Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019

Περιγραφή

Collected from a steep, forested, canyon via beat sheet of from Quercus tomentella. Images by Samantha K. Taylor.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

anneglick

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2016 02:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefloribundus

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019

Περιγραφή

Collected from a beat sheet of Munzothamnus blairii. Images by Alex Jimenez.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefloribundus

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019

Περιγραφή

Collected from a beat sheet of Munzothamnus blairii. Images by Alex Jimenez.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefloribundus

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2019

Περιγραφή

Collected from the litter of Malva assurgentiflora. Images by Alex Jimenez.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)

Παρατηρητής

josefloribundus

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019

Περιγραφή

Collected from a beat sheet of Astragalus miguelensis. Images by Alex Jimenez.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019

Περιγραφή

Collected via beat sheet of Lyonothamnus floribundus ssp. aspleniifolius in a steep, forested, canyon. Images by Carly E. Yarnell.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019

Περιγραφή

Collected from a steep, forested, canyon via beat sheet of Quercus tomentella. Images by Nolan K. Weiss.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019

Περιγραφή

Collected from coastal dune scrub via beat sheet on Malva assurgentiflora ssp. glabra. Images by Leah C. Makler.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)

Παρατηρητής

josefloribundus

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019

Περιγραφή

Collected from a beat sheet of Acmispon dendroideus var. traskiae. Images by Laiken O. Warner.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)

Παρατηρητής

josefloribundus

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019

Περιγραφή

Collected from a beat sheet of Baccharis pilularis. Images by Laiken O. Warner.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefloribundus

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019

Περιγραφή

Collected via beat sheet of Lyonothamnus floribundus ssp. aspleniifolius in a steep, forested, canyon. Images by Laiken O. Warner.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmugleston

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019

Περιγραφή

Collected by Robyn A. Shea in maritime desert scrub via 30 minute time-constrained search under stones. Images by Samantha K. Taylor.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019

Περιγραφή

Collected from a steep, forested, canyon via beat sheet of Quercus tomentella. Images by Nolan K. Weiss.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019

Περιγραφή

Collected from a steep, forested, canyon via beat sheet of Quercus tomentella. Images by Nolan K. Weiss.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019

Περιγραφή

Collected from a steep, forested, canyon via beat sheet of Quercus tomentella. Images by Nolan K. Weiss.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2019

Περιγραφή

Collected in a steep, forested, canyon via beat sheet of Lyonothamnus floribundus ssp. aspleniifolius. Images by Samantha K. Taylor.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019

Περιγραφή

Collected in coastal dune scrub via beat sheet and time-constrained search on Ambrosia chamissonis. Images by Samantha K. Taylor.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019

Περιγραφή

Collected via beat sheet from Lyonothamnus floribundus ssp. aspleniifolius in a steep, forested, canyon. Images by Nolan K. Weiss.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david26781

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

levisweeten

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 07:53 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 10:44 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On web of Argiope aurantia female.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 11:53 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprilsee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgmay

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 10:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenngn

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 09:28 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Found in Cranes Grove Creek, a mid-sized stream with rifles and pools. It went under water and its body hairs trapped a layer of air. About 2- 2 1/2”

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgmayers

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 07:27 ΜΜ CDT

Περιγραφή

It was stuck in a colander. I helped it escape with no injury by pushing it gently with a grass stalk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mschmidt1966

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2018 01:05 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφροφορίνες (Υποοικογένεια Aphrophorinae)

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 04:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Teneral, in partly opened spittle mass on Vicia(?) plant, in open area of deciduous-conifer woodland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ottoseydel

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 05:45 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 10:32 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 04:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cscottgrant

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 02:07 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 06:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timlbecker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 02:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Adult male. Love these.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 10:00 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Tiny enough to comfortably curl up inside a pin-head. Found on oak bark.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 07:40 ΜΜ AKDT

Τόπος

Denali, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

With eggs/hatchlings

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivier124

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 07:34 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelaporta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 09:52 ΜΜ -05

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2017 10:47 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jochsenbein

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 06:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

little spider rode up there for a while

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 10:05 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavnoyes

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 07:16 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 07:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Fell on to my arm while taking pictures of other spiders. Web located in dead tsuga branch on ground in shaded spot next to open coastal field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 03:19 ΜΜ PDT

Περιγραφή

maybe?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 01:12 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Numerous adult females and males were observed in small unstructured webs in open spaces on the underside of a decayed log, located in a riparian area with abundant Acer and Alnus trees.
Species identification is based on the presence of a strongly developed ventral spur on metatarsus 1 (images 2 and 6).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmcentire

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:39 ΜΜ MDT

Τόπος

Sandy, UT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:21 ΠΜ MDT

Περιγραφή

This penultimate male was observed running across the sidewalk. Upon closer inspection, other individuals were observed within webs built in crevices between sidewalk slabs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:43 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Web located within crevice between concrete slabs of sidewalk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 04:54 ΜΜ MDT

Περιγραφή

The small spider attacked the larger Formica fusca group worker. Within around 20 seconds the ant was immobilized, and the spider began attaching a silk tether which it used to drag the prey item away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2011 04:08 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannawacker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 02:10 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smileywendy

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 12:40 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Under a rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elleneiriksson

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 09:17 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmosbruger

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 11:56 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_life_exotic

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 09:11 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freejinn

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2011

Περιγραφή

Consuming a bee. Couldn't get a good shot of the back!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rich

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 07:23 ΠΜ EDT

Περιγραφή

in barn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 09:24 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dingooctavious

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 02:12 ΜΜ -05

Περιγραφή

Its amazing that I even saw this spider. If it wasn't for it moving little by little when I was photographing the Wasp I wouldn't have seen it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivijayanand

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 08:06 ΠΜ IST

Περιγραφή

Location: Forest Track, Karimganj District, Assam
Date: 23rd February 2020
Equipment: Nikon D800 with Micro-Nikkor 105mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 06:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliovega

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2012 12:19 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo185

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

dingooctavious

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 05:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalymurielp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2019 10:42 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slscott15

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 12:46 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Incredibly tiny

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgw_atx

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 01:03 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I think this is a juvenile Cheliferoides segmentatus. About 3mm body length. Admestina look pretty similar to me though. I found this one exploring my terra cotta chiminea.

Update: I collected an adult male - observation here

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 10:01 ΜΜ CST

Τόπος

Gamboa, Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturebugs

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found under house deck rail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 04:30 ΜΜ CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watsaisaeng

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 03:52 ΜΜ +13

Περιγραφή

oznor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dudz

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 03:34 ΜΜ ACST

Τόπος

Bramfield, SA, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_set

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 10:37 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmosbruger

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 05:48 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tigerbb

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 08:46 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Found when I disturbed leaf litter on my back patio. This mature male is about the size of a pin head. I kept losing sight of him whenever he leapt. Sooooo cute!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tigerbb

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 06:34 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Baby field cricket? Found under a stump. It was running around the slugs. Adorable little thing!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tigerbb

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 08:39 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Under leaf litter on my back patio. I've never seen a phrurolithid in person before and am SUPER excited to have found this!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tigerbb

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 06:01 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Came running out when I disturbed leaf litter under the natural gas meter. I DIDN'T KNOW WE HAD THESE IN UTAH, AND I AM ECSTATIC TO HAVE FOUND THIS!!!! I have never seen one in person, much less right outside my own front door! Happy dance!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neymark

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2013 08:58 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mvdijk

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 01:30 ΜΜ CEST

Τόπος

Houten, Nederland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2020 10:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

under granite, N-facing microravine, strong rains week prior

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artanker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2016 03:21 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beyondfieldmarks

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

naomi31

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2018 07:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis_diaz-gamboa

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 12:05 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelmariante

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2018 10:00 ΠΜ -02

Περιγραφή

Adult female of Phiale mimica, a wasp mimicking jumping spider.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2008 10:30 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2014 10:33 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azf55

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 02:05 ΜΜ CDT

Τόπος

Transect 7 (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in prairie restoration.
Transect 7, S6

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hinterrandmacrochaetenquerreihe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2017 08:30 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harami

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2015 09:54 ΜΜ HST

Περιγραφή

Sericopelma with Paraphrynus laevifrons.

Special thanks to @sjl197 for the identification!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tothemax

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 03:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Rough Greensnake catching an orbweaver spider. It got close to the web and then stayed there for what felt like 10 minutes (not sure it was waiting to figure out how to catch the spider or because I had disturbed it). After a while, it finally caught the spider and seemed to have no trouble eating it. My first time seeing a wild snake catch its prey!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 10:53 ΜΜ CDT

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Male. I stumbled upon this strange scene as I was leaving... a male gnaphosid on a female, but the female was VERY dead. Not sure if he was trying to mate with her, eat her, or if he's the one who killed her... hmmmm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 01:41 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Climbs down off an old boot and heads off in one direction, then a minute later reappears climbing off the boot again and heads off in another direction.

In earlier observations I thought it was just prowling for food, bit it appears to be a male toting gifts, on the prowl for a female.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deanna54

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 09:07 ΜΜ MST

Περιγραφή

Unknown spider to me needs identified