Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 02:37 PM CDT

Περιγραφή

For my ECR TMN "Let's Get Outside Activity!" for the week, I visited the Jones Prairie area in north Milam County on a warm sunny afternoon. Made a stop at the Little River Baptist Church Cemetery.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbrighton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 04:37 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jokurtz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 10:06 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

syfie

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 03:15 PM CDT

Περιγραφή

Found roadside in sandy soil, disturbed habitat. Full sun, no additional irrigation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codylimber

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 07:29 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annamarie6

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 09:32 AM UTC

Τόπος

San Antonio (Google, OSM)

Περιγραφή

A bird gifted this to me. Seek came up with this id, don't know if it's correct.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelicadewitt

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 01:12 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 01:24 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριβόλι (Tribulus terrestris)

Παρατηρητής

jrichardabbott

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovelace_s

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 12:00 PM CST

Τόπος

Alpine, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyndie42

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 01:00 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 02:45 PM CST

Τόπος

Harlingen, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 02:38 PM CST

Τόπος

Harlingen, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 05:35 PM CDT

Περιγραφή

Big Bend National Park, Upper Burro Mesa Pouroff Trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 05:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfenton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 08:23 AM CST

Τόπος

San Angelo, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsolana

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 09:47 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manny62

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 10:14 AM CST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 12:15 PM CST

Περιγραφή

probably not, but trying.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 12:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cue4nature

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 02:48 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cue4nature

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 11:38 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 09:13 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andygo1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 10:07 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blacknbluesa1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Texas Butterfly Festival

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_rambler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 11:49 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codystricker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 05:05 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 11:32 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 09:29 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 12:48 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanez2001

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 05:46 PM CDT

Περιγραφή

Ranch
Sandy loam soil with heavy rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awblair

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 10:16 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caseyp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 12:55 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vriesea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 12:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:05 AM CDT

Περιγραφή

P2, T13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 10:14 PM CDT

Περιγραφή

vacant lot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raunl

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 02:43 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

standrezek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 07:57 AM CDT

Περιγραφή

Extremely pubescent, many leaves with 6 pairs of pinnae, about 17 pairs of leaflets per pinna linear stipules Orbicular nectary at first pinnae pair

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

friscotx78

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 10:24 AM CDT

Περιγραφή

Montezuma Quail Trail - Davis Mountains State Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aandmg

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 12:03 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 06:53 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austinrkelly

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 12:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 04:30 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sls0407

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 10:18 AM CDT

Περιγραφή

Pretty flower. Lots of small thorns on the stems that are not easily noticed until you touch them!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 03:40 PM CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

National Butterfly Center

Argemone aenea (Golden Pricklypoppy):
Usually larger flowers with translucent lemonade-yellow petals that are usually held more erect (flowers appear more "cupped")
More numerous reddish filaments in the center of the flower

Argemone mexicana (Mexican Pricklypoppy):
Usually smaller flowers with opaque bold-yellow petals that are usually held less erect (flowers appear more like a shallow bowl)
Less numerous yellow filaments in the center of the flower

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 05:10 PM CDT

Περιγραφή

Eisenhower Park.

Would you like to learn how to reliably distinguish between the three most common shrubby Mimosa species in Texas? Use the guidelines below.

M. borealis (Pink Mimosa/Fragrant Mimosa):
Mature plant usually 2 to 4 feet in height, rarely taller
Single straight or slightly recurved prickles occurring randomly along the stems
Branches are straight from leaf node to leaf node
Growth habit largely erect
Bark usually light gray or straw-colored
Typically 1 to 3 pairs of pinnae per leaf with 3 to 7 pairs of leaflets per pinna
Inflorescences pink
Individual tiny flowers have separate petals (requires magnification)
Seedpods have an elongated stalk and are usually unarmed

M. texana (Texas Mimosa):
Mature plant usually at least 4 feet in height (unless growing in harsh rocky conditions), often becoming 6 to 8 feet in height with age
Single recurved prickles occurring below leaf nodes
Branches have a zigzag habit from leaf node to leaf node
Pronounced lateral growth habit; arching stems
Bark usually dark reddish brown in color
Typically 1 to 5 pairs of pinnae per leaf with 3 to 9 pairs of leaflets per pinna
Inflorescences can range from pink to white
Individual tiny flowers have united petals (requires magnification)
Seedpods lack an elongated stalk and are armed along the margins
Seedpods mostly nearly straight and fairly broad, with only minor constrictions between each seed.

M. aculeaticarpa (Catclaw Mimosa):
Mature plant comparable in size to M. texana
Paired recurved prickles located at leaf nodes (rarely prickles borne singly immediately below leaf nodes)
Branches have a zigzag habit from leaf node to leaf node
Pronounced lateral growth habit; arching stems
Bark usually reddish brown in color
Typically 3 to 9 pairs of pinnae per leaf with 8 to 17 pairs of leaflets per pinna
Inflorescences white
Seedpods lack an elongated stalk and are armed along the margins
Seedpods narrow and curved, with significant constrictions between each seed.

An aside: Virtually all of the plants sold at native plant nurseries in Texas as "Mimosa borealis/Pink Mimosa/Fragrant Mimosa" are actually Mimosa texana. Yes, even your favorite/most trusted plant nursery, it's a nearly universal case of mistaken identity.

Distinguishing M. borealis from M. texana:
https://www.biosci.utexas.edu/prc/digflora/mimosa/mimosa-dif.html

Distinguishing M. aculeaticarpa from M. texana:
https://w3.biosci.utexas.edu/prc/DigFlora/Mimosa/M_biuncif.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 02:12 PM CDT

Περιγραφή

Windmill Run Park

Would you like to learn how to reliably distinguish between the three most common shrubby Mimosa species in Texas? Use the guidelines below.

M. borealis (Pink Mimosa/Fragrant Mimosa):
Mature plant usually 2 to 4 feet in height, rarely taller
Single straight or slightly recurved prickles occurring randomly along the stems
Branches are straight from leaf node to leaf node
Growth habit largely erect
Bark usually light gray or straw-colored
Typically 1 to 3 pairs of pinnae per leaf with 3 to 7 pairs of leaflets per pinna
Inflorescences pink
Individual tiny flowers have separate petals (requires magnification)
Seedpods have an elongated stalk and are usually unarmed

M. texana (Texas Mimosa):
Mature plant usually at least 4 feet in height (unless growing in harsh rocky conditions), often becoming 6 to 8 feet in height with age
Single recurved prickles occurring below leaf nodes
Branches have a zigzag habit from leaf node to leaf node
Pronounced lateral growth habit; arching stems
Bark usually dark reddish brown in color
Typically 1 to 5 pairs of pinnae per leaf with 3 to 9 pairs of leaflets per pinna
Inflorescences can range from pink to white
Individual tiny flowers have united petals (requires magnification)
Seedpods lack an elongated stalk and are armed along the margins
Seedpods mostly nearly straight and fairly broad, with only minor constrictions between each seed.

M. aculeaticarpa (Catclaw Mimosa):
Mature plant comparable in size to M. texana
Paired recurved prickles located at leaf nodes (rarely prickles borne singly immediately below leaf nodes)
Branches have a zigzag habit from leaf node to leaf node
Pronounced lateral growth habit; arching stems
Bark usually reddish brown in color
Typically 3 to 9 pairs of pinnae per leaf with 8 to 17 pairs of leaflets per pinna
Inflorescences white
Seedpods lack an elongated stalk and are armed along the margins
Seedpods narrow and curved, with significant constrictions between each seed.

An aside: Virtually all of the plants sold at native plant nurseries in Texas as "Mimosa borealis/Pink Mimosa/Fragrant Mimosa" are actually Mimosa texana. Yes, even your favorite/most trusted plant nursery, it's a nearly universal case of mistaken identity.

Distinguishing M. borealis from M. texana:
https://www.biosci.utexas.edu/prc/digflora/mimosa/mimosa-dif.html

Distinguishing M. aculeaticarpa from M. texana:
https://w3.biosci.utexas.edu/prc/DigFlora/Mimosa/M_biuncif.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 08:58 PM CDT

Περιγραφή

Would you like to learn how to reliably distinguish between the three most common shrubby Mimosa species in Texas? Use the guidelines below.

M. borealis (Pink Mimosa/Fragrant Mimosa):
Mature plant usually 2 to 4 feet in height, rarely taller
Single straight or slightly recurved prickles occurring randomly along the stems
Branches are straight from leaf node to leaf node
Growth habit largely erect
Bark usually light gray or straw-colored
Typically 1 to 3 pairs of pinnae per leaf with 3 to 7 pairs of leaflets per pinna
Inflorescences pink
Individual tiny flowers have separate petals (requires magnification)
Seedpods have an elongated stalk and are usually unarmed

M. texana (Texas Mimosa):
Mature plant usually at least 4 feet in height (unless growing in harsh rocky conditions), often becoming 6 to 8 feet in height with age
Single recurved prickles occurring below leaf nodes
Branches have a zigzag habit from leaf node to leaf node
Pronounced lateral growth habit; arching stems
Bark usually dark reddish brown in color
Typically 1 to 5 pairs of pinnae per leaf with 3 to 9 pairs of leaflets per pinna
Inflorescences can range from pink to white
Individual tiny flowers have united petals (requires magnification)
Seedpods lack an elongated stalk and are armed along the margins
Seedpods mostly nearly straight and fairly broad, with only minor constrictions between each seed.

M. aculeaticarpa (Catclaw Mimosa):
Mature plant comparable in size to M. texana
Paired recurved prickles located at leaf nodes (rarely prickles borne singly immediately below leaf nodes)
Branches have a zigzag habit from leaf node to leaf node
Pronounced lateral growth habit; arching stems
Bark usually reddish brown in color
Typically 3 to 9 pairs of pinnae per leaf with 8 to 17 pairs of leaflets per pinna
Inflorescences white
Seedpods lack an elongated stalk and are armed along the margins
Seedpods narrow and curved, with significant constrictions between each seed.

An aside: Virtually all of the plants sold at native plant nurseries in Texas as "Mimosa borealis/Pink Mimosa/Fragrant Mimosa" are actually Mimosa texana. Yes, even your favorite/most trusted plant nursery, it's a nearly universal case of mistaken identity.

Distinguishing M. borealis from M. texana:
https://www.biosci.utexas.edu/prc/digflora/mimosa/mimosa-dif.html

Distinguishing M. aculeaticarpa from M. texana:
https://w3.biosci.utexas.edu/prc/DigFlora/Mimosa/M_biuncif.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kvotx

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 08:19 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidwellborn

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 08:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbecky

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 07:29 PM CDT

Περιγραφή

This buckwheat family plant is about 4 feet tall with red, sparsely-branching stems. "Flowers" are pale pink, tiny, in a tight spike at the tips of main stems and branches. The leaves have a membraneous sheath (an ochrea) around the stem at their base. Leaves are lanceolate with wavy margins; up to several inches long at the base of the plant. pike at the tips of main stems and branches.

Growing in a disturbed area that gets a lot of water runoff but is currently dry..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanez2001

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 05:21 PM CDT

Τόπος

Pearsall, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kindaoutdoorsy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 05:00 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanez2001

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 06:15 PM CDT

Περιγραφή

Not too sure if this is huisache or huisachillo, the petiolar gland looks too low to be huisachillo. @joshua_tx

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyndie42

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 09:05 AM CDT

Περιγραφή

Single thorn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awblair

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 09:20 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorukora

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 08:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyfest

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 11:09 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awblair

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 10:57 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awblair

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 02:36 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 12:23 PM CDT

Περιγραφή

Leon Creek Greenway Marquis Trailhead Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codystricker

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 08:22 AM CDT

Τόπος

Taft, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 08:20 AM CDT

Περιγραφή

Leon Creek Upper Trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 07:10 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blacknbluesa1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 01:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jugbayjs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 04:31 PM EST

Περιγραφή

Fresh stems are thin and covered with tiny hairs, older stems turn woody. Leaves are 3-lobed and some are a little hairy. Fruit is red and globose; red is within normal color range for this species (there are many images of this species with red fruit in iNaturlaist).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreid1

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 04:52 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 09:45 AM CDT

Περιγραφή

Salado Creek North 1604 Medicine Wall area -
@megachile
something on an Agarita (Berberis trifoliolata)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aguilita

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022

Περιγραφή

Stiff-hair Sunflower (Helianthus hirsutus)

16 July 2022
Clear Creek Natural Heritage Center
Denton, Denton County, Texas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perlybee

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 07:06 AM CDT

Περιγραφή

volunteer by community swimming pool, perhaps seeded by birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 09:26 PM CDT

Περιγραφή

utility easement

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanez2001

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 05:06 PM CDT

Περιγραφή

Sandy loam soil with heavy rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aguilita

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022

Περιγραφή

Stiff-hair Sunflower (Helianthus hirsutus)

26 June 2022
Lake Park
Lewisville, Denton County, Texas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 10:40 PM CDT

Περιγραφή

vacant lot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022

Περιγραφή

utility easement - leaves smooth, flexible

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:18 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:31 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)

Παρατηρητής

drfred56

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 11:12 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλιοτρόπιον Το Ευρωπαϊκόν (Heliotropium europaeum)

Παρατηρητής

tonzetich

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 09:42 AM CDT

Περιγραφή

2022 North San Antonio Butterfly Count

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecilbob

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 05:42 PM CDT

Περιγραφή

What is this? Growing on a vine on a fence in floresville, Texas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 07:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

standrezek

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 07:58 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awblair

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 10:00 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprilthom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 09:06 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lissamartinez

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:40 PM CDT

Περιγραφή

This single tiny plant is growing among several tiny mesquite volunteer plants, so hard to tell apart.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lissamartinez

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:46 PM CDT

Περιγραφή

deeply lobed leaves in basal rosette, blue green color. Paltry vegetation, surrounding ground is bare. 2nd photo shows only sign of bud or fruit, very small spheres growing at center of rosette.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessepearl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018 05:44 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppebs

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:12 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joyhayes1920

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 07:13 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοξόδεντρο (Maclura pomifera)

Παρατηρητής

susanbogle47

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:39 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 12:47 PM CDT

Περιγραφή

Dakota mock vervain (G. bipinnatifida) included in photos for comparison purposes only.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 10:39 AM CDT

Περιγραφή

P2, T13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sholekamp

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:27 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donkirchoff

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:22 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pattypasztor

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)