Αρχεία Ημερολογίου για Ιανουάριος 2023

Ιανουάριος 14, 2023

Western Harvest Mouse Tracks

What do harvest mouse tracks look like?
Photos and illustration by Kim Cabrera. Measurements from Mammal Tracks and Sign, 2nd. Ed. by M. Elbroch.

Posted on Ιανουάριος 14, 2023 0700 ΠΜ by beartracker beartracker | 5σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο