Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzette35

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:08 ΠΜ SAST
Edmondia sesamoides - Photo (c) hanacardiaceae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hanacardiaceae
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Edmondia sesamoides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 09:49 ΠΜ SAST
Hermannia salviifolia - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Hermannia salviifolia, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikecameron

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 09:20 ΠΜ SAST
Salvia aurea - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Salvia aurea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rslhaupt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:35 ΠΜ SAST
Tecomaria capensis - Photo (c) sdhimages, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Tecomaria capensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 07:26 ΠΜ SAST
Erica retorta - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Erica retorta, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 07:28 ΠΜ SAST
Erica retorta - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Erica retorta, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 07:41 ΠΜ SAST
Widdringtonia nodiflora - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Widdringtonia nodiflora, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 12:49 ΜΜ SAST
Knowltonia vesicatoria - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Knowltonia vesicatoria, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 12:49 ΜΜ SAST
Halleria lucida - Photo (c) Malcolm Douglas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Malcolm Douglas
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Halleria lucida, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maarten40

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 01:56 ΜΜ SAST
Nidorella ivifolia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Nidorella ivifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maarten40

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 01:52 ΜΜ SAST
Rhoicissus digitata - Photo (c) Andrew Gillespie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrew Gillespie
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Rhoicissus digitata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bencostamagna

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 05:29 ΜΜ SAST
Helichrysum oreophilum - Photo (c) Calvin Harris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Calvin Harris
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Helichrysum oreophilum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 02:40 ΜΜ SAST
Coleonema album - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Coleonema album, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzette35

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:08 ΠΜ SAST
Syncarpha vestita - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Syncarpha vestita, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzette35

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:09 ΠΜ SAST
Lanaria lanata - Photo (c) Hamish Robertson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hamish Robertson
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Lanaria lanata, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veldkind

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 07:28 ΠΜ SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)
Orphium frutescens - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Orphium frutescens, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:08 ΜΜ SAST
Virgilia oroboides - Photo (c) Tatters ❀, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Virgilia oroboides, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:11 ΜΜ SAST
Stenotaphrum secundatum - Photo (c) Jamee Moulton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jamee Moulton
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Stenotaphrum secundatum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:12 ΜΜ SAST
Seriphium plumosum - Photo (c) Petra Broddle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petra Broddle
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Seriphium plumosum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:12 ΜΜ SAST
Virgilia divaricata - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Virgilia divaricata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:15 ΜΜ SAST
Typha capensis - Photo (c) Kobie du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kobie du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Typha capensis, Ένα μέλος του Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:17 ΜΜ SAST
Zantedeschia aethiopica - Photo (c) flipsockgrrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Zantedeschia aethiopica, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:13 ΜΜ SAST
Diospyros glabra - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Diospyros glabra, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:12 ΜΜ SAST
Diospyros glabra - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Diospyros glabra, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:26 ΜΜ SAST
Protea angustata - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Protea angustata, Ένα μέλος του Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:28 ΜΜ SAST
Wachendorfia paniculata - Photo (c) David Hoare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Hoare
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Wachendorfia paniculata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinsur

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 06:52 ΠΜ SAST
Cotyledon orbiculata - Photo (c) Matthew Baker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Baker
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Cotyledon orbiculata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karolc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 11:20 ΠΜ SAST
Metalasia muricata - Photo (c) garyk22, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Metalasia muricata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karolc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 12:19 ΜΜ SAST
Helichrysum dasyanthum - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Helichrysum dasyanthum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρωτέα (Γένος Protea)

Παρατηρητής

katrivier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:32 ΠΜ SAST
Πρωτέα - Photo (c) Jeremy Gilmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jeremy Gilmore
Η ταυτότητα του χρήστη sandraf: Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 35070