Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

stevenkew

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 11:39 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alondradelmar

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 09:10 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelrojas97

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 09:50 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 09:55 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mipr__

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 10:24 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alondradelmar

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardo11345

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 09:35 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardo11345

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 09:26 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardo11345

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 05:00 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 10:07 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 10:09 ΠΜ AST

Περιγραφή

Probably a hybrid between C. uvifera and C. microstachya. Three young individuals observed close to each other.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 11:14 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 05:25 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seafort43

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 12:16 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carite3_0

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 11:39 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stekkelpak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 10:58 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 07:34 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

archypielago08

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 04:44 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

archypielago08

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 11:03 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hidalgo_d_boriken

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 07:25 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 08:52 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis_fernandez1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 12:05 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csar00

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 04:51 ΜΜ AST

Τόπος

Cataño (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremy_delolme

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 09:14 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

est__amelia_i_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 01:58 ΜΜ AST

Περιγραφή

13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonashochart

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 11:15 ΠΜ AST

Τόπος

Anguilla (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

custoantonio18

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 09:42 ΠΜ AST

Τόπος

Jájome Bajo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank_robinson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 05:23 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_7

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_7

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 01:58 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josemartinez8

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 12:23 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Susúa forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

archypielago08

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 01:27 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2018 07:02 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrie_naranjit

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 11:51 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbakkerpaiva

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 12:43 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 12:01 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davizhorcajada

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 09:29 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karl_questel

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 12:46 ΜΜ AST

Τόπος

Anguilla (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanpaulboerekamps

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 09:29 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 01:04 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrpeters

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2004 02:07 ΜΜ EST

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soniamolino

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 06:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 03:51 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 10:53 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 01:25 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erichaskell

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 05:32 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwilson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2019 04:25 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 09:19 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmgiles

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 04:30 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsaycody

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 08:00 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yadixsant

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:43 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roquibello

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 02:36 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdclements

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 11:12 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelcardona

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neatalbot

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 11:47 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elin234

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safu411

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 09:26 ΠΜ UTC

Τόπος

Lares (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karl_questel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 12:34 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

willsides

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 12:16 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Καϊμάν (Caiman crocodilus)

Παρατηρητής

ricardocolonrivera

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 12:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

est__ricardo_m_

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 01:14 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanek

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 10:49 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 12:59 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 09:55 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jef

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2013 11:37 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarfpena

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 02:44 ΜΜ UTC

Τόπος

Saint Mary, AG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarfpena

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 02:44 ΜΜ UTC

Τόπος

Saint Mary, AG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdsandbees

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 12:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niklar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 12:01 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnathan

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 10:07 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggycarrol281

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 03:00 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karl_questel

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Possible natural hybrid between Epidendrum ciliare and Brassavola cucullata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karl_questel

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 03:19 ΜΜ AST

Τόπος

Saint-Barthélemy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karl_questel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2019 05:16 ΜΜ AST

Τόπος

Saint-Barthélemy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliotgreiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 11:02 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρομάτα Σουζάνα (Thunbergia alata)

Παρατηρητής

karlyngrafals

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 02:29 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρομάτα Σουζάνα (Thunbergia alata)

Παρατηρητής

mreith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alinamartin

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2019 12:42 ΜΜ UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleevv

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 10:07 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

archypielago08

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 01:27 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlyngrafals

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 10:02 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlyngrafals

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 11:45 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeakresh

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 04:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mireyacruz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 12:48 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara748

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2020 03:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυστραλιανό Πεύκο (Casuarina equisetifolia)

Παρατηρητής

ardysnbread

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2016 03:00 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riibe

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julissai

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 06:43 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlasalex

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 03:10 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizbetharroyo

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 07:31 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonccorbett

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 10:59 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mollyhardy

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 01:54 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m-bourgade-mk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2015 05:56 ΜΜ HST

Περιγραφή

Espèce de Coccoloba non identifiée, inconnu.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iveirizarry

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 11:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iveirizarry

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 10:40 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlasalex

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 06:26 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Seems like Rondeletia inermis but at the same time totally different

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhalstead

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 04:01 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephh1222

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 12:22 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linaceae

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2010 03:16 ΜΜ EDT