Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carnifex

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2020 08:57 ΜΜ CET

Τόπος

Sternwartepark (Google, OSM)

Περιγραφή

16 individuals in vinegar trap (8 males, 8 females)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wonwoong

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 12:55 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wonwoong

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 09:13 ΠΜ KST

Περιγραφή

Host: Polistes(Gyrostoma) sp. wasp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galois

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 02:51 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taewoo

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 09:19 ΠΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wonwoong

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 04:51 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_forest_spirit

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

An individual, (male?) Clusiid observed on a dead tree trunk. It appeared to be guarding the site but no other individuals were seen around. Genus-level identification unsure.