Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbski

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Περιγραφή

Feeding on Shaw agave in my front yard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάρος Της Ισλανδίας (Larus glaucoides)

Παρατηρητής

johnandrew

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 05:51 ΜΜ -02

Περιγραφή

Iceland Gull amongst Kittiwakes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axicus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blaketr

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 02:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 10:57 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanmunks

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 08:36 ΠΜ EDT

Περιγραφή

the legendary 8-mer

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

isabella_mack

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 05:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Large cluster of fairly clean bones. Most likely it’s some kind of small-to-medium mammal based on the jaws and skull. Assuming a raccoon or fox. I couldn’t find any canine teeth though.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αραπάιμα (Arapaima gigas)

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2019 12:11 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 12:45 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Always making a funny face. This one with bonus drool.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

attinella

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

It’s time to be real

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 06:41 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewransky

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 10:12 ΠΜ EST

Τόπος

Lorain, OH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

profmollusc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 11:17 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

pool party!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 11:12 ΜΜ HST

Περιγραφή

Possessed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 06:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanmunks

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 07:41 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Beautiful triple-leaved individual!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyhanse

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 10:51 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 05:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Larva in aborted Asclepias syriaca flower

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kemper

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 11:21 ΠΜ EDT

Περιγραφή

new species: undescribed flower sweller on milkweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helloimmax

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found this lil one which I have never seen a color morph like this for a Mud snake. I determined it to be one based off the visual/physical features such as the “tail spine”, pattern, head/eye shape, as well as a divided anal plate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 12:28 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Quercus laceyi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahnerphoto

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 09:22 ΠΜ EDT

Περιγραφή

observation is for bird on right; observation for the Cooper's Hawk here: https://www.inaturalist.org/observations/58881743

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velodrome

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

My mirror failed to fully retract on one shot (I think), making a false "ground" right where it should be for a chaparral yucca. This (hespero)yucca also afforded me a glimpse of two yucca moths! Previously observed. Initial observation Follow-up observation showing habitat and height scale

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djhinva

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 04:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Eastern Phoebe with a small fish in it's mouth.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 06:40 ΜΜ EDT

Τόπος

Fairfax, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewdodder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2019 11:52 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 02:52 ΜΜ CDT

Τόπος

Magee, MS, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

??? Not sure what's going on with this

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csledge

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 02:35 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charliev

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 09:31 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenlishmund

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainbowkitten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2020 01:57 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainbowkitten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Rip stinkbug

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billmoore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 08:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Απρίλιος 2005

Τόπος

San José, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)

Περιγραφή

One single plant, growing somewhat close to a trail and six feet from its host plant. New location for this plant as far as I can tell. Never been recorded here before, even in the herbarium records.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floradesantacatarina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2019 12:31 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 12:39 ΜΜ PST

Περιγραφή

Super weird one, 5-6mm long, found on red algae. Orange flecks are throwing me off..

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εξάζωνος Αρμαδίλλος (Euphractus sexcinctus)

Παρατηρητής

fabiologopro

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2017 12:15 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 03:55 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krcaol

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Is this really milkweed? It was growing among milkweed but this looks like an albino milkweed??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 06:56 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john2458

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 08:31 ΠΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

jack_from_ontario

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2012

Περιγραφή

After spending over a week canoeing and camping in Temagami, Ontario, on July 14, 2012 we arrived in Toronto at about 7:00 pm; as always, Catherine moved her van from her driveway as I was going to park there. As I was very slowly backing up into her driveway, I suddenly felt that one of my tires ran into something in the driveway and I was unable to continue. I got out of the car and saw a big, dead raccoon lying next to the rear car’s wheel. Initially, I thought that perhaps the raccoon was simply hiding under Catherine’s van, seeking shade, and as Catherine was moving the van, she inadvertently ran over it. But once we closely examined the hapless creature, we immediately discovered the cause of its untimely demise: apparently, it had found a big empty peanut butter jar, which had some traces of peanut butter inside, so the raccoon obviously attempted to get whatever was left inside the jar by inserting its mouth inside the jar, which got stuck… unable to remove it, the raccoon simply suffocated! Catherine’s father was not aware of this incident, but said that indeed, Gabby the dog was somehow attracted to something on the other side of the parked van! Catherine called the City of Toronto and the raccoon was removed overnight.

The second photograph is the same, but much bigger.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 04:00 ΠΜ PDT

Τόπος

Rockledge, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

The banded one in the third photo PERCHED ON MY HEAD and stayed there for over a minute. I could hear its bands jingling in my ears. So astonishing, no presence of mind to take a selfie. Pretty sure someone must be feeding them... There were three family groups in the area, for a total of ten jays seen. Wow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noammarkus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2014 05:52 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 09:21 ΠΜ PST

Περιγραφή

with that pinkish eyering?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josehidalgo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ophrys

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 12:16 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Actual photos to come

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Close up of abaxial leaf surface from this observation: https://www.inaturalist.org/observations/88128615

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanmunks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 04:30 ΜΜ EST

Περιγραφή

Ridiculous find by Ben Douglas. I'm over the moon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceiseman

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 05:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Chinese chestnut. Second photo taken the next day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2017 04:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 09:59 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 04:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Reston (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccgibbons

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 11:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dchernack

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 03:09 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Liar!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στίνμποκ (Raphicerus campestris)

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 03:15 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Guadalupe-Nipomo Dunes area, San Luis Obispo County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanmunks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:28 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Interesting pattern on the solidified mud inside a mostly-disintegrated bivalve shell! Working hypothesis: clam died, barnacles grew on the inside of the shell, shell filled with mud, mud solidified, and the shell mostly disintegrated. I can't tell how obvious it is from the photos, but the surface of the barnacle-pattern is totally smooth, like a polished rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plingfactory

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

phylogenomics

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 06:59 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Given the possibility of some smoke in the air today, I went out really early this AM to #YoloBypass in the hopes of getting some pictures with a red sun. I got there before the gate was opened and then, when it was opened at 625 or so I headed in. I parked at this wildlife viewing area in the rice fields and started walking East looking at the red sun, hoping to see something fly in front of it. After a few near misses I saw an egret flying at just about the right height off in the distance. It was flying North to South and I took a bunch of pics as it flew and then BOOM it flew right in front of the sun.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2013 01:39 ΜΜ EST

Τόπος

Koror, PW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magazhu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magazhu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2016

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydcannings

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 04:26 ΜΜ PDT

Τόπος

Tagish, YT, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

first time I've seen a bear eating bear berries!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmacro

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 03:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Gall with exit hole on huckleberry oak (Quercus vacciniifolia).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmontelongo

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 05:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalie

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idbirds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 11:36 ΠΜ PST

Περιγραφή

Ed Levin County Park, Santa Clara County, CA, 2020-11-18

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanmunks

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 06:55 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 10:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aguilargm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

México, MX (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 05:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

from Q alba trees

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

attinella

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

some art I did ❤️

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanmunks

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 05:01 ΜΜ CDT

Περιγραφή

An iNat first apparently!! Seen with @matthewt6416 on a sandy prairie habitat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 12:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackroney

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 05:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This bird seemed to be a dipper, which doesn’t make sense for the range. It was performing bobbing motions typical of dippers I have seen out west, was about the right size, and stayed near the stream until chased off by another similarly sized bird. Anyone know of a better ID based on those observations? I can send the Live Photo to anyone who would like—Doesn’t show much, unfortunately.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2017 01:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 03:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

ncb1221

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 01:53 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2020 08:54 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On olive leaf litter after light rain early in morning

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bootown-beginners

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

On Bossiaea distichoclada, in sub-alpine woodland.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ntepper

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 01:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2019 11:52 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

I should have held onto this until 2020-04-01 but thought I'd impose it on you good folks now ... yes the bird is in the photo!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericalsf

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 02:19 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Yes, this Scrub Jay has captured a snake! I was blown away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2013 07:09 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanmunks

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2021 12:19 ΜΜ CST

Περιγραφή

Deer?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesikarose

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 08:04 ΠΜ MDT

Περιγραφή

I got no idea on this one. Every time I think I have it there’s something that makes me think it’s not.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djhiker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2017 03:38 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwegabewl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 07:03 ΜΜ UTC

Τόπος

Nehalem (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

umru

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2018 01:54 ΜΜ EST

Περιγραφή

anyone know what bird that is backthere asking for a friend

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2020 10:28 ΠΜ AEST