Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulfinos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 12:36 PM ACDT
Anthosachne scabra - Photo (c) Alice Shanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Shanks
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Anthosachne scabra, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tahnae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 07:19 PM ACDT
Wilsonia humilis - Photo (c) kymurf, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kymurf
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Wilsonia humilis, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvanweenen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 12:19 PM ACDT
Nitraria billardierei - Photo (c) titreeren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by titreeren
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Nitraria billardierei, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katie896

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2019
Falcunculus frontatus - Photo (c) James Peake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Peake
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Falcunculus frontatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαθί (Typha domingensis)

Παρατηρητής

econiko

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 05:24 PM ACST
Ψαθί - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Ψαθί (Typha domingensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vermilingua_pygmaeus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 10:27 AM ACDT
Aizoon pubescens - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Aizoon pubescens, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyxaero

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 10:59 AM ACDT
Myoporum parvifolium - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Myoporum parvifolium, Ένα μέλος του Μυόπορο (Γένος Myoporum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020
Zanda funereus - Photo (c) andreamvee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andreamvee
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Zanda funerea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamoz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 06:59 PM ACDT

Περιγραφή

I noticed this morning that something had been snacking on the Banksia seed pods ... I think this could be the culprit.
There was a pair of them.

Zanda funereus - Photo (c) andreamvee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andreamvee
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Zanda funerea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 08:58 AM ACST
Zanda funereus - Photo (c) andreamvee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andreamvee
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Zanda funerea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 07:13 AM ACST
Zanda funereus - Photo (c) andreamvee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andreamvee
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Zanda funerea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendacott

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 01:40 PM ACDT
Bembix - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Γένος Bembix, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019
Thinornis cucullatus - Photo (c) Ricardo Simao, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ricardo Simao
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Thinornis cucullatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

organisergirl

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 10:26 AM ACST
Crinia signifera - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Crinia signifera, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowers4

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 10:38 AM ACDT
Ellipsidion australe - Photo (c) Sandy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandy
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Ellipsidion australe, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 01:45 PM AEST

Περιγραφή

Sighting and photos (c) flynn_balshaw.

Ellipsidion humerale - Photo (c) Jean and Fred, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Ellipsidion humerale, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anne1248

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 12:20 PM UTC
Ellipsidion australe - Photo (c) Sandy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandy
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Ellipsidion australe, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helen590

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 01:45 PM ACDT

Τόπος

Morphett Vale (Google, OSM)
Ellipsidion australe - Photo (c) Sandy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandy
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Ellipsidion australe, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozbeachandy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 07:57 AM ACDT
Cullen australasicum - Photo (c) David Spencer Muirhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Spencer Muirhead
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Cullen australasicum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozbeachandy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 07:43 AM ACDT
Adriana quadripartita - Photo (c) Muriel Bendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Muriel Bendel
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Adriana quadripartita, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shannongillespie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 11:49 AM ACDT
Rhagodia candolleana - Photo (c) Bill Higham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Rhagodia candolleana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bert10

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 09:59 AM ACDT

Περιγραφή

Is this

Salsola australis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Salsola australis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bert10

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 12:37 PM ACDT
Austrostipa - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Γένος Austrostipa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 11:25 AM ACDT

Περιγραφή

It was unclear what this species was, but a flowering and a fruiting plant were found nearby on the same day.

Lomandra longifolia - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Lomandra longifolia, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάχη (Γένος Malva)

Παρατηρητής

bec9

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 09:08 AM ACDT
Malva preissiana - Photo (c) David Spencer Muirhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Spencer Muirhead
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Malva preissiana, Ένα μέλος του Μαλάχη (Γένος Malva)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)

Παρατηρητής

rwl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022
Καστανόξανθος Πόδαργος - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

emma2082

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 08:52 AM ACST
Austrostipa elegantissima - Photo (c) Kym Nicolson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kym Nicolson
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Austrostipa elegantissima, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

southseas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:24 AM ACST
Diamma bicolor - Photo (c) Rosemary Kidd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rosemary Kidd
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Diamma bicolor, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valsan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 11:25 AM AEDT

Περιγραφή

enchylaenoides

Maireana enchylaenoides - Photo (c) NATUREhoodz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by NATUREhoodz
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Maireana enchylaenoides, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bert10

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 11:35 AM ACST
Tiliqua rugosa - Photo (c) Nuytsia@Tas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη naturehoodz: Tiliqua rugosa, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 478