Σεπτέμβριος 23, 2021

Running list of iNat firsts

Just so I have these listed somewhere. Not long, but still pretty cool!

04/21/21 - Slender springtail Entomobrya bicolor
06/01/21 - Rove beetle Platystethus degener
09/04/21 - Extinct barnacle genus Chesaconcavus
05/23/22 - Psilid fly Chyliza apicalis **
01/12/23 - Polychaete worm Glycera macrobranchia

** iNat first at the time of ID, though older observations have since been ID'ed.

Posted on Σεπτέμβριος 23, 2021 0203 ΜΜ by ivanmunks ivanmunks | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία