Αρχεία Ημερολογίου για Δεκέμβριος 2019

Δεκέμβριος 15, 2019

Flipping Logs at Mission Tejas

I've recently started watching the NKF Herping channel on YouTube https://www.youtube.com/user/NKFherpsandgames and was inspired to go outside and flip some logs in search of salamanders. Yesterday I went to Tejas Mission State Park in Alto, TX, to watch a presentation on hibernation to earn an AT credit for Texas Master Naturalist. The presentation was in the morning, and afterwards I ate my lunch and headed to the pond area to look for salamanders. I flipped countless logs, but no salamanders. I did find a couple of cute leopard frogs and lots of invertebrates.

Would I flip logs again, even though I didn't find any salamanders? You bet! It was fun seeing what little critters I could find.

Posted on Δεκέμβριος 15, 2019 1042 ΜΜ by cosmiccat cosmiccat | 4 παρατηρήσεις | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο