Μάρτιος 27, 2022

27 MAR 2022 Changgyeonggung Palace

UBCK Birdwatching at Changgyeonggung Palace, Jongro-gu, Seoul, Korea
March 27, 2022, 10:00~12:00 KST
Members: 11

Species observed:

 • Aix galericulata (Mandarin Duck 원앙)
 • Anas platyrhynchos (Mallard 청둥오리)
 • Anas zonorhyncha (Eastern Spot-billed Duck 흰뺨검둥오리)
 • Columba livia domestica (Feral Pigeon 집비둘기)
 • Streptopelia orientalis (Eurasian Turtle Dove 멧비둘기)
 • Upupa epops (Common Hoopoe 후투티)
 • Yungipicus kizuki (Japanese Pygmy Woodpecker 쇠딱다구리)
 • Dendrocopos major (Great Spotted Woodpecker 오색딱다구리)
 • Picus canus (Grey-headed Woodpecker 청딱다구리)
 • Pica serica (Oriental Magpie 까치)
 • Corvus macrorhynchos (Large-billed Crow 큰부리까마귀)
 • Poecile palustris (Marsh Tit 쇠박새)
 • Parus minor (Japanese Tit 박새)
 • Hypsipetes amaurotis (Brown-eared Bulbul 직박구리)
 • Aegithalos caudatus (Long-tailed Tit 오목눈이)
 • Sinosuthora webbiana (Vinous-throated Parrotbill 붉은머리오목눈이)
 • Sitta europaea (Eurasian Nuthatch 동고비)
 • Turdus namanni (Naumann's Thrush 노랑지빠귀)
 • Phoenicurus auroreus (Daurian Redstart 딱새)
 • Passer montanus (Eurasian Tree Sparrow 참새)
 • Emberiza elegans (Yellow-throated Bunting 노랑턱멧새)

21 species total

Posted on Μάρτιος 27, 2022 1111 ΠΜ by sanalbert sanalbert | 10 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάρτιος 09, 2022

09 MAR 2022 Hangang(Riv.)

Birdwatching at Hangang(Riv.), Seongdong-gu, Seoul, South Korea
13:40-15:20 KST, March 9, 2022

Species observed

 • Mareca strpera (Gadwall 알락오리)
 • Anas platyrhynchos (Mallard 청둥오리)
 • Anas crecca (Eurasian Teal 쇠오리)
 • Aythya ferina (Common Pochard 흰죽지)
 • Aythya fuligula (Tufted Duck 댕기흰죽지)
 • Mergellus albellus (Smew 흰비오리)
 • Mergus merganser (Common Merganser 비오리)
 • Columba livia domestica (Feral Pigeon 집비둘기)
 • Streptopelia orientalis (Oriental Turtle Dove)
 • Fulica atra (Eurasian Coot 물닭)
 • Tachybaptus ruficollis (Little Grebe 논병아리)
 • Podiceps cristatus (Great Crested Grebe 뿔논병아리)
 • Chroicocephalus ridibundus (Black-headed Gull 붉은부리갈매기)
 • Larus crassirostris (Black-tailed Gull 괭이갈매기)
 • Larus argentatus mongolicus (Mongolian Gull 한국재갈매기)
 • Phalacrocorax carbo (Great Cormorant 민물가마우지)
 • Ardea cinerea (Grey Heron 왜가리)
 • Ardea alba alba (Eurasian Great Heron 대백로)
 • Haliaeetus albicilla (White-tailed Sea Eagle 흰꼬리수리)
 • Buteo japonicus (Eastern Buzzard 말똥가리)
 • Pica serica (Oriental Magpie 까치)
 • Corvus macrorynchos (Large-billed Crow 큰부리까마귀)
 • Parus minor (Japanese Tit 박새)
 • Hypsipetes amaurotis (Brown-eared Bulbul 직박구리)
 • Fringilla montifringilla (Brambling 되새)

25 species total

Posted on Μάρτιος 09, 2022 0208 ΜΜ by sanalbert sanalbert | 11 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάρτιος 05, 2022

22 FEB 2022, Gyeongan Marsh Ecological Park

UBCK Bird Watch at Gyeongan Marsh Ecological Park(경안천습지생태공원), Gwangju-si, Gyeonggi-do, South Korea
08:50-11:00 KST, February 22, 2022
Members: 2

Species observed:
Anser fabalis (Taiga Bean Goose 큰부리큰기러기)
Anser serrirostris (Tundra Bean Goose 큰기러기)
Anser albifrons (Greater White-fronted Goose 쇠기러기)
Cygnus cygnus (Whooper Swan 큰고니)
Sibirionetta formosa (Baikal Teal 가창오리)
Mareca falcata (Falcated Duck 청머리오리)
Anas zonorhyncha (Eastern Spot-billed Duck 흰뺨검둥오리)
Anas platyrhynchos (Mallard 청둥오리)
Anas crecca (Eurasian Teal 쇠오리)
Mergellus albellus (Smew 흰비오리)
Mergus merganser (Common Merganser 비오리)
Rallus indicus (Brown-cheeked Rail 흰눈썹뜸부기)
Gallinula chloropus (Eurasian Moorhen 쇠물닭)
Fulica atra (Eurasian Coot 물닭)
Tachybaptus ruficollis (Little Grebe 논병아리)
Larus argentatus mongolicus (Mongolian Gull 한국재갈매기)
Phalacrocorax carbo (Great Cormorant 민물가마우지)
Ardea cinerea (Grey Heron 왜가리)
Ardea alba alba (Eurasian Great Egret 대백로)
Buteo japonicus (Eastern Buzzard 말똥가리)
Yungipicus kizuki (Japanese Pygmy Woodpecker 쇠딱다구리)
Picus canus (Grey-headed Woodpecker 청딱다구리)
Lanius bucephalus (Bull-headed Shrike 때까치)
Pica serica (Oriental Magpie 까치)
Corvus macrorhynchos (Large-billed Crow 큰부리까마귀)
Sittiparus varius (Varied Tit 곤줄박이)
Parus minor (Japanese Tit 박새)
Hypsipetes amaurotis (Brown-eared Bulbul 직박구리)
Aegithalos cautatus (Long-tailed Tit 오목눈이)
Sinosuthora webbiana (Vinous-throated Parrotbill 붉은머리오목눈이)
Phoenicurus auroreus (Daurian Redstart 딱새)
Passer montanus (Eurasian Tree Sparrow 참새)
Fringilla montifringilla (Brambling 되새)
Eophona migratoria (Yellow-billed Grosbeak 밀화부리)

34 species total

Posted on Μάρτιος 05, 2022 0544 ΠΜ by sanalbert sanalbert | 14 παρατηρήσεις | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο

Φεβρουάριος 20, 2022

20 FEB 2022, Seoul Children's Grand Park, Seoul

UBCK Birdwatch at Seoul Children's Grand Park, Seoul, South Korea
09:00~11:00 KST, February 20, 2022
Members: 12

Columba livia domestica (Feral Pigeon 집비둘기)
Streptopelia orientalis (Oriental Turtle Dove 멧비둘기)
Ardea cinerea (Grey Heron 왜가리)
Yungipicus kizuki (Japanese Pygmy Woodpecker 쇠딱다구리)
Dendrocopos major (Great Spotted Woodpecker 오색딱다구리)
Picus canus (Grey-headed Woodpecker 청딱다구리)
Cyanopica cyanus (Azure-winged Magpie 물까치)
Pica serica (Oriental Magpie 까치)
Corvus macrorhynchos (Large-billed Crow 큰부리까마귀)
Sittiparus varius (Varied Tit 곤줄박이)
Poecile palustris (Marsh Tit 쇠박새)
Parus minor (Japanese Tit 박새)
Hypsipetes amaurotis (Brown-eared Bulbul 직박구리)
Aegithalos caudatus (Long-tailed Tit 오목눈이)
Sinosuthora webbiana (Vinous-throated Parrotbill 붉은머리오목눈이)
Zosterops japonicus (Warbling White-eye 동박새)
Regulus regulus (Goldcrest 상모솔새)
Troglodytes troglodytes (Eurasian Wren 굴뚝새)
Turdus naumanni (Naumann's Thrush 노랑지빠귀)
Turdus eunomus (Dusky Thrush 개똥지빠귀)
Phoenicurus auroreus (Daurian Redstart 딱새)
Passer montanus (Eurasian Tree Sparrow 참새)
Fringilla montifringilla (Brambling 되새)

23 species total

Posted on Φεβρουάριος 20, 2022 1022 ΠΜ by sanalbert sanalbert | 5 παρατηρήσεις | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο

13 FEB 2022, Tancheon[Riv.], Seongnam-si, Gyeonggi-do

Birdwatch at Tancheon[Riv.], Seongnam-si, Gyeonggi-do, South Korea
13:50~14:50 KST, February 13, 2022

Aix galericulata (Mandarin Duck 원앙)
Anas zonorhyncha (Eastern Spot-billed Duck 흰뺨검둥오리)
Anas platyrhynchos (Mallard 청둥오리)
Anas crecca (Eurasian Teal 쇠오리)
Mergus merganser (Common Merganser 비오리)
Columba livia domestica (Feral Pigeon 집비둘기)
Streptopelia orientalis (Oriental Turtle Dove 멧비둘기)
Gallinula chloropus (Common Moorhen 쇠물닭)
Fulica atra (Eurasian Coot 물닭)
Tachybaptus ruficollis (Little Grebe 논병아리)
Tringa ochropus (Green Sandpiper 삑삑도요)
Phalacrocorax carbo (Great Cormorant 민물가마우지)
Nycticorax nycticorax (Black-crowned Night Heron 해오라기)
Ardea cinerea (Grey Heron 왜가리)
Ardea alba alba (Eurasian Great Egret 대백로)
Egretta garzetta (Little Egret 쇠백로)
Pica serica (Oriental Magpie 까치)
Corvus macrorhynchos (Large-billed Crow 큰부리까마귀)
Parus minor (Japanese Tit 박새)
Hypsipetes amaurotis (Brown-eared Bulbul 직박구리)
Aegithalos caudatus (Long-tailed Tit 오목눈이)
Sinosuthora webbiana (Vinous-throated Parrotbill 붉은머리오목눈이)
Phoenicurus auroreus (Daurian Redstart 딱새)
Passer montanus (Eurasian Tree Sparrow 참새)
Motacilla grandis (Japanese Wagtail 검은등할미새)

25 species total

Posted on Φεβρουάριος 20, 2022 0858 ΠΜ by sanalbert sanalbert | 32 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Φεβρουάριος 12, 2022

12 FEB 2022, Seolleong and Jeongneung Royal Tombs, Seoul

UBCK Birdwatch at Seolleong and Jeongneung Royal Tombs, Seoul
10:00~12:00 KST, February 12, 2022
Members: 5

Species observed:

Phasianus colchicus (Ring-necked Pheasant 꿩)
Accipiter nisus (Eurasian Sparrowhawk 새매)
Accipiter gentilis (Northern Goshawk 참매)
Columba livia domestica (Domestic Pigeon 집비둘기)
Streptopelia orientalis (Oriental Turtle Dove 멧비둘기)
Yungipicus kizuki (Japanese Pygmy Woodpecker 쇠딱다구리)
Dendrocopos major (Great Spotted Woodpecker 오색딱다구리)
Garrulus glandarius (Eurasian Jay 어치)
Pica serica (Oriental Magpie 까치)
Corvus macrorhynchos (Large-billed Crow 큰부리까마귀)
Sittiparus varius (Varied Tit 곤줄박이)
Poecile palustris (Marsh Tit 쇠박새)
Parus minor (Japanese Tit 박새)
Hypsipetes amaurotis (Brown-eared Bulbul 직박구리)
Aegithalos caudatus (Long-tailed Tit 오목눈이)
Turdus pallidus (Pale Thrush 흰배지빠귀)
Turdus naumanni (Naumann's Thrush 노랑지빠귀)
Phoenicurus auroreus (Daurian Redstart 딱새)
Passer montanus (Eurasian Tree Sparrow 참새)
Fringilla montifringilla (Brambling 되새)
Spinus spinus (Eurasian Siskin 검은머리방울새)
Emberiza elegans (Yellow-throated Bunting 노랑턱멧새)

22 species total

Posted on Φεβρουάριος 12, 2022 1131 ΠΜ by sanalbert sanalbert | 19 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Δεκέμβριος 09, 2019

2019.12.09. Birding at Yuldong Park(율동공원 탐조)

09 DEC 2019, 08:35~10:10
Weather: cloudy

*Anatidae

 • Anas platyrhynchos (Mallard; 청둥오리)
 • Anas zonorhyncha (Eastern Spot-billed Duck; 흰뺨검둥오리)

*Rallidae

 • Fulica atra (Eurasian Coot; 물닭)

*Picidae

 • Yungipicus kizuki (Pygmy Woodpecker; 쇠딱다구리)
 • Dendrocopos major (Great Spotted Woodpecker; 오색딱다구리)
 • Picus canus (Grey-headed Woodpecker; 청딱다구리)

*Corvidae

 • Garrulus glandarius (Eurasian Jay; 어치)
 • Pica serica (Oriental Magpie; 까치)
 • Corvus macrorhynchos (Large-billed Crow; 큰부리까마귀)

*Paridae

 • Poecile palustris (Marsh Tit; 쇠박새)
 • Parus minor (Japanese Tit; 박새)

*Aegithalidae

 • Aegithalos caudatus (Long-tailed Tit; 오목눈이)

*Sylviidae

 • Sinosuthora webbiana (Vinous-throated Parrotbill; 붉은머리오목눈이)

*Troglodytidae

 • Troglodytes troglodytes (Eurasian Wren; 굴뚝새)

*Turdidae

 • Turdus naumanni (Naumann's Thrush; 노랑지빠귀)

*Muscicapidae

 • Phoenicurus auroreus (Daurian Redstart; 딱새)

*Ploceidae

 • Passer montanus (Eurasian Tree Sparrow; 참새)

*Motacillidae

 • Motacilla cinerea (Grey Wagtail; 노랑할미새)
 • Motacilla alba (White Wagtail; 알락할미새)
  (M. a. lugens: Black-backed Wagtail; 백할미새)

 • Motacilla grandis (Japanese Wagtail; 검은등할미새)

*Fringillidae

 • Fringilla montifringilla (Brambling; 되새)

*Emberizidae

 • Emberiza elegans (Yellow-throated Bunting; 노랑턱멧새)

<23 species total>

Compared to last week, parts of the water had frozen.

The two wagtails M. alba and M. grandis were also observed together last time, at the same place. I will keep checking on them througout the winter.

Surprised to see a Motacilla cinerea in winter.(They are mostly known as summer visitors.)

Posted on Δεκέμβριος 09, 2019 0245 ΠΜ by sanalbert sanalbert | 11 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Νοέμβριος 27, 2019

Birding at Yuldong Park(율동공원 탐조)

27 NOV 2019 08:15~09:55

Weather: Clear

Mallard 청둥오리
Eastern Spot-billed Duck 흰뺨검둥오리
Common Pochard 흰죽지
Eurasian Coot 물닭
Oriental Turtle Dove 멧비둘기
Japanese Pygmy Woodpecker 쇠딱다구리
Azure-winged Magpie 물까치
Oriental Magpie 까치
Large-billed Crow 큰부리까마귀
Varied Tit 곤줄박이
Marsh Tit 쇠박새
Japanese Tit 박새
Brown-eared Bulbul 직박구리
Long-tailed Tit 오목눈이
Vinous-throated Parrotbill 붉은머리오목눈이
Eurasian Wren 굴뚝새
Daurian Redstart 딱새
Eurasian Tree Sparrow 참새
White Wagtail 알락할미새
Japanese Wagtail 검은등할미새
Brambling 되새

 • unidentified Emberizidae 미동정 멧새과
Posted on Νοέμβριος 27, 2019 0152 ΠΜ by sanalbert sanalbert | 9 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Νοέμβριος 18, 2019

Bird Watch at Ansim Wetlands, Daegu (대구 안심습지 탐조)

I went to Ansim Wetlands to watch 2 Eurasian Otters being released back into the wild. It was an event by the NIE(국립생태원) to release two otters that had been rescued last year. Seeing a group of waterbirds in the wetlands, I decided to take a quick look.

18 Nov 2019, 13:20~15:20
Weather: Cloudy with strong winds

Gadwall 알락오리
Falcated Duck 청머리오리
Eurasian Wigeon 홍머리오리
Mallard 청둥오리
Eastern Spot-billed Duck 흰뺨검둥오리
Common Pochard 흰죽지
Little Grebe 논병아리
Grey Heron 왜가리
Great Egret 중대백로
Eurasian Coot 물닭
Oriental Turtle Dove 멧비둘기
Oriental Magpie 까치
Large-billed Crow 큰부리까마귀
Japanese Tit 박새
Brown-eared Bulbul 직박구리

15 species total

There were probably more passerine birds but didn't have the time to take a closer look

Posted on Νοέμβριος 18, 2019 0102 ΜΜ by sanalbert sanalbert | 3 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Νοέμβριος 09, 2019

Bird Watch at Saetgang Park (여의도샛강생태공원 탐조)

09 Nov 2019, 16:00~17:45

Mallard 청둥오리
Eastern Spot-billed Duck 흰뺨검둥오리
Little Grebe 논병아리
Little Egret 쇠백로
Oriental Turtle Dove 멧비둘기
Oriental Magpie 까치
Large-billed Crow 큰부리까마귀
Japanese Tit 박새
Brown-eared Bulbul 직박구리
Long-tailed Tit 오목눈이
Vinous-throated Parrotbill 붉은머리오목눈이
Daurian Redstart 딱새
Eurasian Tree Sparrow 참새
Brambling 되새

14 species total

The stream and ponds were mostly out of water
Place was abundant with Oriental Magpies and Brown-eared Bulbuls
A group of about 20 Bramblings observed in trees
The Little Grebe seemed to be changing plumage or perhaps a juvenile

Posted on Νοέμβριος 09, 2019 0947 ΠΜ by sanalbert sanalbert | 13 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο