Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

batladyschulze

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 02:22 PM PST
Ρακούν - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

batladyschulze

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 02:21 PM PST
Αμερικανικός Λύγκας - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Αμερικανικός Λύγκας (Lynx rufus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)

Παρατηρητής

cmartinez4

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Spain (Google, OSM)
Κοινή Γενέτα - Photo (c) Frédéric SALEIN, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Κοινή Γενέτα (Genetta genetta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)

Παρατηρητής

beth700

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 03:13 PM MST
Γαϊδουροελάφι - Photo (c) woodleywonderworks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)

Παρατηρητής

lizardbutt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2018 05:25 PM UTC

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

At Lake Pillsbury near the Oak Flats Campground.

Ρακούν - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizardbutt

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Seen crossing road at Humboldt Bay Bird Observatory

Taricha granulosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Taricha granulosa, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizardbutt

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 06:28 PM PDT

Τόπος

Loleta, CA, US (Google, OSM)
Cuscuta - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γένος Cuscuta, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

lizardbutt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2017 09:19 AM PST
Rana - Photo (c) Billy Lindblom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γένος Rana, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizardbutt

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen while it was crossing highway 96.

Actinemys marmorata - Photo (c) Justin Garwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Actinemys marmorata, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizardbutt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020 11:52 AM UTC
Plethodon - Photo (c) natureguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γένος Plethodon, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizardbutt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 04:01 PM UTC
Ensatina eschscholtzii - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Ensatina eschscholtzii, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizardbutt

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Thamnophis - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γένος Thamnophis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizardbutt

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 09:18 AM PDT
Taricha granulosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Taricha granulosa, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάιδαρος (Equus asinus)

Παρατηρητής

sandor_in

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 02:06 PM PST

Περιγραφή

Some tracks and a well worn trail.
I guess sometimes they go their own way and sometimes they follow the trail for some reason.

Γάιδαρος - Photo (c) eric gofreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γάιδαρος (Equus asinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγοειδή (Οικογένεια Leporidae)

Παρατηρητής

sandor_in

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 10:24 AM PST

Περιγραφή

Mule Deer, Desert Cottontail, or Jackrabbit?

I would guess the cottontail from appearance, but there were an awful lot of pellets in an area that wouldn't seem very appealing to them, and the deer pellets I'm used to seeing are from areas where the vegetation isn't so dry.

Λαγοειδή - Photo (c) Cameron Hartley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Λαγοειδή (Οικογένεια Leporidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Κορυφαίος
Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

sandor_in

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 12:41 PM PDT

Τόπος

Denali, AK, USA (Google, OSM)
Θηλαστικό - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonpoppele

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 12:16 PM CST

Περιγραφή

And mink tracks

Αμερικανικός Κάστορας - Photo (c) Andrew Reding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Αμερικανικός Κάστορας (Castor canadensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

jonpoppele

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 11:31 AM CST
Ρακούν - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonpoppele

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 11:24 AM CST
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) severinus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

jonpoppele

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 01:17 PM CST
Ρακούν - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)

Παρατηρητής

claricedoughty

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 03:58 PM UTC
Γλαύκα - Photo (c) Vearl Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

jonpoppele

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 02:27 PM CST

Περιγραφή

Direct register track pattern. Stride length increased from an average of 120cm (47.5") to 150cm (59") while trail width decreased from 15cm (6") to 9.5cm (3.75"). Was this a walk to trot transition? If so, the difference is more subtle than I expected. There was no clear break in the track pattern, and no overstepping as part of the transition. Most of the transitional steps appeared to show an understep of 1-2cm.

Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) moviecoco568, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

jonpoppele

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 01:04 PM CST
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Joanne Redwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

jonpoppele

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 12:52 PM CST
Γάτα - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

jonpoppele

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 12:25 PM CST

Περιγραφή

Direct register. Stride length averages 76cm (30"), which is in the range both Elbroch and Moskowitz list for a trot.

Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Joanne Redwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)

Παρατηρητής

jonpoppele

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Γκρίζος Λύκος - Photo (c) Brian Starzomski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dacolb

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 08:21 AM MDT
Kallstroemia grandiflora - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Kallstroemia grandiflora, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)

Παρατηρητής

dacolb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

Thumb joint to tip of index finger is ~5.5”

Five sets of tracks crossing forest road in the Five Points Pack territory. These tracks were put down prior to the other observation of 5 sets of tracks crossing meadow/forest road given where they were located and the direction the animals were traveling, but these tracks were found a day later.

Γκρίζος Λύκος - Photo (c) Brian Starzomski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)

Παρατηρητής

dacolb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

Thumb joint to tip of index finger is ~5.5”

Several sets of tracks coming and going onto a section of forest road in the Five Points Pack territory...each one came from the forest and went off into the forest with no tire or human foot prints nearby since the snow had occurred the previous evening.

Γκρίζος Λύκος - Photo (c) Brian Starzomski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)

Παρατηρητής

dacolb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

Thumb joint to tip of index finger is ~5.5”

Five sets of tracks crossing meadow/forest road in the Five Points Pack territory

Γκρίζος Λύκος - Photo (c) Brian Starzomski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 49019