Αρχεία Ημερολογίου για Μάρτιος 2020

Μάρτιος 28, 2020

El Género Centris en Chile, lo componen las siguientes especies (Catálogo de Abejas de Chile de Ruz y Montalva-2010)

Son una docena de especie Centris la registradas para este género en Chile:
Centris buchholzi Herbst, 1918
Centris chilensis (Spinola, 1851)
Centris cineraria Smith, 1854
Centris escomeli Cockerell, 1926
Centris mixta Friese, 1904
Centris moldenkei Toro y Chiappa, 1989
Centris nigerrima (Spinola, 1851)
Centris orellanai Ruiz, 1940
Centris rhodophthalma Pérez, 1911
Centris tamarugalis Toro y Chiappa, 1989
Centris toroi Zanella, 2002
Centris unifasciata (Schrottky, 1913)
De las cuales,a través de la Ciencia Ciudana de Inat, aporto las siguientes especies:

Aquí, el catálogo: http://www.insectachile.cl/rchen/pdfs/2010v35/Montalva_Ruz_2010.pdf

Posted on Μάρτιος 28, 2020 0632 ΜΜ by orlandomontes orlandomontes | 4 παρατηρήσεις | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο