Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jomar24

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 06:18 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

campocosmico

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:59 ΠΜ -03

Περιγραφή

Alimentándose de Mitrodetus dentitarsis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulises_zc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leotempesta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 01:15 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben56

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 11:35 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 02:35 ΜΜ AEST

Τόπος

Binna Burra (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscoriquelme

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 12:18 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbrl_nativa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 04:27 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbrl_nativa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 01:33 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbrl_nativa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 01:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 02:37 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefina_ibanezb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 10:35 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 02:37 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 02:37 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdelpiano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chumi23

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 04:25 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryancontreras

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 01:56 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryancontreras

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 01:37 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rocio_jh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 11:01 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodcat13

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2015 02:50 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xavierapiraces

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 05:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodcat13

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

El Loa, CL-AN, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian-andrade-t

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 11:35 ΠΜ -03

Περιγραφή

Female found dead, attached to fruits of Mirabilis cordifolia. These secrete mucilage when they get wet and bees stick to their surface. Several beetles and flies were also found on other fruits of this plant.
Besides Liphanthus and Austropanurgus, an option can be Anthrenoides? After reviewing the coloration of the clipeus and labrum of the males of these individuals and comparing it with the described species of the first two genera, I could not find any that have a similar color pattern on the head.
Last photo: detail of the left compound eye.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_amouroux

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 01:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matias_saa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_natural_moment

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 01:34 ΜΜ -03

Περιγραφή

apreciando un lindo ejemplar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 11:04 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amphitere

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 12:57 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguels

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 01:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nitsuga74

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 02:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rusgre

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 07:03 ΜΜ -03

Περιγραφή

Cazando una abeja en una flor de zapallo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_avocet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 11:14 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 12:49 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesus_manuel9

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 03:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico_suarezb

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 01:10 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico_suarezb

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 01:11 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητοφιλίδες (Οικογένεια Mycetophilidae)

Παρατηρητής

bryancontreras

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 07:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acampillay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 12:47 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχωδίνες (Υποοικογένεια Psychodinae)

Παρατηρητής

nitsuga74

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 04:37 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huachimingus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 02:28 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscoriquelme

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 03:10 ΜΜ -03

Τόπος

Coquimbo, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscoriquelme

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 03:44 ΜΜ -03

Τόπος

Coquimbo, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsonqm29

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 03:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dg_wildlifefotos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 04:09 ΜΜ -03

Τόπος

Playa Ñague (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hug0m

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 06:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscoriquelme

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 03:05 ΜΜ -03

Τόπος

Coquimbo, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian-andrade-t

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 01:13 ΜΜ -03

Τόπος

Coquimbo, Chile (Google, OSM)

Περιγραφή

Reviewing the descriptions and images available in Toro & Ruz (1972), as well as the comments available in Gonzalez; Smith-Pardo & Engel (2017), it is possible to conclude that Spinoliella Herbsti is the only one present in Chile that, in the case of hermbas, has a dark brown abdomen with yellowish-white spots in T1-T5,
which in some individuals can form a band at T3 and/or T4. Other Spinoliellas have a red abdomen or do not have spots so large that they form bands at T3-T4.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian-andrade-t

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 01:30 ΜΜ -03

Τόπος

Coquimbo, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian-andrade-t

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 01:42 ΜΜ -03

Τόπος

Coquimbo, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerko1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 11:35 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian-andrade-t

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 01:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegorro_aguayo

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 11:57 ΠΜ -03

Τόπος

Cautín, CL-AR, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

Liquen en hojas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colorourisia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 05:33 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_natural_moment

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 04:58 ΜΜ -04

Τόπος

la huayca (Google, OSM)

Περιγραφή

Una hermosa abeja en busca de comida

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colorourisia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 06:33 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbrl_nativa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 12:03 ΜΜ -03

Περιγραφή

Observación apunta a abeja

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulises_zc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:27 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeco_con_mayonesa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 05:09 ΜΜ -03

Τόπος

Valparaíso, Chile (Google, OSM)

Περιγραφή

Saliendo de su casita

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian-andrade-t

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 01:19 ΜΜ -03

Περιγραφή

According to the key given by Vivallo (2003), Alloscirtetica vagabunda is the only one that, in males, has a yellow clypeus, black labrum and mandibles as well as metasomal tergi with a translucent testaceous distal end. The only similar Alloscirtetica, according to the key, is A. valparadisaea, which does not have a translucent distal end, has hairs on the apical end of the middle and posterior tibiae that are black (in the image they are white) and could present a band whitish hairy in T1-T3.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparra007

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 09:15 ΠΜ -04

Τόπος

Huasco, CL-AT, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 12:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catalinuja_photos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 06:27 ΜΜ -03

Τόπος

Socoroma (Google, OSM)

Περιγραφή

Al parecer trata de una Caupolicana pecoreando en flor de orégano en las cercanías de la Localidad de Socoroma

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθήδιο (Υπογένος Anthidium)

Παρατηρητής

catalinuja_photos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 12:24 ΜΜ -03

Τόπος

Socoroma (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulo402

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 01:18 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

catalinuja_photos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 12:00 ΜΜ -03

Τόπος

Socoroma (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roymackenzie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 06:46 ΜΜ -03

Περιγραφή

En borde de camino

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian_saiter_v

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 01:58 ΜΜ -03

Περιγραφή

Isla Carlos III, Magallanes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 12:42 ΜΜ -04

Περιγραφή

Ovopositando sobre Lobelia polyphylla

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητοφιλίδες (Οικογένεια Mycetophilidae)

Παρατηρητής

jperezsch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 01:32 ΠΜ -04

Περιγραφή

Trampa barber

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivesklein

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023

Περιγραφή

5mm (without wings), 7mm (total)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nitsuga74

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 03:08 ΜΜ -04

Περιγραφή

Minahojas en Maytenus magellanica.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)

Παρατηρητής

flossiepip

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 08:06 ΜΜ NZST

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_stange

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 11:51 ΠΜ -04

Περιγραφή

A orillas del camino que sube al Cráter Raihuén, creciendo sobre un tronco sobre la nieve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εμπιδίδες (Οικογένεια Empididae)

Παρατηρητής

chrisolea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 03:28 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasabaj

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 11:28 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasabaj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 09:52 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris-kantsunamun

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 06:03 ΠΜ -03

Τόπος

Panguipulli (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasabaj

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 04:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasabaj

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 08:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasabaj

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 05:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodcat13

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 01:01 ΜΜ -03

Τόπος

Antofagasta, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amailhos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2019

Τόπος

Antarctica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasabaj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 01:05 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasabaj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 09:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasabaj

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 12:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mildred_ehrenfeld

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 05:36 ΜΜ -04

Περιγραφή

Sobre hongo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idealpado

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 06:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdzraw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisolea

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 09:36 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsoncp

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:51 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_natural_moment

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 03:00 ΜΜ -04

Τόπος

Camina (Google, OSM)

Περιγραφή

Vista en plena plaza de camiña

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_natural_moment

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023

Τόπος

Camina (Google, OSM)

Περιγραφή

Linda abeja de color negro con abdomen de color azul metálico y en el tórax un color blanco

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardocatalan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 03:43 ΜΜ -03

Περιγραφή

Desierto florido 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardocatalan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 05:04 ΜΜ -03

Περιγραφή

Desierto Florido 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardocatalan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 03:12 ΜΜ -03

Περιγραφή

Desierto florido 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian_saiter_v

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2020 04:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_andres

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 01:20 ΜΜ -04

Περιγραφή

Un gusano cola de rata. Desconozco la especie.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian_saiter_v

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 11:39 ΠΜ -03