Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff_back

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Blacklight.

Chimoptesis pennsylvaniana - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Chimoptesis pennsylvaniana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 08:25 ΠΜ CST
Senecio vulgaris - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Senecio vulgaris, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 09:50 ΠΜ CST
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 08:15 ΠΜ CST

Τόπος

Dumas, AR, USA (Google, OSM)
Cerastium glomeratum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Cerastium glomeratum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 08:18 ΠΜ CST

Τόπος

Dumas, AR, USA (Google, OSM)
Medicago arabica - Photo (c) Cin-Ty Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cin-Ty Lee
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Medicago arabica, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 11:14 ΠΜ CST
Medicago arabica - Photo (c) Cin-Ty Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cin-Ty Lee
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Medicago arabica, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Poa annua

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 12:58 ΜΜ CST
Poa annua - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Poa annua, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 12:58 ΜΜ CST
Senecio vulgaris - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Senecio vulgaris, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sistermadly1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024
Sherardia arvensis - Photo (c) rudyclaeys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Sherardia arvensis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

cathy656

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 07:38 ΠΜ CST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hr_dragonfly

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)
Cleora sublunaria - Photo (c) Seabrooke Leckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Cleora sublunaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmcook

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 09:26 ΠΜ CST
Geum canadense - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Geum canadense, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharrow-sparrow

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 11:02 ΜΜ CST
Celastrina ladon - Photo (c) Tom Fishburn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Fishburn
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Celastrina ladon, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drwhitneyholden

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 11:27 ΠΜ CST
Stereum complicatum - Photo (c) Gordon Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Walker
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Stereum complicatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cades1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 06:15 ΜΜ CDT
Cocculus carolinus - Photo (c) Cindee Travis Klement, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cindee Travis Klement
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Cocculus carolinus, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλητσίδα (Galium aparine)

Παρατηρητής

luke_benjamin

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 12:02 ΜΜ CST
Κολλητσίδα - Photo (c) Magnus Hagdorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Κολλητσίδα (Galium aparine)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff_back

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)
Arundinaria gigantea - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Arundinaria gigantea, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmcook

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 02:03 ΜΜ CST

Περιγραφή

So small it rested on a blade of grass; would have been a cool picture but I couldn’t get my phone out in time to catch it

Acris blanchardi - Photo (c) Andy Kraemer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Acris blanchardi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah_cm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 10:06 ΠΜ CST

Τόπος

Saratoga, AR, US (Google, OSM)
Geum canadense - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Geum canadense, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kgomance

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 03:17 ΜΜ CST
Cardamine concatenata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Cardamine concatenata, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchaven

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 03:56 ΜΜ CST
Arundinaria gigantea - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Arundinaria gigantea, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boverser

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 07:55 ΠΜ CST
Phoberia atomaris - Photo (c) kestrel360, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Phoberia atomaris, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cloakedmarvel

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Chimoptesis pennsylvaniana - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Chimoptesis pennsylvaniana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boverser

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 07:57 ΠΜ CST
Cydia latiferreana - Photo (c) John P Friel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John P Friel
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Cydia latiferreana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cloakedmarvel

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Sereda tautana - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Sereda tautana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cloakedmarvel

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Cleora sublunaria - Photo (c) Seabrooke Leckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Cleora sublunaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustin_lynch

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 12:30 ΜΜ CDT

Περιγραφή

With Katie Morris, Maddy Ellis, Mitzi Cole, and Amy Bult.

Trypoxylon politum - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Trypoxylon politum, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttfarm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 10:06 ΠΜ CST
Dracaena fragrans - Photo (c) Jan Ho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Ho
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Dracaena fragrans, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler-lesley

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 11:50 ΠΜ CST

Περιγραφή

Deep purple coloring when wings are open

Celastrina ladon - Photo (c) Tom Fishburn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Fishburn
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Celastrina ladon, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewruegsegger

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 03:52 ΜΜ CST
Geum canadense - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cosmiccat: Geum canadense, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 316037