Espeland et al 2023

Προστέθηκε από belgianbirding στις Μάιος 21, 2024 0825 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από belgianbirding στις Μάιος 21, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143300 (Δημιουργήθηκε στις 20-05-2024)

Aportes al conocimiento de las Gonolo... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από oscargsol στις Μάιος 21, 2024 0547 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από oscargsol στις Μάιος 20, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143299 (Δημιουργήθηκε στις 20-05-2024)

Aportes al conocimiento de las Gonolo... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από oscargsol στις Μάιος 21, 2024 0534 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από oscargsol στις Μάιος 20, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143298 (Δημιουργήθηκε στις 20-05-2024)

Aportes al conocimiento de las Gonolo... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από oscargsol στις Μάιος 21, 2024 0524 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από oscargsol στις Μάιος 20, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143296 (Δημιουργήθηκε στις 20-05-2024)

ASM Mammal Diversity Database (MDD) (Αναφορά)
Προστέθηκε από tylbrooks1998 στις Μάιος 20, 2024 1139 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από tylbrooks1998 στις Μάιος 20, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143295 (Πρόχειρο)

Taxonomic discoveries enabled by gen... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από aleturkmen στις Μάιος 20, 2024 1134 ΜΜ
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143294 (Δημιουργήθηκε στις 20-05-2024)

Named now "greenwoodi" in ASM MDD

άγνωστο
Προστέθηκε από tylbrooks1998 στις Μάιος 20, 2024 1114 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από tylbrooks1998 στις Μάιος 20, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143293 (Δημιουργήθηκε στις 20-05-2024)

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Μάιος 20, 2024 0614 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Μάιος 20, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143292 (Δημιουργήθηκε στις 20-05-2024)

Made to address https://www.inaturalist.org/flags/657142. A longear sunfish complex was added so that IDs could be made for the undescribed forms. Having this as an option allows these to be identified beyond Lepomis, where they are not particularly findable, and to ensure that distribution maps of L. megalotis do not conflict with other resources. Additionally there many locations where introgression occurs therefore its unclear which species is present.

Introgression and Species Delimitatio... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από operculum_ben στις Μάιος 20, 2024 0600 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από operculum_ben στις Μάιος 20, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143291 (Δημιουργήθηκε στις 20-05-2024)

When the absence of evidence is not t... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από oscargsol στις Μάιος 20, 2024 0535 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από oscargsol στις Μάιος 20, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Split 143290 (Δημιουργήθηκε στις 20-05-2024)

A new combination in Nasa (Loasaceae)... (Αναφορά)
Προστέθηκε από oscargsol στις Μάιος 20, 2024 0424 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από oscargsol στις Μάιος 20, 2024
διάσπαση σε

Taxonomic Swap 143289 (Δημιουργήθηκε στις 20-05-2024)

A new combination in Nasa (Loasaceae)... (Αναφορά)
Ναι
Προστέθηκε από oscargsol στις Μάιος 20, 2024 0412 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από oscargsol στις Μάιος 20, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143288 (Δημιουργήθηκε στις 20-05-2024)

Προστέθηκε από nschwab στις Μάιος 20, 2024 0405 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από nschwab στις Μάιος 20, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143287 (Δημιουργήθηκε στις 20-05-2024)

Automatically generated change from https://www.inaturalist.org/taxon_changes/143276

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από ctmdb στις Μάιος 20, 2024 0256 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από ctmdb στις Μάιος 20, 2024
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 143286 (Δημιουργήθηκε στις 20-05-2024)

Automatically generated change from https://www.inaturalist.org/taxon_changes/143276

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από ctmdb στις Μάιος 20, 2024 0256 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από ctmdb στις Μάιος 20, 2024
αντικαταστάθηκε με