Ιούλιος 23, 2023

The introduction of Heliophanus hamifer in Brazil, found after the effort of the iNat community

Compiling and charting iNaturalist records, we discovered a new introduced species of jumping spider in Brazil, along with its habitus, behaviour and microhabitat. With that data, we were able to find it where we are based searching on the suggested microhabitat at urban areas, identify the species comparing the genitalia to the literature and publish this new "invasion".

You can read the full paper for free at: https://peckhamia.com/peckhamia/PECKHAMIA_300.1.pdf

Posted on Ιούλιος 23, 2023 0212 ΜΜ by michelotto michelotto | 2 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία