Φεβρουάριος 27, 2021

Favorite Photos of 2017

My favorite photos that I have taken back in the year 2017, the year I began to take my nature photography more seriously during an expedition that led across the Rocky Mountain range.

Posted on Φεβρουάριος 27, 2021 0939 ΜΜ by heyitshelios heyitshelios | 26 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάρτιος 12, 2020

Best of 2019 (Coming Soon)....

I took a BUNCH of photos during the year of 2019, and want to showcase some of my favorite shots from that year. So, I will be working to bring the best of 2019 Journal entry for you to enjoy!

Posted on Μάρτιος 12, 2020 0744 ΜΜ by heyitshelios heyitshelios | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Δεκέμβριος 27, 2018

SAN XAVIER DESERT (12/26/2018)

Some highlights from my observation trip to the San Xavier Desert. Was able to go further out and see what else there is to see. I’m planning to go back tomorrow and go farther, however I’m unsure if I will be able to tomorrow. If not, some time this week. Unfortunately, no sign of the Merlin I saw not that long ago.

San Xavier Desert: https://www.inaturalist.org/places/san-xavier-desert

Posted on Δεκέμβριος 27, 2018 0258 ΠΜ by heyitshelios heyitshelios | 9 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Δεκέμβριος 26, 2018

CENTER MOUNTAIN (12/25/2018)

Here are some highlights from my Christmas observation trip to Center Mountain. All of the photos were taken with my new “Canon EOS Rebel T6.” Tomorrow, I will be heading back out to the San Xavier Desert, in hopes to run into the Merlin I saw recently.

Center Mountain: https://www.inaturalist.org/places/center-mountain
San Xavier Desert: https://www.inaturalist.org/places/san-xavier-desert

Posted on Δεκέμβριος 26, 2018 0112 ΠΜ by heyitshelios heyitshelios | 9 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Οκτώβριος 22, 2018

[BWA] Gil Catalan Memorial Walkway (10/21/2018)

Hotspot: Gil Catalan Memorial Walkway
Date: October 21st, 2018
Time: 4:33 PM - 5:33 PM
Total: 15 Species

 1. ECDO (36)
 2. ROPI (17)
 3. GIWO (10)
 4. MODO (9)
 5. ANHU (4)
 6. HOSP (4)
 7. HOFI (3)
 8. VERD (3)
 9. AMKE (2)
 10. CAWR (2)
 11. YRWA (2)
 12. CAKI (1)
 13. EUST (1)
 14. NOMO (1)
 15. RTHA (1)
Posted on Οκτώβριος 22, 2018 0358 ΠΜ by heyitshelios heyitshelios | 36 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αύγουστος 22, 2018

"Paseo de las Iglesias" Bullfrogs: Pt. I

On August 15th, 2018, i had went on a solo trip to the Santa Cruz River, to record the variety of flora and fauna that you can see there. However, around the end of my trip, I decided to visit the Mesquite Circle Ponds. These ponds were created by the "Paseo de las Iglesias" environmental restoration project, in order to help native frog species reproduce during the monsoon season. However, while there, I discovered that American Bullfrogs had started to make home in these ponds, which could be damaging to the native frogs.
I have recently written to one of the workers of the projects, and hope to hear from him soon. I'll update my journal as soon as I get more information on the situation.

Posted on Αύγουστος 22, 2018 0313 ΠΜ by heyitshelios heyitshelios | 2 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αύγουστος 02, 2018

Best of... July 2018

Here are some of the best pictures I took on July 2018. Saw a lot of new species, and got some really good photos this month.

Posted on Αύγουστος 02, 2018 1110 ΜΜ by heyitshelios heyitshelios | 8 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Δεκέμβριος 10, 2017

Visiting Home

Back in Barrio Nopal. Just for today, heading back to Maricopa County soon. Here are some observations I added.

Posted on Δεκέμβριος 10, 2017 0932 ΜΜ by heyitshelios heyitshelios | 7 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Δεκέμβριος 04, 2017

My first GRHE!!!!

Yesterday, I got the opportunity to see a Green Heron for the first time! It was honestly an amazing day. The heron was smaller than I expected, but nonetheless, it was still beautiful. I love how their coloration sorta blends together, while still managing to stand out. I definitely hope to see this bird again!

Posted on Δεκέμβριος 04, 2017 0639 ΜΜ by heyitshelios heyitshelios | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο