Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zymphe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Steatoda grossa - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pathamada

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 12:03 PM PDT
Steatoda nobilis - Photo (c) Martin Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda nobilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkrib

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 09:43 AM PDT
Steatoda triangulosa - Photo (c) Ash Bradford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda triangulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irmairma22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Steatoda grossa - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nisa_ruano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 09:43 PM PDT
Steatoda nobilis - Photo (c) Martin Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda nobilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barrioshood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 01:00 AM PDT
Steatoda grossa - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tzveek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 02:18 PM PDT
Steatoda grossa - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsargent000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 04:15 PM EDT
Steatoda triangulosa - Photo (c) Ash Bradford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda triangulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdofprey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 06:29 PM PDT

Τόπος

Campbell, CA, USA (Google, OSM)
Neoscona oaxacensis - Photo (c) Michael Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Neoscona oaxacensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camille488

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 07:53 PM MDT
Steatoda - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Γένος Steatoda, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendra73

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:38 AM PDT
Steatoda nobilis - Photo (c) Martin Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda nobilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cespronceda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 11:13 PM CDT
Steatoda triangulosa - Photo (c) Ash Bradford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda triangulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drchancey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Steatoda grossa - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleevv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 07:05 AM PDT

Τόπος

Gig Harbor (Google, OSM)
Steatoda grossa - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreamweapon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 01:24 PM PDT

Τόπος

Santa Rosa (Google, OSM)
Steatoda nobilis - Photo (c) Martin Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda nobilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_eaton_photography

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:49 AM PDT

Περιγραφή

I found this spider walking on the floor of the men's restroom in Lewis Hall. It stopped to drink from a drop of water on the floor.

Steatoda grossa - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonjdking

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 03:30 PM EDT
Steatoda triangulosa - Photo (c) Ash Bradford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda triangulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeohl1225

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 04:16 PM PDT
Steatoda grossa - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanazi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 02:12 PM PDT
Steatoda nobilis - Photo (c) Martin Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda nobilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrisonhardeman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 07:45 PM CDT
Steatoda triangulosa - Photo (c) Ash Bradford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda triangulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynthia_k

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 08:58 PM CDT
Steatoda triangulosa - Photo (c) Ash Bradford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda triangulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skatingflamingo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Steatoda grossa - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyluce

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 11:23 AM PDT
Steatoda grossa - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vex_101

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 02:55 AM EDT
Theridion - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Γένος Theridion, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sramirez_1213

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 07:47 PM EDT
Kukulcania hibernalis - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Kukulcania hibernalis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thirtysecondcaterpillar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 05:32 AM PDT
Steatoda grossa - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spicychiknnuggets

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 06:23 PM EDT
Steatoda triangulosa - Photo (c) Ash Bradford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda triangulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phoeberika

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 07:50 PM PDT
Steatoda nobilis - Photo (c) Martin Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda nobilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jt30

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 12:49 PM MDT
Steatoda triangulosa - Photo (c) Ash Bradford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda triangulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karayoung

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Steatoda triangulosa - Photo (c) Ash Bradford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη tigerbb: Steatoda triangulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 107083