Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_lund

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2017 04:49 ΜΜ -03

Τόπος

Lapa Sem Fim (Google, OSM)

Περιγραφή

Lapa Sem Fim, crédito: Rabelo L.M.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raul_horacio_mak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 04:00 ΜΜ -03

Περιγραφή

Registro Facundo Pozo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patafalhas

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 03:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 08:47 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjfilho

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 06:17 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elendil_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 02:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliallira

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:58 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 02:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alucardo

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 09:19 ΠΜ -03

Τόπος

Bagé (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

italoagustinho

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 03:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colibri82

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 02:43 ΜΜ -03

Τόπος

Brumadinho, MG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davosteve

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 11:32 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isismedri

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 04:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajott

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 12:46 ΜΜ -05

Τόπος

home (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelsilva

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

medinaunderdog10

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murilo4719

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 01:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriavieira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 05:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adolfo_melga

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 11:58 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taize

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 04:35 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfdeon

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 07:59 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luizfernandomatos

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 10:00 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbio338

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 04:25 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 08:48 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 01:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 04:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ybynatureza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 11:51 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 01:42 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ybynatureza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 09:53 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eizemberg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2003 10:39 ΜΜ -02

Περιγραφή

RemasterDirector_22abe5b5f

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izanildo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 05:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmiudo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 05:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmiudo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 08:53 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelotto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 11:29 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 05:23 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

italoagustinho

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 03:15 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanfredoo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 09:21 ΜΜ -03

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davosteve

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2023 05:09 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorflor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 11:49 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_macedo_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 05:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 06:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvin_mori

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 11:46 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanfredoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 09:09 ΜΜ -03

Περιγραφή

@michelotto @gianlucca_au

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pimeenta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 04:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patafalhas

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 12:16 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brabuleta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 01:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liuid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 03:18 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 03:57 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ateleginski

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 07:26 ΠΜ -03

Τόπος

Irati - PR, Brasil (Google, OSM)

Περιγραφή

Cerro do Leão

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsssss

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liuid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 11:10 ΠΜ -03

Περιγραφή

Camping Pico Olho da Água Bushcraft

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanfredoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 08:33 ΜΜ -03

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brabuleta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 12:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 03:24 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitorcdg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navarro22

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 09:43 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vandervs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 04:36 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 11:11 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanmarcelf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 09:28 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bu_pinto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 03:56 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitorcdg

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasrimis

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 11:30 ΠΜ -03

Τόπος

Unamar (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:41 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlagares

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2017 10:03 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isismedri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 10:05 ΠΜ -03

Περιγραφή

Mating behavior

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cernawsky

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 04:25 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

techuser

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 04:26 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 12:37 ΜΜ -03

Περιγραφή

8-10 mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

techuser

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 01:37 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2023 06:51 ΜΜ -03

Περιγραφή

6-8 mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alineghilardi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 01:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ybynatureza

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 03:51 ΜΜ -03

Τόπος

Cidade Alta (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edvandroabreuribeiro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:52 ΜΜ -03

Τόπος

Magé, RJ, Brasil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciaarteman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 12:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 10:47 ΠΜ -03

Περιγραφή

Era muito parecida com esse indivíduo “diferentão”, https://www.inaturalist.org/observations/191945595 creio que seja da mesma espécie/morfotipo. Dessa vez eu não consegui foto frontal nem dorsal.

Very similar to this “rather strange” individual https://www.inaturalist.org/observations/191945595 I believe that it belongs to the same species/morphotype. This time I was unable to get frontal or dorsal pictures.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crisbolochio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulopaiva

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 09:59 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luizreus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulopaiva

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 11:33 ΠΜ -03

Τόπος

Banco da Vitória (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierchiavone

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 04:18 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 04:56 ΜΜ -03

Περιγραφή

Salva de se afogar em uma piscina, eu na hora não notei mas depois olhando as fotos percebi que esse indivíduo é diferente dos outros que registrei. Talvez as diferenças mais marcantes sejam as cerdas brancas nas queliceras e a linha branca abaixo dos olhos. As últimas duas fotos são prints de um vídeo.

Saved it from drowning in the pool, at the time I didn't notice but after looking at the pictures I noticed that this individual is different from the others I photographed in past. Perhaps the most striking differences are the white hairs on the quelicera and the white line below the eyes. The two last pictures are screenshots from a video.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 11:27 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izanildo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 10:52 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vandervs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 08:37 ΠΜ -03

Τόπος

RANCHO DO NERSÃO (Google, OSM)

Περιγραφή

Foi muito difícil tirar essas fotos, pois ele não parava quieto 😅

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 10:58 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio236

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 10:55 ΠΜ -03

Περιγραφή

Tem como saber qual aranha é? Foi a melhor foto que consegui dela com a aranha.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelotto

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 02:57 ΜΜ -03

Τόπος

Jussari, BR-BA, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 01:36 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaias_de_lima

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 10:07 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaskaminski

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 05:07 ΜΜ -03

Περιγραφή

Numa bromélia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaoabraao

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 10:02 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2018 07:57 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

leovargas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 11:27 ΠΜ -03

Περιγραφή

Exif_JPEG_420

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 04:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis28

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 05:36 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geronimo8

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelaporta

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 05:46 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soetjipto

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 03:03 ΜΜ -03