Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maucharp

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 10:28 ΠΜ AST
Nephrolepis falcata - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Nephrolepis falcata, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maucharp

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 11:19 ΠΜ AST
Adonidia merrillii - Photo (c) nydia-rivera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Adonidia merrillii, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maucharp

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 04:50 ΜΜ AST
Cyrtostachys renda - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Cyrtostachys renda, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maucharp

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 11:15 ΠΜ AST
Tradescantia spathacea - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Tradescantia spathacea, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 07:36 ΠΜ AST
Tamarindus indica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Tamarindus indica, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυστραλιανό Πεύκο (Casuarina equisetifolia)

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 07:04 ΠΜ AST

Περιγραφή

cultivated

Αυστραλιανό Πεύκο - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Αυστραλιανό Πεύκο (Casuarina equisetifolia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 07:26 ΠΜ AST
Cordia sebestena - Photo (c) elisenda ribas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by elisenda ribas
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Cordia sebestena, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 07:18 ΠΜ AST
Lagerstroemia speciosa - Photo (c) Francois Wolfaardt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Francois Wolfaardt
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Lagerstroemia speciosa, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελιίδες (Οικογένεια Meliaceae)

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 07:47 ΠΜ AST
Αγριοπασχαλιά - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleen688

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 09:52 ΠΜ AST
Etlingera elatior - Photo (c) Marcos Silveira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcos Silveira
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Etlingera elatior, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleen688

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 09:51 ΠΜ AST
Etlingera elatior - Photo (c) Marcos Silveira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcos Silveira
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Etlingera elatior, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 07:37 ΠΜ AST
Crescentia cujete - Photo (c) Andrew Swenson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrew Swenson
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Crescentia cujete, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 08:12 ΠΜ AST
Manilkara zapota - Photo (c) Ong Jyh Seng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Ong Jyh Seng
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Manilkara zapota, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 07:55 ΠΜ AST
Crescentia cujete - Photo (c) Andrew Swenson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrew Swenson
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Crescentia cujete, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 08:02 ΠΜ AST
Psidium guajava - Photo (c) Eerika Schulz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Psidium guajava, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικροδάφνη (Nerium oleander)

Παρατηρητής

maucharp

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 05:04 ΜΜ AST

Τόπος

97240, Martinique (Google, OSM)
Πικροδάφνη - Photo (c) reddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reddad
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Πικροδάφνη (Nerium oleander)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maucharp

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 09:25 ΠΜ AST
Jatropha integerrima - Photo (c) Maribel Armenteros, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maribel Armenteros
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Jatropha integerrima, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγκάθι Του Χριστού (Euphorbia milii)

Παρατηρητής

maucharp

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 04:41 ΜΜ AST
Αγκάθι Του Χριστού - Photo (c) asheehy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Αγκάθι Του Χριστού (Euphorbia milii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 08:19 ΠΜ AST
Samanea saman - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Samanea saman, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 08:07 ΠΜ AST
Thespesia populnea - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Thespesia populnea, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 08:23 ΠΜ AST
Camonea umbellata - Photo (c) Claire O'Neill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claire O'Neill
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Camonea umbellata, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 08:24 ΠΜ AST
Quadrella indica - Photo (c) conabio-pj010, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by conabio-pj010
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Quadrella indica, Ένα μέλος του Καππαριδίδες (Οικογένεια Capparaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Tabebuia heterophylla - Photo (c) Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Botany, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Tabebuia heterophylla, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 08:31 ΠΜ AST
Haematoxylum campechianum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Haematoxylum campechianum, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 08:35 ΠΜ AST
Asystasia gangetica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Asystasia gangetica, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 09:23 ΠΜ AST
Ruellia ciliatiflora - Photo (c) Noah Frade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Noah Frade
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Ruellia ciliatiflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 09:45 ΠΜ AST
Coccoloba uvifera - Photo (c) markg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markg
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Coccoloba uvifera, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 10:02 ΠΜ AST
Scaevola taccada - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Scaevola taccada, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainmyxos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2018 04:01 ΜΜ AST
Impatiens balsamina - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Impatiens balsamina, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curcu34

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 04:37 ΜΜ AST
Clerodendrum paniculatum - Photo (c) atomiclauren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by atomiclauren
Η ταυτότητα του χρήστη stevemaldonadosilvestrini: Clerodendrum paniculatum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 139833