Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahfenwick

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 03:54 ΜΜ NZDT
Scoparia halopis - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Scoparia halopis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 10:24 ΜΜ NZDT
Clepsis divulsana - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Clepsis divulsana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 03:23 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Drawn to light. A quick look after 2 nights and days of high winds, rain and low temperatures. Pseudocoremia were the dominant genus and only the males turned up for the party!

Pseudocoremia lupinata - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Pseudocoremia lupinata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 03:23 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Drawn to light. A quick look after 2 nights and days of high winds, rain and low temperatures. Pseudocoremia were the dominant genus and only the males turned up for the party!

Pseudocoremia productata - Photo (c) Possums' End, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Possums' End
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Pseudocoremia productata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 03:23 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Drawn to light. A quick look after 2 nights and days of high winds, rain and low temperatures. Pseudocoremia were the dominant genus and only the males turned up for the party!

Pseudocoremia suavis - Photo (c) Maurice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maurice
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Pseudocoremia suavis, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 03:23 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Drawn to light. A quick look after 2 nights and days of high winds, rain and low temperatures. Pseudocoremia were the dominant genus and only the males turned up for the party!

Pseudocoremia leucelaea - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Pseudocoremia leucelaea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 03:23 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Drawn to light. A quick look after 2 nights and days of high winds, rain and low temperatures. Pseudocoremia were the dominant genus and only the males turned up for the party!

Pseudocoremia pergrata - Photo (c) Possums' End, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Possums' End
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Pseudocoremia pergrata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:09 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

18A Revel Ave, Mount Roskill, Auckland. At light.

Only the third adult moth of this species that I have seen so far in 2023.

Cosmopterix attenuatella - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Cosmopterix attenuatella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:31 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

18A Revel Ave, Mount Roskill, Auckland. At light.

Only the third one that I have seen so far in 2023.

Tachystola hemisema - Photo (c) Edithvale-Australia Insects and Spiders, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Edithvale-Australia Insects and Spiders
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Tachystola hemisema, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:01 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

18A Revel Ave, Mount Roskill, Auckland. At light.

Lindera tessellatella - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Lindera tessellatella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:57 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

18A Revel Ave, Mount Roskill, Auckland. At light.

Ctenoplusia limbirena - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Ctenoplusia limbirena, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:39 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

18A Revel Ave, Mount Roskill, Auckland. At light.

Schrankia costaestrigalis - Photo (c) Luca Sattin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Sattin
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Schrankia costaestrigalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:05 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

18A Revel Ave, Mount Roskill, Auckland. At light.

The first one that I have seen so far in 2023.

Sphyrelata amotella - Photo (c) Neville Hudson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Neville Hudson
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Sphyrelata amotella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2016

Περιγραφή

Locality: NEW ZEALAND AK, suburb of Saint Johns, University of Auckland Tamaki Campus.

Habitat: Fraxinus angustifolia. Three trees planted together in level 1 main carpark.

Identification: Prays nephelomima Meyrick, 1907.

Prays nephelomima - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Prays nephelomima, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar_dove

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 01:32 ΜΜ NZDT
Agrotis ipsilon - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Agrotis ipsilon, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 09:06 ΜΜ NZDT
Glaucocharis elaina - Photo (c) James Tweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Tweed
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Glaucocharis elaina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattward

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 12:52 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Hanging out during the day. On the house.

Eudonia colpota - Photo (c) Maurice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maurice
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Eudonia colpota, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 09:17 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Drawn to light.

Tatosoma agrionata - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Tatosoma agrionata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 05:02 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Day flying, on house window. First observation of this species.

Tebenna micalis - Photo (c) Matt Campbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Matt Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Tebenna micalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdjbrown

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2010 11:17 ΠΜ NZDT
Tingena grata - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Tingena grata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 12:04 ΠΜ NZDT
Helcystogramma phryganitis - Photo (c) Robert Briggs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Robert Briggs
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Helcystogramma phryganitis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 07:57 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Caught in a Heath trap. Ichneutica barbara?

Ichneutica moderata - Photo (c) Possums' End, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Possums' End
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Ichneutica moderata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 11:33 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to Heath trap light.

Monopis ethelella - Photo (c) Aalbert Rebergen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Aalbert Rebergen
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Monopis ethelella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 08:47 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to Heath trap light.

Depressaria radiella - Photo (c) Jacques Larivée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacques Larivée
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Depressaria radiella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 08:52 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to Heath trap light.

Cydia succedana - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Ponomarev
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Cydia succedana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 08:03 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Caught in a Heath trap.

Xanthorhoe semifissata - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Xanthorhoe semifissata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gizz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 08:28 ΜΜ NZDT
Elachista gerasmia - Photo (c) Neville Hudson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Neville Hudson
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Elachista gerasmia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam527

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 12:19 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

UV light trap

Meterana octans - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Meterana octans, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam527

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 06:41 ΠΜ +1345

Περιγραφή

Uv trap

Schrankia costaestrigalis - Photo (c) Luca Sattin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Sattin
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Schrankia costaestrigalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 10:55 ΠΜ NZDT
Declana leptomera - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_steer: Declana leptomera, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2609