Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andressamartins

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 11:08 ΠΜ -03

Τόπος

Lavras (Google, OSM)

Περιγραφή

Encontrado morto

Leptoglossus stigma - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Σύνθετο Leptoglossus stigma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andressamartins

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 09:55 ΠΜ -03

Τόπος

Lavras (Google, OSM)
Leptoglossus stigma - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Σύνθετο Leptoglossus stigma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio236

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 10:06 ΠΜ -03
Leptoglossus stigma - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Σύνθετο Leptoglossus stigma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsbonfa

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 08:23 ΜΜ -03
Leptoglossus stigma - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Σύνθετο Leptoglossus stigma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edmoa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 08:50 ΠΜ -03
Leptoglossus cinctus - Photo (c) flavio_bio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Σύνθετο Leptoglossus cinctus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericfa1510

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 02:40 ΜΜ UTC
Leptoglossus cinctus - Photo (c) flavio_bio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Σύνθετο Leptoglossus cinctus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iguazuexplorer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:09 ΠΜ -03
Carinetini - Photo (c) Nicolás Zambrano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolás Zambrano
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Φυλή Carinetini, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)

Παρατηρητής

zulia_rpb

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:01 ΜΜ -04
Angela - Photo (c) Didier Descouens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Γένος Angela, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλεκόπτερα (Τάξη Plecoptera)

Παρατηρητής

mikechimutsu

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 11:03 ΜΜ JST
Πλεκόπτερα - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Πλεκόπτερα (Τάξη Plecoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farah37

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 10:57 ΠΜ -04
Acanthops - Photo (c) smeierotto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smeierotto
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Γένος Acanthops, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth_guimaraes_pierobon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 12:25 ΠΜ -03

Περιγραφή

Foto noturna, com flash.

Rothschildia arethusa - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Rothschildia arethusa, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike69

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 07:36 ΠΜ BST
Rothschildia hesperus - Photo (c) Diogo B. Provete, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diogo B. Provete
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Rothschildia hesperus, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edson_guilherme

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 03:00 ΜΜ -05
Argidae - Photo (c) Tracey Fandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tracey Fandre
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Οικογένεια Argidae, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_reagor

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 12:00 ΠΜ CDT
Tridactylidae - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Woo
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Οικογένεια Tridactylidae, Ένα μέλος του Καιλίφερα (Υποτάξη Caelifera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrovitorhc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 06:41 ΠΜ -03
Quesada gigas - Photo (c) Juan José Bonanno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan José Bonanno
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Quesada gigas, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giovanealmei

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 11:56 ΜΜ -03
Nosoarna albipilosa - Photo (c) Carlos Santana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos Santana
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Nosoarna albipilosa, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauricio_choinski

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 02:13 ΜΜ -03
Zammara tympanum - Photo (c) Carlos Alexandre Mattos Raposo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Alexandre Mattos Raposo
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Zammara tympanum, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saku_

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Aichi, JP (Google, OSM)
Bipalium nobile - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Bipalium nobile, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)

Παρατηρητής

vitoriaba

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 08:04 ΜΜ -03
Fidicinini - Photo (c) Pedro Alanis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Alanis
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Φυλή Fidicinini, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogor

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 07:08 ΜΜ -03
Carineta - Photo (c) Observações Naturalistas | Bruno Uehara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Observações Naturalistas | Bruno Uehara
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Γένος Carineta, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo_paniaguat

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 03:34 ΜΜ -03
Zammara tympanum - Photo (c) Carlos Alexandre Mattos Raposo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Alexandre Mattos Raposo
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Zammara tympanum, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chroma

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Fukuoka, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on a sliding glass door facing a small backyard garden

Euconocephalus varius - Photo (c) Observações Naturalistas | Bruno Uehara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Observações Naturalistas | Bruno Uehara
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Euconocephalus varius, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diasleticia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 03:34 ΜΜ -03
Quesada gigas - Photo (c) Juan José Bonanno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan José Bonanno
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Quesada gigas, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustorosa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 11:57 ΜΜ -02
Hylesia metapyrrha - Photo (c) Bas van de Meulengraaf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bas van de Meulengraaf
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Hylesia metapyrrha, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzobodani

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 10:11 ΜΜ -03
Selymbria - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Γένος Selymbria, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luvetel_bichoverdeporai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 08:32 ΜΜ -03
Hyantia honesta - Photo (c) Seja Naturalista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seja Naturalista
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Hyantia honesta, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larafvicente

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 09:42 ΜΜ -03
Mania - Photo (c) A Lamberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by A Lamberts
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Γένος Mania, Ένα μέλος του Γεωμετροειδή (Υπεροικογένεια Geometroidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brizamaria

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 08:54 ΠΜ -03
Τεττιγονίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinklippel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 07:33 ΜΜ -03
Quesada gigas - Photo (c) Juan José Bonanno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan José Bonanno
Η ταυτότητα του χρήστη obsnat: Quesada gigas, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 16571