Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esteban153

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 09:23 AM -05

Τόπος

Rio Negro, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 09:22 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 12:03 PM MST

Τόπος

Tucson, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2020 09:19 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 08:23 AM MST

Τόπος

Tucson, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2017

Περιγραφή

Another great day at the Southeast Arizona iNat-athon! Started at the San Pedro House to look for hummingbirds...and of course, plants and bugs and whatever else. :)

Still working on the ID's for these...

Check out the journal entry for lots of better photos of many of these same species:
http://www.inaturalist.org/journal/sambiology/11501-southeast-arizona-inaturalist-is-a-community

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2016

Περιγραφή

Scorpions with two metasomae (tails) are extremely rare, with one estimate I saw as one in every 5,000 specimens. This specimen is approximately 3cm long head to stinger and is being maintained in captivity to study its behavior.

I found this using a black light flashlight with BJ Stacey (@finatic) at the Carrie Nation Trailhead parking lot at Madera Canyon, Arizona.

Read a detailed account of this specimen's discovery and observation updates at the journal post linked below:
http://www.inaturalist.org/journal/jaykeller/7020-rare-arizona-bark-scorpion-with-two-metasomas-tails-and-stingers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2016 09:36 AM HST

Τόπος

Tucson, AZ, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertbrooks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 09:34 PM UTC

Τόπος

Marana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mplachiusa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2020 05:49 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomo-logic

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020 09:05 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akradish

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2020 01:13 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020 11:19 AM MST

Τόπος

Marana, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιστέρι (Columba livia)

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2020 01:15 PM MST

Τόπος

Tucson, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2020 12:46 PM MST

Τόπος

Tucson, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2020 12:43 PM MST

Τόπος

Tucson, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2020 12:03 PM MST

Τόπος

Tucson, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2019 03:33 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

littleminnow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 01:24 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 09:44 PM PDT

Περιγραφή

i'm stumped

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2018 09:39 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2019 12:42 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2019 12:39 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2019 03:09 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2019 01:22 PM MST

Τόπος

Tucson, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 01:26 PM MST

Τόπος

Tucson, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 01:27 PM MST

Τόπος

Tucson, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 01:28 PM MST

Τόπος

Tucson, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018 03:05 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lifespulse

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2016 10:48 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ourtravelingtales

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2018 02:31 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2018 05:57 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2016 08:15 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2018 05:16 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2018 05:40 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2018 05:39 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2018 05:28 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2018 05:20 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heyitshelios

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2018 08:42 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfsoul

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2015 04:14 PM MDT

Περιγραφή

Next to Coachline Blvd.