Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wlc001

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 09:17 ΜΜ EDT
Anaxyrus - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Γένος Anaxyrus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexf0857

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 06:57 ΜΜ EDT
Lithobates - Photo (c) eggimann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eggimann
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Γένος Lithobates, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caseyjo

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 05:25 ΜΜ EDT
Packera aurea - Photo (c) Nicholas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Packera aurea, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ilex opaca

Παρατηρητής

nailur24

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:44 ΜΜ EDT

Τόπος

Williamsburg (Google, OSM)
Ilex opaca - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Ilex opaca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

axicus

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 12:15 ΜΜ EDT
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

axicus

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 04:48 ΜΜ EDT
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

lyricgreenlee

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 06:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Native to China
Nonnvasive
Associated animals:mammals and birds

Μουσμουλιά - Photo (c) Roberto Arreola Alemón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Arreola Alemón
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Μουσμουλιά (Eriobotrya japonica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddiegg1213

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:04 ΠΜ EDT
Quercus rysophylla - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lex García
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Quercus rysophylla, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

maddiegg1213

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:06 ΠΜ EDT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

axicus

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:22 ΜΜ EDT
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel4890

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 11:34 ΠΜ EDT
Ganoderma - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Γένος Ganoderma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)

Παρατηρητής

evanfdb

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 01:02 ΜΜ EDT
Κωνοφόρα - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

axicus

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 07:45 ΠΜ EDT
Στεφανοπρίστης - Photo (c) Tim Harding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axicus

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 07:30 ΠΜ EDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 1998 07:35 ΠΜ AEST
Sphaeralcea - Photo (c) Lena Zappia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Zappia
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Γένος Sphaeralcea, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

phylogenomics

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 09:30 ΠΜ PST
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phylogenomics

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 08:35 ΠΜ PST
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phylogenomics

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 09:16 ΠΜ PST
Aechmophorus clarkii - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Aechmophorus clarkii, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sl_10616

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 02:22 ΜΜ KST

Περιγραφή

동그란것이 잎에 나있는 풀
10618임정후

Λιγούστρο - Photo (c) pileatedtree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pileatedtree
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben-schwartz

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 02:50 ΜΜ EST
Araneoidea - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Υπεροικογένεια Araneoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben-schwartz

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 10:10 ΠΜ EDT
Euphagus carolinus - Photo (c) Chevaun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chevaun
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Euphagus carolinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 09:54 ΠΜ CET
Danaus - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Γένος Danaus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

nepenthi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 01:25 ΜΜ EST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

nepenthi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 01:38 ΜΜ EDT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Manuel Nevárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manuel Nevárez
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

juan_carrera

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 07:40 ΜΜ CST

Τόπος

zamorano (Google, OSM)

Περιγραφή

un ave con plumaje llamativo que se encontraba en un árbol silbando

Στρουθιόμορφα - Photo (c) cristianrial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)

Παρατηρητής

robinivanvilla

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 10:44 ΠΜ UTC
Χειμωνοβουτηχτάρι - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

msharifi

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 05:44 ΜΜ EST
Lindera benzoin - Photo (c) Ian Meske, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Meske
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Lindera benzoin, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

elar55

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 01:19 ΜΜ EST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elar55

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:48 ΜΜ EST
Packera aurea - Photo (c) Nicholas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Packera aurea, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elar55

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:37 ΜΜ EST
Hexastylis - Photo (c) Milo Pyne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Milo Pyne
Η ταυτότητα του χρήστη ivanmunks: Τμήμα Hexastylis, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 8970