Νέα Αλλαγή Ταξινομικής Βαθμίδας

Αλλαγές Ταξινόμησης

Αλλαγή τύπων
Εκκαθάριση φίλτρων

Taxonomic Swap 121093 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

άγνωστο
Προστέθηκε από kai_schablewski στις Ιανουάριος 28, 2023 0339 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από kai_schablewski στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121092 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Müller, B., Erlacher, S., Hausmann, A., Rajaei, H., Sihvonen, P. & P. Skou (2019): The Geometrid Moths of Europe. Volume 6. Subfamily Ennominae II (Boarmiini, Gnophini, additions to previous volumes). — Part 1: 1-562, part 2: 563-906. Leiden & Boston (Brill).
and
Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933
with related database https://geometroidea.smns-bw.org/geometridae/Catalogue/?q=Dicrognophos

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 0324 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121091 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 0319 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121090 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933
and https://geometroidea.smns-bw.org/geometridae/Catalogue/?q=perissopteryx (as of January 2023)

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 0244 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121089 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933
and related database https://geometroidea.smns-bw.org/geometridae/Catalogue/?q=nicetaria (as of January 2023)

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 0240 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121088 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 0238 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121087 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Erroneous basionym in Index Fungorum:
Pseudocraterellus neotropicalis Corner, Nova Hedwigia 27: 335 (1976) [MB#321773]

Correct one is:
Collybia neotropica Singer, Sydowia 15(1-6): 54 (1962) [1961] [MB#328700]

Following original publication they're homotypic synonyms.

Collybiopsis and its type species, Co... (Αναφορά)
Προστέθηκε από nschwab στις Ιανουάριος 28, 2023 0238 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από nschwab στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121086 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 0237 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121085 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933

άγνωστο
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 0122 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121084 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 0119 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121083 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Automatically generated change from https://www.inaturalist.org/taxon_changes/121081

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 0118 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121082 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Automatically generated change from https://www.inaturalist.org/taxon_changes/121081

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 0118 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121081 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

typo

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 0118 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121080 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933
and
https://pdfs.semanticscholar.org/83ec/61f6d3e6fa228d265d638209ff0c81b201cd.pdf (pages 393 and 412)

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 0113 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121079 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933
and
https://geometroidea.smns-bw.org/geometridae/Catalogue/?q=Sphacelodes (as of January 2023)

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 0103 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121078 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 1255 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121077 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 1254 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121076 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 1246 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121075 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 1244 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121074 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933
and database
https://geometroidea.smns-bw.org/geometridae/Catalogue/?q=vexillaria (as of January 2023)

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 1243 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121073 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 1240 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121072 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 1227 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121071 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

No subordinate taxa added and malformed name.

άγνωστο
Προστέθηκε από nschwab στις Ιανουάριος 28, 2023 1225 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από nschwab στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121070 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 1218 ΜΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121069 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

http://www.troplep.org/TLR/19-1/Ferguson.pdf
and
Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933
with database https://geometroidea.smns-bw.org/geometridae/Catalogue/?q=Parilexia (accessed January 28, 2023)

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 1149 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121068 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 1145 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121067 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 1143 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121066 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

http://www.troplep.org/TLR/19-1/Ferguson.pdf
and
Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 1138 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121065 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 1131 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με

Taxonomic Swap 121064 (Δημιουργήθηκε στις 28-01-2023)

Rajaei, H., Hausmann, A., Scoble, M., Wanke, D., Plotkin, D., Brehm, G., Murillo-Ramos, L. & Sihvonen, P. (2022): An online taxonomic facility of Geometridae (Lepidoptera), with an overview of global species richness and systematics. Integrative Systematics, 5 (2): 145-192. https://doi.org/10.18476/2022.577933

άγνωστο
Ναι
Προστέθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023 1114 ΠΜ | Δημιουργήθηκε από amzamz στις Ιανουάριος 28, 2023
αντικαταστάθηκε με