Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewaturner

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 02:29 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 08:56 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandmorisse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_g

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:59 ΜΜ SAST

Περιγραφή

This is Craterostigma nanum. iNat has yet to catch up with this publication.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:13 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:14 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Thirsty bees

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 06:07 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Cultivated. It came up naturally in my garden but was relocated to a more suitable spot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carinalochner

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 04:35 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Aloe ferox

Παρατηρητής

julianjb

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:16 ΜΜ SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Aloe ferox

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:17 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Aloe ferox

Παρατηρητής

groblerkarla

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:21 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 08:09 ΜΜ CAT

Τόπος

North West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snorkelters

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 07:52 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 11:02 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 11:07 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 09:54 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

springerbaaiecoestate

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 02:40 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Ζέβρα (Equus quagga)

Παρατηρητής

springerbaaiecoestate

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 04:42 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

springerbaaiecoestate

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 07:35 ΜΜ SAST

Περιγραφή

I wish i could upload the video of the owl bathing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiners

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 10:27 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiaan_viljoen

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:12 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gufal

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:32 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Too beautiful
'Moth ballth' quoting a 5- year old

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:39 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 07:47 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 01:17 ΜΜ SAST

Τόπος

la4 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 10:04 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthcozien

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 12:45 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Eastern Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luke_verburgt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianwhite

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 08:25 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

save_our_nature1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 02:08 ΜΜ SAST

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuffinabox

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:20 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyabram

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 08:31 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Παρατηρητής

hirons

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 01:17 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenmoss

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 05:53 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajwhitlock

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:13 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτόγατα (Prionailurus rubiginosus)

Παρατηρητής

metalquip

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 12:31 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 10:38 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Count
Pin & Cluster 8
6

SS for site following census

Mollusks

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάκια (Συνομοταξία Mollusca)

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 01:36 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam2144

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 07:19 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvettevanwijk1941

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 08:38 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 10:48 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόμη Της Αφροδίτης (Adiantum capillus-veneris)

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2018 03:18 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 06:28 ΠΜ SAST

Περιγραφή

25 Oct: Long, tidily constructed tube sticking up from a hole in the ground. No inhabitant activity seen.
The tube was removed and left next to the hole.

26 Oct: A new small tube had been started overnight. There had been some fiddling with the original tube.

27 Oct: A portion of the original tube had been cut off and attached to the short new tube.

29 Oct: Three more burrows and grass tunnels found in a 2x2m area around the original burrow.
The tube was removed from burrow 2. On re-inspection 4hrs later the burrow entrance had been concealed by cut grass pieces.
The tube was removed from burrow 4 - on re-inspection the entrance had been sealed with a very strong lattice of transparent threads.

30 Oct: Five more tubes found, total now 9 in an area of 4x4m.

20 Nov: Attempted excavation of larva resulted in the lower half of a larva being recovered.

21 Nov: Larva seen (and photographed) moving bits of vegetation in the early morning (04:53) Video: https://www.youtube.com/watch?v=LoVSiIsogcs

22 Nov: tubes continue to be repaired or replaced.

23 Nov: larva excavated in the early morning and housed, with its host plant, in a bucket covered with shadecloth.

28 Nov: a thorough search of the thick grass was done and 5 more tubes were discovered in the 4x4m area. Interestingly, one tube is considerably narrower than the regular sized tubes and another was found of an intermediate size.

10 Dec: no signs of the captive larva, found it dead and dry under the host grass.

18 Jan: Larvae still active - two damaged tubes were repaired on 18 and 22 Jan

16 March: live larva collected

5 Apr (approx): pupated. See https://www.inaturalist.org/observations/110835074

19 May Adult eclosed. See https://www.inaturalist.org/observations/117838457

14 Mar 2023: Second site found https://www.inaturalist.org/observations/151118075

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 12:56 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 07:46 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_young

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2017 10:36 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisvw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 08:13 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 04:47 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 04:28 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλογο (Equus caballus)

Παρατηρητής

suzette35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 08:04 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Wild hors fowl

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karolc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 09:12 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carinalochner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 09:59 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carinalochner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 02:58 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Small snake, about the thickness of my small finger. From a distance it looked more like a bunch of caterpillars.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanbelle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 01:30 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 10:41 ΠΜ SAST

Τόπος

Friemersheim lower (Google, OSM)

Περιγραφή

We stopped to watch some holes in the sand, thinking they were being dug by a bee. Instead, faces appeared at the entrances but the creatures never revealed any more of themselves and disappeared if one got too close. The holes were about 3mm in diameter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 08:18 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendanj

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022

Τόπος

Mannetjiesberg (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wwagenaar

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 07:33 ΠΜ SAST

Περιγραφή

I'm not quite sure why I decided to video this bird - I certainly had no idea that it was anting! Sadly it meant that I didn't record the ant species. Video:
https://youtu.be/CjALX2UsONE

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 07:33 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Ants being used by an Orange-breasted Sunbird.
. Video:
https://youtu.be/CjALX2UsONE

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

snorkelters

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 07:18 ΠΜ SAST

Περιγραφή

dis n eerste vir Suider Afrika

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 03:41 ΜΜ SAST

Τόπος

House (Google, OSM)

Περιγραφή

I came across the pair apparently shortly after the snake had bitten the toad, around 14:30. In the video the adder can be seen giving the toad a second bite.
The snake started swallowing the toad at 14:38, the toad still struggling strongly. The toad stopped moving at around 14:41.
Initially I started filming on my phone as the snake was blocking the path to my camera and I didn't want to disturb it. An hour in (15:30), it was apparent that the snake was untroubled by the various humans and cats watching it, and I swapped to the camera.
By 16:50 the snake had swallowed the toad up to its hips. At 17:16 it partially regurgitated the prey and started swallowing again.
At 17:36 it again regurgitated a large portion of the toad - its front legs and feet were visible.
At 17:56 only the back legs were still protruding.
The toad was completely swallowed at 18:09, 3.5 hours in all.
The video (3mins 30 sec) is edited and speeded up 2x.

Video
https://youtu.be/hejRBqj_PS0

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 11:10 ΠΜ SAST

Τόπος

Zebraskop (Google, OSM)

Περιγραφή

Hermannia croceus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Περιγραφή

Transition b/n Ruens Silcrete Renosterveld & Eastern Ruens Shale Renosterveld plus some alluvium

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracy522

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 05:05 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2005

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Lobelia eurypoda


sandstone rock crevices at high altitude; rare and local; mainly south facing

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renevorster

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 05:28 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outramps-tanniedi

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 12:30 ΜΜ SAST

Περιγραφή

This is the Outramps CREW 100,000 obs and we celebrated it with Tilla who is the Head of the Threatened Plants Programme and the CREW Programme. It represents our involvement with plant monitoring from 1992 to 2021. It has been a joyous ride. So thank you all for so many years of fun, laughs and learning. Keep going!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 09:29 ΠΜ SAST

Τόπος

Cape Town (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stella107

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 12:57 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annsymons

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2012

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanlie2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 07:31 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Red-headed Roach (Deropeltis erythrocephala)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronengel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 05:55 ΠΜ SAST

Περιγραφή

14 Dolphins Surfing a wave, playful during Spring time

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyroneping

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiners

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 12:08 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 03:23 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_bush_fundi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 03:21 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 01:46 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 03:13 ΜΜ SAST

Περιγραφή

H. talpida?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tviljoen

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 04:56 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 12:33 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_deacon

Ημερομηνία

Αύγουστος 2009

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 01:06 ΜΜ SAST

Περιγραφή

I went down to my swimming spot with the aim of removing some branches from a tree which had fallen across the river. As I arrived I disturbed a young Fish Eagle who was sitting on this tree. Rustling in the undergrowth on the opposite bank alerted Dog and me that we were not alone and soon an otter popped up its head, sending the dog into a fit (she probably thought it was a swimming honey badger). Another otter also started popping up and down and doing a sort of long moan-growl. To my surprise the closer otter started making a bee-line for us and was probably only 3m away from the dog when I called her back. After a while they settled down so I entered the water to commence my pruning task, keeping a close eye on the nearest otter. Dog was sensibly sticking to the bank. After a few minutes I noticed the otter had moved closer, was staring at me intently and again moan-growling. Being waist-deep in water with nothing for protection but a swimming costume and a folding saw, I decided to calmly retreat and the otter immediately snaked over and claimed the territory I had just vacated. Video here:

https://youtu.be/GHbui1YX31k

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markberry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2019 05:03 ΜΜ HST

Περιγραφή

A diademless Trichodiadema. T attonsum or fergusoniae. About 5 plants encountered, <5 cm high and very difficult to spot. Third pic was from a follow-up survey during June 2020 in an attempt to catch it in flower. Note the hairy pedicle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2019 08:19 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karooicus

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 11:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clairescott

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scotsland

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 05:50 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandra-k_89

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muonmo

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 11:28 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeltje2

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 10:36 ΜΜ SAST

Περιγραφή

A strange visitor in the water bowl.Fat toad filling it to the brim, puzzling the cats

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raqueldecastromaia

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 09:54 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raqueldecastromaia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raqueldecastromaia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raqueldecastromaia

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 10:39 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raqueldecastromaia

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 11:25 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Cape Mountain Zebra, Gondwana Game Reserve, Garden Route City Nature Challenge