Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 10:05 ΠΜ EST

Τόπος

Drapers, Jamaica (Google, OSM)
Nephrolepis brownii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Nephrolepis brownii, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blythenilson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 06:54 ΠΜ AST
Mimosa pudica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Mimosa pudica, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blythenilson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 06:50 ΠΜ AST

Περιγραφή

With a small attendant katydid

Rhynchospora nervosa - Photo (c) Diomer Mogollón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diomer Mogollón
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Rhynchospora nervosa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cammfl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 1999 07:51 ΠΜ EST
Aristolochia littoralis - Photo (c) Kavina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kavina
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Aristolochia littoralis, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cammfl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 1999 07:51 ΠΜ EST
Sesuvium portulacastrum - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Sesuvium portulacastrum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 07:14 ΠΜ EST

Τόπος

Drapers, Jamaica (Google, OSM)
Pleopeltis polypodioides - Photo (c) Juan Carlos López Domínguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Carlos López Domínguez
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Pleopeltis polypodioides, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monkeyjodey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:52 ΠΜ AST

Τόπος

Saint Peter, MS (Google, OSM)
Oxalis barrelieri - Photo (c) Kevin S. Zebua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin S. Zebua
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Oxalis barrelieri, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blythenilson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 02:21 ΜΜ AST
Antigonon leptopus - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Antigonon leptopus, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 09:54 ΠΜ EST

Τόπος

Drapers, Jamaica (Google, OSM)
Samanea saman - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Samanea saman, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augochlora

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 08:47 ΠΜ AST

Τόπος

Aruba (Google, OSM)
Rhizophora mangle - Photo (c) James St. John, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Rhizophora mangle, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley371hn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 06:57 ΠΜ EST
Codiaeum variegatum - Photo (c) Cyr DeShaun Harrison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cyr DeShaun Harrison
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Codiaeum variegatum, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley371hn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 07:03 ΠΜ EST
Codiaeum variegatum - Photo (c) Cyr DeShaun Harrison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cyr DeShaun Harrison
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Codiaeum variegatum, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley371hn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Bahamas (Google, OSM)
Dypsis lutescens - Photo (c) 林浩華S6A12, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 林浩華S6A12
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Dypsis lutescens, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίκος Μπέντζαμιν (Ficus benjamina)

Παρατηρητής

kalesmaddi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 03:25 ΜΜ AST
Φίκος Μπέντζαμιν - Photo (c) Matthew Borella, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matthew Borella
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Φίκος Μπέντζαμιν (Ficus benjamina)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλουμέρια (Γένος Plumeria)

Παρατηρητής

kalesmaddi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 03:38 ΜΜ AST
Ινδικό Φούλι - Photo (c) Cabanillas Lopez Jesus Miguel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Cabanillas Lopez Jesus Miguel
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Ινδικό Φούλι (Plumeria rubra)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 02:08 ΜΜ AST

Περιγραφή

Flores

Passiflora miniata × vitifolia - Photo (c) Sharon Watson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sharon Watson
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Passiflora miniata × vitifolia, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titidowdow_sbh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Guaiacum officinale - Photo (c) Mark Yokoyama, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Guaiacum officinale, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caymannature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 04:30 ΜΜ EST

Περιγραφή

Hymenaea courbaril – Stinking Toe tree
Farm Rd, East End
Flora of the Cayman Islands by George R. Proctor, 2012, p.392.

Hymenaea courbaril - Photo (c) Onildo João Marini Filho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Onildo João Marini Filho
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Hymenaea courbaril, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unclemik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 11:07 ΠΜ AST

Τόπος

Sainte-Anne (Google, OSM)
Coccoloba uvifera - Photo (c) markg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markg
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Coccoloba uvifera, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unclemik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 10:41 ΠΜ AST

Τόπος

Sainte-Anne (Google, OSM)
Pandanus tectorius - Photo (c) wlam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Pandanus tectorius, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vjethro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 06:51 ΜΜ AST
Cyperus alternifolius - Photo (c) Dinesh Valke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Cyperus alternifolius, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonparod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 10:48 ΠΜ -04
Calotropis procera - Photo (c) mpitaro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Calotropis procera, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily3182

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 06:53 ΠΜ EST
Coccoloba uvifera - Photo (c) markg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markg
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Coccoloba uvifera, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily3182

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 06:53 ΠΜ EST
Cassytha filiformis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Cassytha filiformis, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unclemik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 12:09 ΜΜ AST
Ipomoea pes-caprae - Photo (c) Ana Carolina da Fonte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ana Carolina da Fonte
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Ipomoea pes-caprae, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unclemik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 10:16 ΠΜ AST
Thespesia populnea - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Thespesia populnea, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vjethro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 07:35 ΠΜ AST
Spathoglottis plicata - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Spathoglottis plicata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porlanaturaleza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 07:36 ΠΜ AST

Περιγραφή

Orquídea

Spathoglottis plicata - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Spathoglottis plicata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmawhorter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 08:47 ΠΜ EST
Piper umbellatum - Photo (c) Han-Ting Liu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Han-Ting Liu
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Piper umbellatum, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonparod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 11:02 ΠΜ -04
Jatropha gossypiifolia - Photo (c) Len deBeer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Len deBeer
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Jatropha gossypiifolia, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 233339