Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 09:00 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 09:00 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nash_miser

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

tosakah

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 05:42 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 04:00 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)

Παρατηρητής

rick_costa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 01:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henriqueandrades

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 02:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

criscolodel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 03:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapo_galactico

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 08:23 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ednardojequi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 05:28 ΜΜ -03

Περιγραφή

Besouro

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

sciencetoconserve

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 10:30 ΠΜ -03

Περιγραφή

Colonizada por un hongo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_ehlert

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 07:01 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleoreteh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 02:00 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 05:15 ΜΜ JST

Περιγραφή

Local temperature: 7 ~ 8º C.
Frequency: ~4.5 kHz

I noticed that this cricket species has been active throughout the fall and early winter. It's the first time I've observed crickets singing during this season in Japan. I have the impression that this winter is quite mild.

このコオロギの種類は秋から初冬にかけて活動しているのを見ました。日本でこの季節にコオロギが鳴くのは初めてです。この冬はかなり穏やかな印象があります。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirrr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 02:05 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horribleheaven

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 12:52 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

brenno_alves

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 05:47 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 06:00 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellingtonsousa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2023 12:58 ΠΜ -03

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasbnat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 04:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)

Παρατηρητής

jalonunes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 09:05 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:25 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

daiana8

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2019 03:34 ΜΜ -03

Τόπος

Marabá, PA, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

naturegirlkh

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 02:16 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 04:38 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cami28

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:38 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

aranda87

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 12:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paularomano

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2017 08:26 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euqueromorango

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 02:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)

Παρατηρητής

mayara_marques

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 02:05 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isismedri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 05:25 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ackruger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 02:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 11:53 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria3948

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2019 09:51 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogeriomachado

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 08:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romulocenci

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 05:04 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)

Παρατηρητής

adriana_bolis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 10:12 ΠΜ -03

Τόπος

Seara - SC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2017 09:05 ΠΜ -02

Περιγραφή

David e Golias...

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caja-manga

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2020 04:48 ΜΜ -02

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

ccostah

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2011 07:57 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasmeyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2019 11:34 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)

Παρατηρητής

francisco381

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2019 11:32 ΠΜ -03

Τόπος

Brotas, BR-SP, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelmrosa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 07:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:59 ΜΜ -04

Περιγραφή

25-30 mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabipz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 11:20 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2016 10:30 ΠΜ -03

Περιγραφή

Cigarra fora de época...

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2017 10:44 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josev_ge

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

welington_silverio

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 11:16 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Morta e com fungos

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

lucasbnat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 12:19 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lelacappelli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:57 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marisasacchimittelstaedt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 03:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sananduvense

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2017 01:29 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeizum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 06:08 ΜΜ -03

Τόπος

Esmeraldas, MG, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 10:25 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendelcastro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 07:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catiafurtado

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

railson1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupoli_roland

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2002 04:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 01:43 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)

Παρατηρητής

limarosa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 05:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhonatansantos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2015 02:39 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandradallagnol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 10:29 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 09:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor31740

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 07:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustorosa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 12:26 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

jurassicbro238

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 07:34 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 11:40 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 09:59 ΠΜ EDT

Τόπος

Princeton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

The white fungus is reported here:
https://www.inaturalist.org/observations/81044974

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 11:56 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 12:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2018 09:49 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

gasperinbio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 08:43 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)

Παρατηρητής

guto_carvalho

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 06:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthurmgomes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 08:30 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

lucasmoreira6394

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasmeyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 09:55 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henriqueandrades

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 10:20 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)

Παρατηρητής

ericfischerrempe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 06:47 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)

Παρατηρητής

projetomantis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 09:00 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

mrsluni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 01:10 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommypepe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2009 10:05 ΠΜ +04

Περιγραφή

Unidentified cicada

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

caioroberto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 11:12 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

tiberiov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2020 11:45 ΠΜ -03

Τόπος

Seropédica (Google, OSM)

Περιγραφή

Cigarra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandrodealmeida

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 03:26 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flavio_bio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 10:10 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_aguayo_biologist

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2018 10:05 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

fcstraube

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2018 09:50 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2018 09:02 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2018 09:42 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jocateme

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

edson_guilherme

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

gabiihcaroline

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2018 07:28 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isa12

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2017 11:40 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raysags

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2017 11:39 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leopivovar

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 10:22 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilhermemarchiori

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2018 02:00 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandradeitos

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 12:53 ΠΜ -05