Αρχεία Ημερολογίου για Αύγουστος 2018

Αύγουστος 02, 2018

Best of... July 2018

Here are some of the best pictures I took on July 2018. Saw a lot of new species, and got some really good photos this month.

Posted on Αύγουστος 02, 2018 1110 ΜΜ by heyitshelios heyitshelios | 8 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αύγουστος 22, 2018

"Paseo de las Iglesias" Bullfrogs: Pt. I

On August 15th, 2018, i had went on a solo trip to the Santa Cruz River, to record the variety of flora and fauna that you can see there. However, around the end of my trip, I decided to visit the Mesquite Circle Ponds. These ponds were created by the "Paseo de las Iglesias" environmental restoration project, in order to help native frog species reproduce during the monsoon season. However, while there, I discovered that American Bullfrogs had started to make home in these ponds, which could be damaging to the native frogs.
I have recently written to one of the workers of the projects, and hope to hear from him soon. I'll update my journal as soon as I get more information on the situation.

Posted on Αύγουστος 22, 2018 0313 ΠΜ by heyitshelios heyitshelios | 2 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο