Νοέμβριος 26, 2021

Σεπτέμβριος 22, 2021

Αύγουστος 19, 2021

Link to Nathan Taylor's Sandmats (Euphorbia sect. Anisophyllum) in Texas

Link to Nathan Taylor's
GuidesThe Weedy Species of Sandmats (Euphorbia sect. Anisophyllum) in Texas

https://www.inaturalist.org/guides/2412

Αναρτήθηκε στις Αύγουστος 19, 2021 1203 ΜΜ από ronstephens ronstephens | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιούλιος 29, 2021

TAXONOMY OF GALACTIA (FABACEAE) IN THE USA GUY L. NESOM

Nesom, G.L. 2015. Taxonomy of Galactia (Fabaceae) in the USA. Phytoneuron 2015-42: 1–54. Published 15 Jul 2015. ISSN
2153 733X

http://www.phytoneuron.net/2015Phytoneuron/42PhytoN-GalactiaTaxonomy.pdf

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 29, 2021 0131 ΜΜ από ronstephens ronstephens | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Δεκέμβριος 01, 2020

Νοέμβριος 23, 2020

Νοέμβριος 16, 2020

White and Red Mulberries

Αναρτήθηκε στις Νοέμβριος 16, 2020 0616 ΜΜ από ronstephens ronstephens | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 28, 2020

Texas Snake weed (Gutierrezia texana) copied from rymcdaniel

source
https://www.inaturalist.org/journal/rymcdaniel

"The most convenient way for observers to differentiate the two genera in north central Texas is by observation of the phyllaries."

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020 1251 ΜΜ από ronstephens ronstephens | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

False Foxgloves (Agalinis) - copied from pfau_tarleton's journal

False Foxgloves (Agalinis) produce attractive, purple blossoms in late summer through fall. The distribution of these species are poorly documented, so our observations can help with that. There are several species in Texas that are quite similar yet unique in subtle ways.

Here's a guide that I put together as an attempt to note distinguishing features: https://docs.google.com/presentation/d/1jQ4yVFHhCZ2Yhy7v_Z3ngp-tZIvOKN3UtCBm0mOBbg4/edit?usp=sharing

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020 1247 ΜΜ από ronstephens ronstephens | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Texas Snakeweed (Gutierrezia texana)

Gutierrezia texana
G. texana is much more common in the area than either Amphiachyris species.

For reference:
https://www.inaturalist.org/journal/rymcdaniel/28366-differentiation-of-gutierrezia-texana-and-amphiachyris-species-in-north-central-texas

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020 1241 ΜΜ από ronstephens ronstephens | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο