Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saras

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 10:49 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 10:22 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Drawn to 10W UV LED light at Moturau Hut on the Kepler Track. Several of these extraordinary moths seen, only one captured to photograph.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjorn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 10:45 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Anyone know the larvae host plant?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Photos of the moth that emerged from a caterpillar collected from, and reared on, Carmichaelia petriei.

Edit: An undescribed, but known, species of Carmichaelia feeding moth in the genus Pasiphila.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilianaclarke

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2014 05:09 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nzwide

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2014

Περιγραφή

I presume its a Amblyptilia falcatalis as I grow about 70 species of hebes here.