Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtneygrove

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:26 AM CDT
Helianthus annuus - Photo (c) Kassie Henrikson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kassie Henrikson
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 10:30 AM CST

Περιγραφή

I saw this on the floor of our HOA’s post office and decided to bring it home to photograph.

Tillandsia recurvata - Photo (c) igualAdrianmm junto Ramirez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by igualAdrianmm junto Ramirez
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Tillandsia recurvata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcnygard

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 11:56 AM CST

Τόπος

San Antonio (Google, OSM)
Condalia hookeri - Photo (c) John Brush, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Condalia hookeri, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάχες (Φυλή Malveae)

Παρατηρητής

smashb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 11:30 AM CST
Allowissadula lozanoi - Photo (c) bryantilley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Allowissadula lozanoi, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 12:15 PM CST

Περιγραφή

probably not, but trying.

Allowissadula lozanoi - Photo (c) bryantilley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Allowissadula lozanoi, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efromme

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 02:44 PM CDT
Allowissadula lozanoi - Photo (c) bryantilley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Allowissadula lozanoi, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plowboy32

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 02:06 PM CDT

Τόπος

Laredo, TX, US (Google, OSM)
Allowissadula lozanoi - Photo (c) bryantilley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Allowissadula lozanoi, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josie9

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 10:44 AM CDT
Allowissadula lozanoi - Photo (c) bryantilley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Allowissadula lozanoi, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipwoodscc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:18 AM CDT

Περιγραφή

growing along the road

Allowissadula lozanoi - Photo (c) bryantilley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Allowissadula lozanoi, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_palmos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 06:24 PM CDT

Τόπος

Harlingen, TX, USA (Google, OSM)
Allowissadula lozanoi - Photo (c) bryantilley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Allowissadula lozanoi, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trublu1414

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 06:34 PM CDT

Τόπος

Rio Grande City (Google, OSM)
Allowissadula lozanoi - Photo (c) bryantilley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Allowissadula lozanoi, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlp16

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Allowissadula lozanoi - Photo (c) bryantilley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Allowissadula lozanoi, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Allowissadula lozanoi - Photo (c) bryantilley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Allowissadula lozanoi, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022
Allowissadula lozanoi - Photo (c) bryantilley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Allowissadula lozanoi, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 09:13 AM CDT
Allowissadula lozanoi - Photo (c) bryantilley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Allowissadula lozanoi, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaredj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2020 09:07 AM UTC
Allowissadula lozanoi - Photo (c) bryantilley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Allowissadula lozanoi, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codystricker

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 05:02 PM CDT
Allowissadula lozanoi - Photo (c) bryantilley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Allowissadula lozanoi, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2019 02:58 PM PST
Allowissadula lozanoi - Photo (c) bryantilley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Allowissadula lozanoi, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urlookingood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 09:55 AM EDT
Allowissadula lozanoi - Photo (c) bryantilley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Allowissadula lozanoi, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkinney

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 03:54 PM CST
Garrya lindheimeri - Photo (c) Mikael Behrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikael Behrens
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Garrya lindheimeri, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:28 PM CST

Περιγραφή

Second near house; black 1. Observation set

Anemone edwardsiana - Photo (c) Jo Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jo Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Anemone edwardsiana, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:27 PM CST

Περιγραφή

Third near house; black 2. Observation set

Anemone edwardsiana - Photo (c) Jo Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jo Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Anemone edwardsiana, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:26 PM CST

Περιγραφή

Fourth near house; red & black. Observation set

Anemone edwardsiana - Photo (c) Jo Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jo Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Anemone edwardsiana, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:20 PM CST

Περιγραφή

At crossing. Observation set

Anemone edwardsiana - Photo (c) Jo Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jo Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Anemone edwardsiana, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:04 PM CST

Περιγραφή

Red short; lower level. Observation set

Anemone edwardsiana - Photo (c) Jo Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jo Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Anemone edwardsiana, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 01:54 PM CST

Περιγραφή

D16, Anemone 2 Observation set

Anemone edwardsiana - Photo (c) Jo Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jo Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Anemone edwardsiana, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 01:38 PM CST

Περιγραφή

Green at rock. Observation set

Anemone edwardsiana - Photo (c) Jo Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jo Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Anemone edwardsiana, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 01:38 PM CST
Anemone edwardsiana - Photo (c) Jo Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jo Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Anemone edwardsiana, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 01:36 PM CST

Περιγραφή

Black 1 at rock. Observation set

Anemone edwardsiana - Photo (c) Jo Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jo Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Anemone edwardsiana, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 01:35 PM CST

Περιγραφή

Red at rock. Observation set

Anemone edwardsiana - Photo (c) Jo Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jo Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη ronstephens: Anemone edwardsiana, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 44980