Το Ημερολόγιο του Moths of Asia

Αρχεία Ημερολογίου για Δεκέμβριος 2019

Δεκέμβριος 29, 2019

Taxonomic update - new paper on Lithosiini

https://www.biotaxa.org/em/article/view/58551/58785

Volynkin et al., 2019
(@volynkin )
Ecologica Montenegrina 26: 14-92

An overview of genera and subgenera of the Asura / Miltochrista generic complex (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae). Part 1. Barsine Walker, 1854 sensu lato, Asura Walker, 1854 and related genera, with descriptions of twenty new genera, ten new subgenera and a check list of taxa of the Asura / Miltochrista generic complex

The many nomenclatural changes in this recently published paper will be incorporated into the iNat scheme of life in due course. It may take a few months!

Posted on Δεκέμβριος 29, 2019 1020 ΠΜ by hkmoths hkmoths | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο