Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 05:10 PM CEST

Περιγραφή

Sous feuillus (chêne)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:12 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 03:19 PM CEST

Τόπος

Marpiré, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 12:10 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 03:25 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samfauchon

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 03:07 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:13 PM CEST

Περιγραφή

A. bipustulatus ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Bretagne, FR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:24 AM CEST

Περιγραφή

limbe cunéiforme à la base

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:36 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 01:31 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 01:01 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα (Polistes dominula)

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 03:24 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 03:46 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 03:54 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 04:16 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 03:52 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 03:21 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 02:05 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 01:46 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο (Γένος Limonium)

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 01:40 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 01:42 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 10:44 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 03:17 PM CEST

Τόπος

Cancale, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 03:45 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κναούτια Η Αρουραία (Knautia arvensis)

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 12:00 PM CEST

Τόπος

Cancale, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 11:13 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 02:11 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 12:55 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 12:15 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 11:48 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφαντόπους Υπέρανθος (Aphantopus hyperantus)

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 10:43 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 03:37 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 05:03 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 03:07 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 05:24 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 05:27 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 05:26 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 11:03 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 10:22 AM CEST

Τόπος

Rennes, France (Google, OSM)

Περιγραφή

At least 10 of them, probably more

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 12:49 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 01:14 PM CEST

Περιγραφή

"Le nez dans la merde"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 12:07 PM CEST

Περιγραφή

1 tache en bas et non 2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 12:27 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 11:59 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 04:02 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 04:00 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 09:01 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 01:30 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 12:55 PM CEST

Περιγραφή

Found by Lucas Mallet

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 11:09 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 03:55 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 04:21 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 05:53 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 05:01 PM CET

Περιγραφή

Windy place.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 01:42 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 03:44 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 02:23 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 02:25 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 04:55 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 05:12 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 03:33 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 02:35 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 11:38 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 12:05 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 03:30 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σέδον Το Δριμύ (Sedum acre)

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 05:24 PM CET

Τόπος

Pont-Péan, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 04:38 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 04:21 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 03:19 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 02:38 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 04:49 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 04:46 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαργός (Γένος Sargus)

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 04:28 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 05:32 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 02:02 PM CET

Περιγραφή

Notice the child on the right !!!
This is amazing how small it is at the beginning :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο Το Αμβλύφυλλο (Rumex obtusifolius)

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 01:23 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 04:20 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία (Γένος Linaria)

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 04:23 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 04:28 PM CET

Περιγραφή

Running fast

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 08:23 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 02:08 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 01:42 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 04:27 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 01:25 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 05:42 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 04:17 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 04:31 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 02:29 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 10:07 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αηδής (Γένος Aedes)

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 10:06 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 10:39 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 04:32 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 04:37 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 03:52 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 05:19 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 04:38 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παχιές (Hypochaeris radicata)

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 04:10 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 04:14 PM CEST