Σεπτέμβριος 07, 2017

It Makes Sense!

I find it SO fascinating that a particular species won't pop up on iNat for months at a time, but then suddenly it comes up on the same day from multiple sources. I mean, it makes sense, considering how the natural world works. But it's so cool to see it happen in our seemingly happenstance encounters! Today's sightings of note were almost back-to-back Zoropsis spinimana spiders observed by @docricketts and @gyrrlfalcon. Awesome!

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2017 0242 ΜΜ από tigerbb tigerbb | 4σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Φεβρουάριος 12, 2017

Happy International Darwin Day!

I'd like to think that if he were alive today, Charles Darwin would appreciate the brilliance that is iNaturalist and would be a frequent contributor. Cheers, all! ~Rebecca

Αναρτήθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2017 0927 ΜΜ από tigerbb tigerbb | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιανουάριος 08, 2017

Birders Rule!

I am consistently impressed by the skill and speed of the birders on iNat! Whenever I see an orphaned bird observation, sitting sadly in "Unknown," I try to give it at least a broad ID of Birds or better. Once it gets into view of the birders, even the most distant, blurry, seemingly unrecognizable post seems to get a speedy ID. You guys are incredible!

Αναρτήθηκε στις Ιανουάριος 08, 2017 0148 ΠΜ από tigerbb tigerbb | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία