Ιανουάριος 17, 2021

Curiosity #2 : Mistake is inherent to life

As you can imagine, this ladybug failed to reach the other side after this shot !
This is not every day that you can see that but it probably happens a lot in reality.

We often talk of "human mistake" like if it was only happening to humans but this is wrong.
This is a typical anthropocentrism.

The truth is that mistake is a big part of life and evolution.

Now, could you imagine what happened to the ladybug after this failure ?
I will tell you...

The ladybug changed its strategy.
Instead of trying again the same thing, the ladybug took a longer and safer path by going down to the intersection.
This is an illustration of learning process as its simplest in nature.

Αναρτήθηκε στις Ιανουάριος 17, 2021 0742 ΜΜ από vhamon vhamon | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιανουάριος 16, 2021

Curiosity #1 : Lichen and plastic

See how this lichen literally emerges from the plastic sheeting :

With zoom :

It seems that it is not that rare.

@jurga_li, a lichen specialist on iNat, has written an article on this subject in a scientific journal.

This observation is a very good example of what we can add to Nature and Plastic projects !

Αναρτήθηκε στις Ιανουάριος 16, 2021 1037 ΠΜ από vhamon vhamon | 1 παρατήρηση | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία