Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 09:08 ΜΜ -05

Περιγραφή

Found by Zane Libke

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ednatabares12

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 07:59 ΜΜ -05

Τόπος

Cubarral (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allan240120

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 09:38 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Symmachia praxila (macho)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrohmartins

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 09:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cernawsky

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2017 11:34 ΠΜ -03

Περιγραφή

Gruta da Quarta Divisão

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorghirotto

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 09:27 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunocalixto

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 11:13 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 09:00 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 09:00 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_mayworm

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 07:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shirleyoliv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 11:57 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edvandroabreuribeiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielbio

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 01:08 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorghirotto

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 03:45 ΜΜ -03
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

edgar_crispino

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:24 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 06:00 ΠΜ -03

Περιγραφή

Atraída por lâmpada por volta das 06:00h da manhã. A cigarra emitia som em pleno voo, conforme disponível na gravação.

Assemelha-se a esta outra, observada em fins de março no Paraná:
https://www.inaturalist.org/observations/152872750

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 01:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 09:00 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)

Παρατηρητής

joao_ortolan

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 07:41 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίδες (Οικογένεια Gryllidae)

Παρατηρητής

araujos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 11:48 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esteban_koch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 07:47 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2012 09:22 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 09:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 09:00 ΜΜ -03

Περιγραφή

Predando uma mariposa não identificada.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ackruger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 08:37 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paularomano

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2017 08:44 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafischer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 09:55 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgar_crispino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:29 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinicius_s_domingues

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2019 03:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

italoagustinho

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 12:24 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulopaiva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 02:48 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 11:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher_borges

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2014 10:18 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξιφοφόρα (Υποτάξη Ensifera)

Παρατηρητής

christopher_borges

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2010 01:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher_borges

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2010 07:49 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher_borges

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2009 09:06 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher_borges

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2011 11:14 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher_borges

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2011 09:37 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cernawsky

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2014 04:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cernawsky

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2014 03:33 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelmonteiro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 10:22 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

izerlandia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernando1343

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 08:08 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 01:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osvaldo_luiz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 07:06 ΜΜ -03

Τόπος

Pedreira (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenauceli

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 04:33 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronyristow

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 11:44 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pe_aga_ka

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 03:32 ΜΜ -03

Τόπος

Jundiaí (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allfeh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 10:18 ΠΜ -03

Τόπος

Parque Ibirapuera (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasbnat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 09:03 ΠΜ -03

Περιγραφή

Cerca de 2 cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 11:12 ΠΜ -03

Περιγραφή

Screenshot taken from video. Sound similar to this one https://www.inaturalist.org/observations/103719321

Captura de tela tirada de vídeo. Som parecido com o desta aqui https://www.inaturalist.org/observations/103719321

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

marcelo_bovi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 01:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

gilmar_ferreira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 05:40 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilmar_ferreira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 04:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marllus_rafael

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 07:24 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigoconte

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2016 08:30 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardovictor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 07:25 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro750

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 05:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoppy1951

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2019 08:41 ΜΜ -04

Περιγραφή

Possibly Ocalaria dioptica based on known distribution.

See: Kitching, I. J. 1988. A new species of Ocalaria Noctuidae Catocalinae and analysis of some morphological characters useful for elucidating noctuid phylogeny. https://www.biodiversitylibrary.org/page/41136456#page/237/mode/1up

Fazenda São Nicolau, Cotriguaçu, Mato Grosso, Brazil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 01:36 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

manequinho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 09:19 ΠΜ -03

Περιγραφή

Data e Local da fotos confirmadas.
Na cia dos amigos @andrelperez e @oliprioli.
Na Pousada dos Pescadores em São Bernardo do Campo.
Fazendo umas fotos para descontrair.
Importante: Todas as fotos são parte ou do mesmo indivíduo.
Ambiente: Mata Atlântica no alto da Serra do Mar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianj

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 09:18 ΠΜ -05

Περιγραφή

@vlnunes - and finally, some nice clear pics of a clean specimen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandiamant

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 05:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alissonboessio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:19 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_schelesky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 10:53 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciano_bernardes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_martins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 10:07 ΜΜ -03

Περιγραφή

Que cigarra é essa?
Ajuda ID :) ??????

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brzesky

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 01:40 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiomartins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 03:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flavio191

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 05:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rppnbesourodefogo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 08:56 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netto1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

edgar_crispino

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 11:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 06:57 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quima

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 11:53 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitiocandeias

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 08:42 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raony

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 05:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsbonfa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 02:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsbonfa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 02:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gameofbirds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 12:55 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossantana1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 07:33 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevebrazil

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 05:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmiudo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 03:25 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnaelvis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 03:41 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2019 07:41 ΜΜ -05

Τόπος

Madre de Dios, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairieboy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 04:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 10:49 ΠΜ -04

Περιγραφή

02 mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_schelesky

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 03:26 ΜΜ -03

Τόπος

Ribeirão Bonito (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Enema pan

Παρατηρητής

manuzity

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 04:44 ΜΜ -04

Περιγραφή

Besouros grandes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 09:56 ΜΜ -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca812

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 03:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafael_albo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 12:18 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lady_lavender

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 04:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 01:22 ΜΜ -03

Περιγραφή

Um macho já moribundo, porém produzindo som. A mim ficou incerto se este som emitido é o mesmo som de quando o indivíduo está em seu pleno vigor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 12:27 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ademircarosia

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 01:27 ΠΜ HST

Περιγραφή

Poço das antas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatianamaia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 04:33 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caja-manga

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 08:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arneholgersson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 09:51 ΜΜ -05