Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgar_crispino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 11:09 ΠΜ -03
Eujivarus - Photo (c) Helio Lourencini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Helio Lourencini
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Γένος Eujivarus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helio-lourencini

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 03:12 ΜΜ -03
Lyssomanes - Photo (c) allencraig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Γένος Lyssomanes, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 02:27 ΜΜ -05
Breda - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vinícius Rodrigues de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Γένος Breda, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilia1

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2018 12:31 ΜΜ -03
Attina - Photo (c) Kathy & sam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Υποφυλή Attina, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriel_augusto202

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:21 ΠΜ -03
Lurio - Photo (c) Célio Moura Neto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Célio Moura Neto
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Γένος Lurio, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

edvandroabreuribeiro

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 11:10 ΠΜ -03
Θωμισίδες - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ftsautter

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 03:17 ΜΜ -03
Phiale - Photo (c) Rafael Mariante, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rafael Mariante
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Γένος Phiale, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlagares

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 10:11 ΠΜ -03

Τόπος

São Roque, SP (Google, OSM)
Chira - Photo (c) Caroline Brasil, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Caroline Brasil
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Γένος Chira, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrosantos_

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 10:00 ΠΜ -03
Lurio - Photo (c) Célio Moura Neto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Célio Moura Neto
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Γένος Lurio, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ftbrandl

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 05:18 ΜΜ -03
Megafreya sutrix - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Fernando Sessegolo
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Megafreya sutrix, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ftsautter

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 02:03 ΜΜ -03
Megafreya sutrix - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Fernando Sessegolo
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Megafreya sutrix, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandk

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 11:55 ΠΜ -03
Acragas - Photo (c) Rafael Mariante, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rafael Mariante
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Γένος Acragas, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardotavares

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 12:39 ΜΜ -03
Lyssomanes - Photo (c) allencraig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Γένος Lyssomanes, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernando_daros

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 05:22 ΜΜ -03

Τόπος

Santo André (Google, OSM)
Menemerus bivittatus - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseesgenial2

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 04:27 ΜΜ -04

Τόπος

Cumaná, Sucre, VE (Google, OSM)
Freyina - Photo (c) Rafael Mariante, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rafael Mariante
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Υποφυλή Freyina, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandk

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 03:07 ΜΜ -03
Hasarius adansoni - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Hasarius adansoni, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseesgenial2

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 08:57 ΠΜ -04

Τόπος

Cumaná, Sucre, VE (Google, OSM)
Chira - Photo (c) Caroline Brasil, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Caroline Brasil
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Γένος Chira, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseesgenial2

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 03:34 ΜΜ -04

Τόπος

Cumaná, Sucre, VE (Google, OSM)
Menemerus bivittatus - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseesgenial2

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 03:43 ΜΜ -04

Τόπος

Cumaná, Sucre, VE (Google, OSM)
Παντροπική Αράχνη Άλτης - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colin Purrington
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Παντροπική Αράχνη Άλτης (Plexippus paykulli)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 10:26 ΠΜ -03
Phiale - Photo (c) Rafael Mariante, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rafael Mariante
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Γένος Phiale, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 05:17 ΜΜ -03
Coryphasia - Photo (c) Alexandre S. Michelotto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexandre S. Michelotto
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Γένος Coryphasia, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 03:21 ΜΜ -03
Coryphasia - Photo (c) Alexandre S. Michelotto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexandre S. Michelotto
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Γένος Coryphasia, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio236

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 09:54 ΠΜ -03
Peucetia flava - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vinícius Rodrigues de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Peucetia flava, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joicepalacio

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 08:06 ΜΜ UTC

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Vectius niger - Photo (c) Sidnei Dantas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sidnei Dantas
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Vectius niger, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

limarrudandre

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 04:15 ΜΜ -03
Chirothecia - Photo (c) Pedro Peloso, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Γένος Chirothecia, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamilagrzebielucka

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:36 ΜΜ -03

Περιγραφή

Qual a espécie?
foi encontrada em fitotelmo de bromélia.

Euophryini - Photo (c) Óscar Mendez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Óscar Mendez
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Φυλή Euophryini, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamilagrzebielucka

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:36 ΜΜ -03

Περιγραφή

Qual a espécie?
foi encontrada em fitotelmo de bromélia.

Amphidraus - Photo (c) Ísis Meri Medri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ísis Meri Medri
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Γένος Amphidraus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelocosta

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:08 ΜΜ -03
Philira - Photo (c) Alexandre S. Michelotto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Alexandre S. Michelotto
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Γένος Philira, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettikz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 02:35 ΜΜ -03
Corythalia - Photo (c) Rafael Mariante, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rafael Mariante
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Γένος Corythalia, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettikz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 03:32 ΜΜ -03
Aphirape - Photo (c) Roberto Guller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Roberto Guller
Η ταυτότητα του χρήστη michelotto: Γένος Aphirape, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 59189