Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betsey_crawford

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 01:56 ΜΜ PST
Pseudotsuga menziesii - Photo (c) Tracy S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tracy S.
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Pseudotsuga menziesii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbarkdull

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 11:23 ΠΜ EST
Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ian Manning
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Tsuga canadensis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob_kahl

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 01:09 ΜΜ EST

Περιγραφή

In conifer-hardwood forest along Hidden Grin Trail (Big Bay Pathway)

Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ian Manning
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Tsuga canadensis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsayh796

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 12:27 ΜΜ EST

Τόπος

Medina (Google, OSM)
Pinus strobus - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Pinus strobus, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdndawn

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 03:03 ΜΜ PST
Abies procera - Photo (c) J. Allen Ratzlaff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by J. Allen Ratzlaff
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Abies procera, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroseselavy_amy

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 03:03 ΜΜ MST
Abies concolor concolor - Photo (c) Andrey Zharkikh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Abies concolor ssp. concolor, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 10:40 ΠΜ EST

Τόπος

Renfrew, CA-ON, CA (Google, OSM)
Abies balsamea - Photo (c) Jenn Megyesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenn Megyesi
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Abies balsamea, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)

Παρατηρητής

chalupachelano

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 12:06 ΜΜ EST
Πικέα - Photo (c) Algėrds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_ella_98

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 12:43 ΜΜ EST
Abies concolor - Photo (c) Chris Cameron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Cameron
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Abies concolor, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelchain7

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 10:30 ΠΜ PST

Περιγραφή

Time is approximate. Could not see the tree it came from.

Abies grandis - Photo (c) Tom Okey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Okey
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Abies grandis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathawk

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 01:34 ΜΜ PST
Pseudotsuga menziesii menziesii - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Pseudotsuga menziesii var. menziesii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vlohr

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024

Περιγραφή

Young trees on a nurse log.

Tsuga heterophylla - Photo (c) mendogardenmb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Tsuga heterophylla, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenclarkin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ian Manning
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Tsuga canadensis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικέα (Γένος Picea)

Παρατηρητής

hommedeterre

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 05:56 ΜΜ EST
Πικέα - Photo (c) Algėrds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

eam0138

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 05:12 ΜΜ EST
Ερυθρελάτη - Photo (c) JPQ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JPQ
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Ερυθρελάτη (Picea abies)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameronavaughan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 11:34 ΠΜ PST
Pseudotsuga menziesii - Photo (c) Tracy S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tracy S.
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Pseudotsuga menziesii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frontyardscientist

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 02:23 ΜΜ EST

Περιγραφή

50-51 h

Abies balsamea - Photo (c) Jenn Megyesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenn Megyesi
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Abies balsamea, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redadmiral98

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 11:41 ΠΜ CST
Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ian Manning
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Tsuga canadensis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshmcginnis

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 03:27 ΜΜ EST
Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ian Manning
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Tsuga canadensis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenclarkin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Abies balsamea - Photo (c) Jenn Megyesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenn Megyesi
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Abies balsamea, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenshafer

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 07:09 ΠΜ EST

Περιγραφή

Planted by us 25 years ago. The lower branches eaten by deer. Two years ago I had posted the same two trees as genus Taxus https://www.inaturalist.org/observations/111976090 but got no comments and let it stand. Today, simulated by a discussion about yews with a community member, I withdrew that ID from the earlier observation and replaced it with Cupressoideae.

Computer Vision actually leads with Eastern Red Cedar Juniperus virginiana. We have zillions of small ones on the farm and some much bigger that this, but I don't think it is J virginiana because the deer eat it readily while J. virginiana is unpopular with sheep and deer alike.

Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bert_raccoon

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 03:33 ΜΜ MDT
Pinus contorta - Photo (c) Alison Northup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alison Northup
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Pinus contorta, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

danthemandig1919

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 05:33 ΜΜ EST
Ερυθρελάτη - Photo (c) JPQ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JPQ
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Ερυθρελάτη (Picea abies)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poultrypalace

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 12:07 ΜΜ PST

Περιγραφή

Circumference ~60dbh

Pseudotsuga menziesii menziesii - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Pseudotsuga menziesii var. menziesii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικέα (Γένος Picea)

Παρατηρητής

eric-schmitty

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 04:27 ΜΜ MST
Πικέα - Photo (c) Algėrds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leef

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 03:30 ΜΜ MST

Περιγραφή

Are there other species of Pseudotsuga around here besides P. menziesii?

Pseudotsuga menziesii glauca - Photo (c) Eric Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Keith
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Pseudotsuga menziesii var. glauca, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)

Παρατηρητής

mharris2016

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 10:07 ΠΜ MST

Περιγραφή

Section 3

Κωνοφόρα - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jagger8

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 01:37 ΜΜ PST
Pseudotsuga menziesii - Photo (c) Tracy S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tracy S.
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Pseudotsuga menziesii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lockleysjohn

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 01:33 ΜΜ EST

Περιγραφή

5 inches 3 inches 2 inches 6 feet away

Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ian Manning
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Tsuga canadensis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubba2005

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 03:44 ΜΜ EST

Τόπος

Dansville, NY, US (Google, OSM)
Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ian Manning
Η ταυτότητα του χρήστη steinm: Tsuga canadensis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 54531