Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark3939

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:47 ΜΜ EST
Αμερικανικός Κάστορας - Photo (c) Jean-Sébastien Chartier-Dumais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jean-Sébastien Chartier-Dumais
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Αμερικανικός Κάστορας (Castor canadensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Fuzzy tents on Pennsylvania cudweed

Vanessa virginiensis - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Vanessa virginiensis, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)

Παρατηρητής

teellbee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:54 ΠΜ PST

Περιγραφή

Raccoon ?

Τρωκτικά - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard26

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 08:40 ΠΜ PST

Περιγραφή

Track

Dipodomys merriami - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Dipodomys merriami, Ένα μέλος του Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Αρουραίος (Rattus rattus)

Παρατηρητής

matthew39584

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 02:31 ΜΜ PST

Περιγραφή

Not sure if this is a mouse or a rat? Looks like a really big mouse, so I think it’s a roof rat.

Μαύρος Αρουραίος - Photo (c) shrike2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by shrike2
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Μαύρος Αρουραίος (Rattus rattus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dattbriii

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 03:16 ΜΜ PST
Γαϊδουροελάφι - Photo (c) Oregon Department of Fish & Wildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dattbriii

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 03:15 ΜΜ PST
Γαϊδουροελάφι - Photo (c) Oregon Department of Fish & Wildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)

Παρατηρητής

luis_rouzaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:46 ΜΜ PST
Κουνέλι Της Ερήμου - Photo (c) Matt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

melanie-t

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 02:59 ΜΜ PDT
Σκίουρος - Αλεπού - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι-Βούρτσα (Sylvilagus bachmani)

Παρατηρητής

jannvendetti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 05:09 ΜΜ PST

Τόπος

Goleta, CA, USA (Google, OSM)
Κουνέλι-Βούρτσα - Photo (c) mombliss, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Κουνέλι-Βούρτσα (Sylvilagus bachmani)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι-Βούρτσα (Sylvilagus bachmani)

Παρατηρητής

adnowak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 02:31 ΜΜ PST
Κουνέλι-Βούρτσα - Photo (c) mombliss, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Κουνέλι-Βούρτσα (Sylvilagus bachmani)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)

Παρατηρητής

mooseandsquirrel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 02:09 ΜΜ PST
Κουνέλι Της Ερήμου - Photo (c) Matt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)

Παρατηρητής

mooseandsquirrel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 12:54 ΜΜ PST
Κουνέλι Της Ερήμου - Photo (c) Matt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)

Παρατηρητής

drakesamantha17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 10:21 ΜΜ PST
Κουνέλι Της Ερήμου - Photo (c) Matt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

yimengm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 01:35 ΜΜ PST
Σκίουρος - Αλεπού - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

dylan86260

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 03:16 ΜΜ PST
Ρακούν - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Steeves
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

roxannel3288

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 12:11 ΜΜ PST
Σκίουρος - Αλεπού - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)

Παρατηρητής

lcbulazo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:52 ΜΜ PST
Γαϊδουροελάφι - Photo (c) Oregon Department of Fish & Wildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

tyanna_cervantes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 01:01 ΜΜ PST
Σκίουρος - Αλεπού - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Του Douglas (Tamiasciurus douglasii)

Παρατηρητής

sandy24394

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 01:24 ΜΜ PST
Σκίουρος Του Douglas - Photo (c) John Moyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Σκίουρος Του Douglas (Tamiasciurus douglasii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)

Παρατηρητής

wildkrat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 10:19 ΠΜ PST
Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας - Photo (c) qli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by qli
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)

Παρατηρητής

snakeinmypocket

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 10:36 ΠΜ PST

Τόπος

Crest, CA, USA (Google, OSM)
Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας - Photo (c) qli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by qli
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

snakeinmypocket

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 10:30 ΠΜ PST

Τόπος

Crest, CA, USA (Google, OSM)
Γάτα - Photo (c) Von.grzanka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

tyanna_cervantes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 02:54 ΜΜ PST
Σκίουρος - Αλεπού - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

bvang67

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 01:50 ΜΜ PDT
Σκίουρος - Αλεπού - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκόφερ Του Botta (Thomomys bottae)

Παρατηρητής

drakesamantha17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 09:25 ΠΜ PST
Γκόφερ Του Botta - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γκόφερ Του Botta (Thomomys bottae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

amai_grier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 11:46 ΠΜ PST
Σκίουρος - Αλεπού - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

drakesamantha17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 04:54 ΜΜ PST
Ρακούν - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Steeves
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάιδαρος (Equus asinus)

Παρατηρητής

drakesamantha17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 05:11 ΜΜ PST
Γάιδαρος - Photo (c) Justyn Stahl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justyn Stahl
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γάιδαρος (Equus asinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)

Παρατηρητής

a0874210

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 10:21 ΠΜ PST
Γαϊδουροελάφι - Photo (c) Oregon Department of Fish & Wildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beartracker: Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 70522