Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Catalogue of Life
Βασίλειο Fungi (γονέας: Κατάσταση ύλης Life) Αντιστοιχία Βασίλειο Fungi (γονέας: Κατάσταση ύλης Life)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Νοέμβριος 02, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Taxon για Fungi

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 333

Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:

There is currently no external reference for Fungi taxonomy on iNaturalist. Curators are expected to communicate with one another to coordinate their curation decisions to the best of their abilities to strive towards a more widely accepted and stable taxonomy.