Δεκέμβριος 18, 2023

Opossum Tracks drawing by Kim A. Cabrera

Posted on Δεκέμβριος 18, 2023 0617 ΠΜ by beartracker beartracker | 5σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 23, 2023

American Badger Tracks

My drawing of American Badger tracks:

Posted on Σεπτέμβριος 23, 2023 0901 ΜΜ by beartracker beartracker | 3σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 19, 2023

Some Common Mammal Gaits

Posted on Σεπτέμβριος 19, 2023 0529 ΠΜ by beartracker beartracker | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Canine and Feline Tracks Comparison

Brief look at canine vs. feline characteristics in tracks:

Posted on Σεπτέμβριος 19, 2023 0523 ΠΜ by beartracker beartracker | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 18, 2023

Hog-Nosed Skunk Tracks

My illustration of hog-nosed skunk tracks.

Posted on Σεπτέμβριος 18, 2023 0603 ΠΜ by beartracker beartracker | 7σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιανουάριος 14, 2023

Western Harvest Mouse Tracks

What do harvest mouse tracks look like?
Photos and illustration by Kim Cabrera. Measurements from Mammal Tracks and Sign, 2nd. Ed. by M. Elbroch.

Posted on Ιανουάριος 14, 2023 0700 ΠΜ by beartracker beartracker | 5σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Δεκέμβριος 19, 2022

Parts of a Canine Track

I drew a diagram to illustrate the parts of a dog track. Canine tracks are similar across species, so this diagram will help with the features of dogs, coyotes, foxes, and wolves.

Posted on Δεκέμβριος 19, 2022 0419 ΠΜ by beartracker beartracker | 12σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Δεκέμβριος 27, 2021

Track Comparisons

Posted on Δεκέμβριος 27, 2021 0535 ΠΜ by beartracker beartracker | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Coyote vs Dog Tracks

Posted on Δεκέμβριος 27, 2021 0534 ΠΜ by beartracker beartracker | 3σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιούλιος 06, 2021

Canine vs. Feline Tracks - How to Tell Them Apart

Canine vs. Feline Tracks - How to Tell Them Apart

Posted on Ιούλιος 06, 2021 0351 ΠΜ by beartracker beartracker | 14σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο