Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluesky198345

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 09:30 ΠΜ KST

Περιγραφή

......

Sittiparus varius - Photo (c) Bird Explorers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bird Explorers
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Sittiparus varius, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

hermanviviers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:08 ΠΜ KST
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) Doug Greenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωραφόχηνα (Anser fabalis)

Παρατηρητής

hermanviviers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:32 ΠΜ KST
Χωραφόχηνα - Photo (c) Владимир Панкратов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Владимир Панкратов
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Χωραφόχηνα (Anser fabalis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

hermanviviers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:08 ΠΜ KST
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermanviviers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 08:57 ΠΜ KST
Emberiza spodocephala - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Emberiza spodocephala, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermanviviers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 07:38 ΠΜ KST
Suthora webbiana - Photo (c) Kim, Hyun-tae, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Suthora webbiana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheolsookim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 09:28 ΜΜ KST
Leptoglossus occidentalis - Photo (c) Wildlife in a Dorset garden., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Leptoglossus occidentalis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτόπαπια (Aythya marila)

Παρατηρητής

rmacfie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 03:23 ΜΜ KST
Σταχτόπαπια - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Σταχτόπαπια (Aythya marila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

rmacfie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 03:30 ΜΜ KST
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) Doug Greenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmacfie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 03:32 ΜΜ KST
Charadrius placidus - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Charadrius placidus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos)

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 11:05 ΠΜ KST

Ετικέτες

Λευκονώτης Δρυοκολάπτης - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 10:23 ΠΜ KST

Ετικέτες

Emberiza elegans - Photo (c) Amaël Borzée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaël Borzée
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Emberiza elegans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 10:10 ΠΜ KST

Ετικέτες

Emberiza elegans - Photo (c) Amaël Borzée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaël Borzée
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Emberiza elegans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 09:10 ΠΜ KST

Ετικέτες

Ficedula zanthopygia - Photo (c) Grant Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grant Fisher
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Ficedula zanthopygia, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 09:10 ΠΜ KST

Ετικέτες

Ficedula zanthopygia - Photo (c) Grant Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grant Fisher
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Ficedula zanthopygia, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοσουσουράδα (Motacilla cinerea)

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 09:24 ΠΜ KST
Σταχτοσουσουράδα - Photo (c) kellyr115, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Σταχτοσουσουράδα (Motacilla cinerea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 01:56 ΜΜ KST

Ετικέτες

Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 01:51 ΜΜ KST

Ετικέτες

Phalacrocorax capillatus - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Phalacrocorax capillatus, Ένα μέλος του Φαλακροκόρακας (Γένος Phalacrocorax)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 01:51 ΜΜ KST

Ετικέτες

Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 12:27 ΜΜ KST

Ετικέτες

Calidris ruficollis - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Calidris ruficollis, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 12:33 ΜΜ KST

Ετικέτες

Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) Wei Li Jiang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wei Li Jiang
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 12:23 ΜΜ KST

Ετικέτες

Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 12:16 ΜΜ KST

Ετικέτες

Spodiopsar cineraceus - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Spodiopsar cineraceus, Ένα μέλος του Στουρνίδες (Οικογένεια Sturnidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 12:00 ΜΜ KST

Ετικέτες

Spodiopsar cineraceus - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Spodiopsar cineraceus, Ένα μέλος του Στουρνίδες (Οικογένεια Sturnidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 12:06 ΜΜ KST

Ετικέτες

Spodiopsar cineraceus - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Spodiopsar cineraceus, Ένα μέλος του Στουρνίδες (Οικογένεια Sturnidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 11:50 ΠΜ KST

Ετικέτες

Κοινό Ξεφτέρι - Photo (c) john.purvis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

taek-guen-im

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 11:58 ΠΜ KST

Περιγραφή

Eating rodents

Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mj_kim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 02:17 ΜΜ KST
Phoenicurus auroreus - Photo (c) John&Fish, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Phoenicurus auroreus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klaus0511

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 11:26 ΠΜ JST
Tabanidae - Photo (c) anthony brooks, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by anthony brooks
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Οικογένεια Tabanidae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melephant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 03:42 ΜΜ KST
Rivellia - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη sanalbert: Γένος Rivellia, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3159