Αρχεία Ημερολογίου για Νοέμβριος 2016

Νοέμβριος 21, 2016

Lepidoptera Reference Collection

It has now been nearly a year since we started to collect moths on the estate in order to identify the range of species and their relative abundance. The set specimens are then taxonomically arranged in entomological cabinets to form a reference collection. The images and associated data of identified species are entered into our naturewatch project for verification and to provide an additional record for others to access.

Posted on Νοέμβριος 21, 2016 0447 ΠΜ by tony_steer tony_steer | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Νοέμβριος 28, 2016

Welcome to all our new members

Could you please add your own unique icon so we don't look so anonymous to all our fans!

Posted on Νοέμβριος 28, 2016 0358 ΠΜ by tony_steer tony_steer | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία