Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sus_scrofa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 01:22 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sus_scrofa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 04:10 ΜΜ PST

Περιγραφή

seedling

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewpalarchio

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 12:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crowfeather44

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 11:54 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 11:42 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steinm

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 06:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steinm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steinm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 07:17 ΜΜ PST

Περιγραφή

Both were found in Riverview Natural Area in the leaf litter surrounding a collapsed Thuja plicata stump. Tsuga heterophylla saplings surrounded the stump. Cover photo created with help of the Lewis & Clark College Biology Dept. and their imaging staff.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steinm

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσίκα Του Βουνού (Oreamnos americanus)

Παρατηρητής

abby_prager

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 10:08 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 06:17 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Μάιος 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεύκο (Γένος Pinus)

Παρατηρητής

kalisalethal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 04:46 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blaserk

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 12:12 ΜΜ AKDT