Αρχεία Ημερολογίου για Ιούνιος 2021

Ιούνιος 18, 2021

Are you ready for the Odolympics?

The Dragonfly Society of the Americas is holding an Odonate (dragonfly and damselfly) bioblitz starting this Saturday, June 19th, through Sunday, June 27th. The event takes place over the entire western hemisphere. My local Texas Master Naturalist chapter had a practice run last week and we had a lot of fun!

To participate in the Odolympics, you MUST have an Odonata Central account. After registering, you can import your iNat observations to the OC website.

Event details here: https://www.odonatacentral.org/odolympics/#/

Posted on Ιούνιος 18, 2021 0224 ΠΜ by cosmiccat cosmiccat | 3 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο