Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmarques

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2011 09:17 AM UTC

Περιγραφή

Red gall

Dasineura ulmaria - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Dasineura ulmaria, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmarques

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2011 09:01 AM UTC

Ετικέτες

Filipendula ulmaria - Photo (c) Liisa-Maija Harju, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Filipendula ulmaria, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmarques

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2011 09:02 AM UTC

Ετικέτες

Lotus pedunculatus - Photo (c) 
Frank Vincentz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Lotus pedunculatus, Ένα μέλος του Λωτός (Γένος Lotus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλητσίδα (Galium aparine)

Παρατηρητής

gmmarques

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2011 10:06 AM UTC

Ετικέτες

Κολλητσίδα - Photo (c) Magnus Hagdorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Κολλητσίδα (Galium aparine)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmarques

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2011 10:16 AM UTC

Ετικέτες

Cirsium palustre - Photo (c) Peter Hanegraaf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Cirsium palustre, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:20 PM CEST
Phytomyza ilicis - Photo (c) Steven Cross, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Phytomyza ilicis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 04:03 PM CEST
Xysticus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:35 PM CEST
Hieracium - Photo (c) Nate Hartley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Γένος Hieracium, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 04:14 PM CEST

Τόπος

Saint-Malo, France (Google, OSM)
Silene nutans - Photo (c) Klaus Wehrlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Silene nutans, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 04:22 PM CEST
Stellaria media - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Stellaria media, Ένα μέλος του Στελλάρια Η Μεσαία (Σύνθετο Stellaria media)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_troadec

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 05:05 PM UTC
Araniella - Photo (c) Wild Chroma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Γένος Araniella, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 01:14 PM CEST
Hordeinae - Photo (c) Craig Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Υποφυλή Hordeinae, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alrumpel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 02:22 PM CEST
Oenothera glazioviana - Photo (c) Fulda Bol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Oenothera glazioviana, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alrumpel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 02:22 PM CEST
Oenothera - Photo (c) betsy_irwin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Γένος Oenothera, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)

Παρατηρητής

gueno35

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 02:56 PM CET
Melinopterus prodromus - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Melinopterus prodromus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butorgogol

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 02:46 PM CEST
Isolepis fluitans - Photo (c) David Hoare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Isolepis fluitans, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butorgogol

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 04:13 PM CEST
Isolepis fluitans - Photo (c) David Hoare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Isolepis fluitans, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastien_2004

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019

Τόπος

La Richardais (Google, OSM)
Calystegia - Photo (c) Suzanne Labbé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Γένος Calystegia, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

loetz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 04:14 PM EEST
Σαλαμάνδρα - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samfauchon

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 01:03 PM CEST
Zygaena trifolii - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Zygaena trifolii, Ένα μέλος του Ζύγαινα (Γένος Zygaena)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samfauchon

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 04:21 PM UTC
Cercopis vulnerata - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Cercopis vulnerata, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odile16

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 06:16 PM CEST
Potentilla reptans - Photo (c) janexmoor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Potentilla reptans, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odile16

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 12:08 PM CEST
Cortaderia selloana - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Cortaderia selloana, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κισσός (Hedera helix)

Παρατηρητής

odile16

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 05:09 PM CEST
Κοινός Κισσός - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Κοινός Κισσός (Hedera helix)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfarr019

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 05:36 PM EDT
Centaurea - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Γένος Centaurea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ealas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 01:40 PM EEST

Τόπος

Miniac-Morvan (Google, OSM)
Cornus sanguinea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Cornus sanguinea, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)

Παρατηρητής

mymy7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 07:41 AM CEST
Χρυσομηλίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guissac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 09:16 AM CEST
Leptophyes punctatissima - Photo (c) tuggip_t, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Leptophyes punctatissima, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανερόπτερα (Γένος Phaneroptera)

Παρατηρητής

guissac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 10:24 AM UTC
Φανερόπτερα - Photo (c) gadel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Φανερόπτερα (Γένος Phaneroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hervelineg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 01:22 PM EEST
Drosera intermedia - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vhamon: Drosera intermedia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4215