Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codystricker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 04:54 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljusttx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 03:37 PM CST

Τόπος

Allen, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 05:51 PM CDT

Περιγραφή

Devils River SNA - Del Norte Unit
Note the much fewer, much larger teeth along the leaf margins. This is what true L. urticoides looks like when it hasn't hybridized with the non-native introduced L. strigocamara. Val Verde county is far enough west to not have L. strigocamara around, which isn't as drought tolerant as the native L. urticoides, thus L. urticoides here remains without hybrid influence.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 11:36 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

alicia_young

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 06:32 PM CDT

Περιγραφή

I saw this Texas Lantana in Pfluger Park in a bushy and shaded area. Quite small overall (few inches only). Very colorful flowers that range from yellow to orange. Pretty healthy overall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwarneke

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Escaped from cultivation. This population occurs in a longleaf pine savanna restoration project/experiment.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramblinghemlock

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 08:58 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

standrezek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 08:10 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfeild

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 12:39 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 02:21 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwhiting

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 09:13 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyrogers98031

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 09:38 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meredith57

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 12:07 PM UTC

Τόπος

Era, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 02:19 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gleep

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 01:58 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 10:56 AM CDT

Περιγραφή

Eisenhower Trail Link to Salado Creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyndie42

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 08:13 AM CST

Περιγραφή

Historic Evans Trail in Selma

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)

Παρατηρητής

gardeninggirl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 03:26 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκή Μουριά (Morus alba)

Παρατηρητής

susanmontgomery

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 04:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 11:18 AM CDT

Περιγραφή

Leon Creek North Hausman Rd Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyndie42

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 10:54 AM CDT

Περιγραφή

Headwaters

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonzetich

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 11:14 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aguilita

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021

Περιγραφή

Downy Thorn-Apple (Datura innoxia)

3 Agosto 2021
Parque Arroyo Loco
Tula, Tamaulipas, México

De la descripción ofrecida en Wikipedia (en inglés): https://www.inaturalist.org/taxa/161639-Datura-innoxia

"Datura innoxia (often spelled inoxia), known as pricklyburr,[1] recurved thorn-apple,[2] downy thorn-apple, Indian-apple, lovache, moonflower, nacazcul, toloatzin, toloaxihuitl, tolguache or toloache, is a species of flowering plant in the family Solanaceae. It is more rarely called sacred datura, a common name which is applied more often to the closely related Datura wrightii. It is native to the Southwestern United States, Central and South America, and introduced in Africa, Asia, Australia and Europe. The scientific name is often cited as D. innoxia.[3] When English botanist Philip Miller first described the species in 1768, he misspelled the Latin word innoxia (inoffensive) when naming it D. inoxia. The name Datura meteloides was for some time erroneously applied to some members of the species, but that name has now been abandoned."

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάχες (Φυλή Malveae)

Παρατηρητής

bibidal

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 06:17 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 10:57 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 09:44 AM CDT

Περιγραφή

new construction site

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:14 AM CDT

Περιγραφή

Orsinger Park Bexar County

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

standrezek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 09:37 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awblair

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 03:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awblair

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 03:41 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pattypasztor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 12:04 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

slmullins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 11:57 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 09:17 AM CDT

Περιγραφή

vacant lot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 11:25 AM CDT

Περιγραφή

P2, T3B

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurphy

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 10:19 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsalyers

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 11:15 AM CDT

Περιγραφή

Crown Ridge Park - upper Red Oak Trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovelace_s

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 05:26 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 08:13 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 12:34 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Eisenhower Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:39 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 09:50 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvhistler

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 06:48 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyndie42

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 09:05 AM CDT

Περιγραφή

Cibolo_Creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisnowa

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 12:46 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsalyers

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 10:58 AM CDT

Περιγραφή

Eisenhower Park - Cedar Flats Trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa281

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 11:16 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terryleecrane

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 01:44 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanechaffin

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 04:04 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rymcdaniel

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Williamson County, Texas; Berry Springs Park
4/19/2021
Callirhoe pedata

Rare at the park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awblair

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 12:02 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pattypasztor

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 07:34 AM CDT

Περιγραφή

Helped with Birding the Border field trips back in April

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαναράκια (Cardiospermum halicacabum)

Παρατηρητής

lovenature123

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 02:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

lindsayratcliffe

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 09:15 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenb_99

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 07:19 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krissyleigh

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 11:43 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betsy26

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 04:53 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

atomiclauren

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 02:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:26 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 08:39 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blacknbluesa1

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Perennial with long stems of a meter or more. Has 10 and 11 pinnae on most leaves. Sensitive to touch. Bloom has started in last week.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 08:21 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 07:58 AM CDT

Περιγραφή

Leon Creek Oxbow Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 10:36 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 10:27 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 12:05 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 09:53 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyndie42

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 10:51 AM CDT

Περιγραφή

Kirchoff

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pattypasztor

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 09:56 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_rambler

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 01:27 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 05:59 PM CDT

Περιγραφή

Was impressed by the size of the leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

standrezek

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 09:23 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 11:16 AM CDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 11:43 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:01 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhonda0408

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonzetich

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 11:50 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 12:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanechaffin

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 12:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanechaffin

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 12:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanechaffin

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 12:28 PM CDT

Τόπος

Temple, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 10:21 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 01:09 PM CDT

Περιγραφή

need to check.....

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 01:22 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 01:34 PM CDT

Περιγραφή

P2, T3A

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 01:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blacknbluesa1

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 02:01 PM CDT

Περιγραφή

Leon Creek Upper Trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 03:07 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwelch18

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 04:28 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαναράκια (Cardiospermum halicacabum)

Παρατηρητής

crockerjeff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 03:28 PM UTC

Τόπος

Garland, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmcolby

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 09:48 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delanybaum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 05:16 PM UTC

Τόπος

Bryan, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

threeagoutdoors

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 01:47 PM CST

Περιγραφή

How do you tell the difference between Texas Live Oak and Southern Live Oak?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfeild

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 11:19 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 12:32 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koritch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 12:04 PM UTC