Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 10:47 ΠΜ -03

Περιγραφή

Era muito parecida com esse indivíduo “diferentão”, https://www.inaturalist.org/observations/191945595 creio que seja da mesma espécie/morfotipo. Dessa vez eu não consegui foto frontal nem dorsal.

Very similar to this “rather strange” individual https://www.inaturalist.org/observations/191945595 I believe that it belongs to the same species/morphotype. This time I was unable to get frontal or dorsal pictures.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crisbolochio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulopaiva

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 09:59 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luizreus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulopaiva

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 11:33 ΠΜ -03

Τόπος

Banco da Vitória (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierchiavone

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 04:18 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 04:56 ΜΜ -03

Περιγραφή

Salva de se afogar em uma piscina, eu na hora não notei mas depois olhando as fotos percebi que esse indivíduo é diferente dos outros que registrei. Talvez as diferenças mais marcantes sejam as cerdas brancas nas queliceras e a linha branca abaixo dos olhos. As últimas duas fotos são prints de um vídeo.

Saved it from drowning in the pool, at the time I didn't notice but after looking at the pictures I noticed that this individual is different from the others I photographed in past. Perhaps the most striking differences are the white hairs on the quelicera and the white line below the eyes. The two last pictures are screenshots from a video.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 11:27 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izanildo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 10:52 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vandervs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 08:37 ΠΜ -03

Τόπος

RANCHO DO NERSÃO (Google, OSM)

Περιγραφή

Foi muito difícil tirar essas fotos, pois ele não parava quieto 😅

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 10:58 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio236

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 10:55 ΠΜ -03

Περιγραφή

Tem como saber qual aranha é? Foi a melhor foto que consegui dela com a aranha.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelotto

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 02:57 ΜΜ -03

Τόπος

Jussari, BR-BA, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 01:36 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaias_de_lima

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 10:07 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaskaminski

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 05:07 ΜΜ -03

Περιγραφή

Numa bromélia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaoabraao

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 10:02 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2018 07:57 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

leovargas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 11:27 ΠΜ -03

Περιγραφή

Exif_JPEG_420

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 04:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis28

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 05:36 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geronimo8

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelaporta

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 05:46 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 03:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micrathene

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 02:21 ΜΜ -05

Τόπος

Pucayacu, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entreespinhoseferroes

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 01:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 05:45 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeregg

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:33 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francolm

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 04:50 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alemsqdt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 05:02 ΜΜ HST

Τόπος

ECET (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2017 09:14 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 10:45 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 07:58 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanwanfredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 04:36 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 04:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masettojr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 11:02 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitidi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 10:40 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaque14

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 07:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagoantunes2018

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 07:37 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 03:47 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturnes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2019 12:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 02:46 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izanildo

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 06:35 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shendowfex

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 07:09 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biodivbr

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 03:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 05:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icaro_bastos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 09:59 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indgri

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 11:09 ΠΜ -03

Τόπος

Vale dos Orixás (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaela_lapa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 09:59 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrosantoss

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 06:13 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ftsautter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 01:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brayan148

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osiasfotografo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 01:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ariannalage

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 01:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaacbb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 04:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cleantony_torres

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 05:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_macedo_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 04:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_macedo_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 04:57 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergio_henrique_navarro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 02:43 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddyfede

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 01:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddyfede

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 02:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddyfede

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 11:37 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddyfede

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 12:27 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandremarx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 10:31 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvieira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 09:31 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipemarin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 01:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciakaju

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 04:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjordana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_macedo_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:05 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciakaju

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 04:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edimar_silva87

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 08:41 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pe_aga_ka

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 05:05 ΜΜ -03

Τόπος

Jundiaí (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateuscdj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:23 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelotto

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 07:57 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leviqs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 08:41 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitorcdg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitorcdg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafael_albo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 08:50 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reismk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 04:36 ΜΜ -03

Περιγραφή

Encontrada perto do ninho de Frigga sp. que postei anteriormente

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitorcdg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 05:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigodios

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 10:57 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrieliminete

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 03:57 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facethebug

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2013 12:01 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 03:21 ΜΜ -05

Περιγραφή

Male.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elioliveira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 12:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaias22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 04:25 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugo_k

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 12:47 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 08:20 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiago_zanetti

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 11:10 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

angelica_maria10

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023

Τόπος

Manu, 17700, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvin_mori

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 07:42 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitor_anjos

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 10:30 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianlangner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2013

Περιγραφή

thread-worm is trying escaping its preyed host...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 10:13 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 11:50 ΠΜ -05

Περιγραφή

tylogonus maybe?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_macedo_

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 06:59 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roe_brasil

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023

Περιγραφή

Fotos realizadas durante a 44° Passarinhada Contra o Porto Seco, PARANAPIACABA - Santo André - SP.