Αρχεία Ημερολογίου για Μάρτιος 2019

Μάρτιος 12, 2019

A bit from:

The Cloud
by Percy Byssche Shelley

I am the daughter of Earth and Water,
And the nursling of the Sky;
I pass through the pores of the ocean and shores;
I change, but I cannot die.
For after the rain when with never a stain
The pavilion of Heaven is bare,
And the winds and sunbeams with their convex gleams
Build up the blue dome of air,
I silently laugh at my own cenotaph,
And out of the caverns of rain,
Like a child from the womb, like a ghost from the tomb,
I arise and unbuild it again.

(written late 1819, early 1820)

Posted on Μάρτιος 12, 2019 0219 ΜΜ by sandraf sandraf | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο